Imádság a Szűzanyához

Megpihenek abban a tudatban, hogy van Anyánk, és megvigasztalódom, hogy gyermeki bizalommal kiönthetem előtte szívemet, bánatomat s aggodalmamat, s eltelek bizalommal, hogy Te bizonyára megértesz engem.

Erősítsd meg mndenekelőtt a hitemet! Nevel rá engem a Te nagy rendületlen hitedre. Történjék bármi is, törjön össze az élet sok reményt, szakítson bár szét sok édes koteléket, ahhoz az egy kincshez, a föltétlen hitemhez, amellyel átadtam agam Istennek, ragaszkodom.

Az a kötelék, amely lelkemet Istenhez fűzi, ne lazuljon soha. Fordtsd rám szemedet, Szűzanyán! Ámen.

Létrehozva 2013. január 1.