Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Viganò érsek: Mária, a papok és az Eucharisztia a Sátán elleni harc kulcsa

Papság, szentmise, Eucharisztia, Szűz Mária: vallásunk ezen alapjait naponta támadja az ördög és szolgái. A Legszentebb Mária tiszteletére bemutatott szentmise isteni liturgiája Regina Crucis címmel az episztolában az asszony és a sárkány apokalipszisének látomását ajánlja nekünk, amely nagy és fontos gondolkodási pontokat kínál ezen az ünnepélyes ünnepen.

6 Minute
Imáink

Ima a máriagyűdi Szép Szűz Máriához

Máriagyűdi Szép Szűz Mária!
Vígasztald meg szenvedő népedet!

ELMÉLKEDÉS

A megértett fájdalom, az elfogadott szenvedés az, ami leginkább összeköti a lelkeket. Máriához, a hét tőrtől átjárt szívű szenvedő Anyához is az juthat egészen közel, aki megérti, átérzi az ő mérhetetlen szenvedéseit, és azokhoz hozzácsatolja saját élete minden gyötrelmét, hozzátartozóinak minden nyomorúságát.

4 Minute
Imáink

A szeráfi rózsafüzér Szűz Mária hét öröméről

A ferencesek rendi hagyománya őrzi a következő kedves történetet: Sziénai Szent Bernardin és Kapisztrán Szent János idejében élt egy ifjú, aki a mennyország Királynője iránt különös áhítattal viseltetett. Ennek bizonyságául gyakran kötött virágkoszorút, és azzal ékesítette a boldogságos Szűzanya képét. Ez az ifjú belépett Szent Ferenc atyánk rendjébe, ahol szerzetesi elfoglaltsága miatt nem gyakorolhatta mindennap szép szokását.

6 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Szent Józsefről a Szűzanya révén

Sokszor tapasztalhatunk prédikációkban a Szűzanya „emberközelivé” tételére szolgáló próbálkozásokat. Hallhatjuk, hogy ő is egy ugyanolyan anya volt, mint minden anya, egy hozzánk hasonló ember, egy szerény és alázatos asszony, és ez nyilván igaz is. De mégis elgondolkodtató és árulkodó jel, ha egy papnak Szűzanyával kapcsolatos mondanivalója elsődlegesen az emberközeliségének hangsúlyozása, mert emögött nem arról az igazságról való mély meggyőződés áll, hogy minden szenvedésben, munkában, anyai gondosságban, alázatos engedelmességben ragyogó és tökéletes példa számunkra, hanem az az implicit meggyőződés, hogy a gyarlóságainkban és bűneinkben is hasonlít hozzánk, mert a bűn az igazán emberi.

5 Minute
Olvasnivaló

Mária kegyhelyek – Akita

Istennek Szent Anyja az egész világnak szóló fontos üzenetet bízott Agnes Sasagawa nővérre Japánban, ahol a lakosságnak csak 0,3 %-a katolikus. A hely, amelyet meglátogatott, az Oltáriszentség imádására alakult közösség háza, így nem meglepő, hogy az üzeneteket bevezető események a tabernákulumnál kezdődtek.

15 Minute
Olvasnivaló

Országom nem pusztul, hanem tisztul!

Tudatában vagyunk-e, hogy Isten Szentséges Anyja, Magyarország örökös Királynője?

Az emberek alig hallanak valamit Fatimáról, az “újabb jelenések” és a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorította az ott történteket, pedig a Szűzanya fatimai kérései, máig sem teljesültek, holott megszabhatják a világ sorsát!

2 Minute