Örömút – via lucis

Frissítve: megköszönve olvasónk levelét, közreadjuk a káposztásmegyeri templomban található örömút képeit is. A szerk.

A nagyböjti időben szívesen járjuk a keresztutat, hogy végigkísérjük megváltó Jézusunkat szenvedésének útján, a Pilátusi elítéléstől a kereszthalálon át egészen a sírba tételig. Több mint fél évezrede úgy alakult a keresztút, hogy tizennégy állomásnál elmélkedünk Krisztus szenvedéséről. De a krisztusi megváltásnak nem a kereszthalál volt a záróaktusa. Hiszen Jézus Krisztus harmadnapra feltámadt. Nagypéntek gyászát húsvét öröme követte.

Már régebben is fájlalták, hogy a húsvéti idő ötven napjára nincs olyan ájtatosság, mely húsvét örömét élné át és hirdetné a világnak. A 2000.évi nagy jubileum római központi bizottsága közzétette a zarándokok hivatalos imakönyvét. Ebben találjuk a keresztút (via crucis) mintájára született ájtatosságot, amely a fény útja ( via lucis) nevet viseli. Imádkozó elmélkedés Urunk dicsőséges misztériumairól, azokról az eseményekről, amelyek Krisztus feltámadása és az első pünkösd között történtek, és amelyek arra tanítanak bennünket, hogy hogyan éljünk a világban a “fény gyermekeiként”, tanúságot téve a feltámadt Krisztustól kapott új életről.

A szenvedő Krisztusra csak emlékezünk. A ma élő Krisztus feltámadt, megdicsőült Megváltó. Igazában vele járjuk életutunkat. Még saját életünk keresztútján is át kell ragyognia a feltámadás örömének, fényének. A feltámadás útja nagyon időszerű figyelmeztetés nekünk, mai embereknek: újra fel kell fedeznünk, élményünkké kell tennünk hitünk igazságát életünk Istenben való beteljesedéséről.

Járjuk most végig az örömnek ezt az útját. A válaszban egy kis változás van:
“Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert feltámadásod által megváltottad a világot.”

Forrás

**************

A dunaszentmiklósi templom 1911-ben épült neogótikus stílusban, 1913. október 12-én szentelte fel Dr. Váradi L. Árpád győri megyéspüspök.

A torony magassága a kereszttel együtt 33 méter. A templomnak 12 nagy ablaka és egy főbejárója van díszes portáléval. A gót stílusú főoltár fából készült, középen a templom védőszentje Szent Miklós püspök olajfestmény képével.

A templom külső pillérein található 14 örömúti stáció Kerezsi Gyöngyi Gádor-díjas keramikusművész alkotása, a Rózsafüzér Társulat szervezésében, közadakozásból készültek

A Dunaszentmiklósi templom, melynek falán láthatók a stációképek:

Stáció képek: Tarjáni Antal engedélyével, innen:

Az örömút 14 állomása:

1.Jézus föltámad halottaiból

2.A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket

3.Jézus megjelenik Mária Magdolnának

4.Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak

5.Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben

6.Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak

7.Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára

8.Jézus megjelenik Tamásnak

9.Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál

10.Jézus átadja a főhatalmat Péternek

11.Jézus tanítványait a világba küldi

12.Jézus a mennybe megy

13.Az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét

14.Krisztus elküldi a Szentlelket

A stációk képei megtekinthetők itt.

A keresztúthoz Dr. Barsi Balázs atya írt elmélkedéseket, elolvashatók itt.


A káposztásmegyeri Szentháromság plébánián is elérhető hasonló keresztút, szintén ezen a néven. Az egyes állomások Simon András grafikusművész keze nyomán születtek meg. A képek ezen a linken elérhetők ill letölthetők.

Létrehozva 2022. március 3.