Országom nem pusztul, hanem tisztul!

Országom nem pusztul, hanem tisztul!

Tudatában vagyunk-e, hogy Isten Szentséges Anyja, Magyarország örökös Királynője?

Az emberek alig hallanak valamit Fatimáról, az “újabb jelenések” és a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorította az ott történteket, pedig a Szűzanya fatimai kérései, máig sem teljesültek, holott megszabhatják a világ sorsát!

De sokunk feledni látszik őseink példás Mária-tiszteletét is, mely nemcsak valamiféle szép ájtatosság, hanem számunkra az egyedüli nemzetmegtartó erő és nemzettudat! Sajnos hasonlóképp kikerült a magyarság napi szóhasználatából a “Regnum Mariánum” fogalma, mely korántsem csak “latin elnevezésű ifjúsági mozgalom”, hanem írd és mond Mára Országának “polgári” öntudata!

Amiként a Szent Szűz Fatimában világosan kinyilvánította, hogy az utolsó időkben csak az ő Szeplőtelen Szíve segíthet, úgy népünk bukása és felemelkedése is mindenkor a máriás nemzettudaton múlik.

Szűz Mária ugyanis egyedül nekünk, magyaroknak a királynője. Nem csupán “patrónája”, pártfogója országunknak, hanem a Királynője, vagyis a birtokosa is! Ez annak a állami szintű felajánlásnak köszönhető, melyben Szent István királyunk 1038-ban az ország nagyjaival Szűz Máriának ajánlotta a Szent Koronát, országával, földjeivel és népeivel (és ehhez a Trianonban elszakított országrészek és népei is bele tartoznak)! Mert a trianoni diktátum ezt a Királynői Birtokot rajzolta át földi asztalon – jóllehet –, ez semmit sem változtatott az Égi Atlaszon!

A Hajnal sugara blog írása elolvasható itt.

Létrehozva 2014. június 6.