Szabadító ima

„Jézus nevében, Jézus drága Vére által, Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának hatalma által, aki az Atya jobbján ül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a tekintély hatalma által, amit Jézustól az ő drága Vére által kaptam… ellene mondok a gonosz lélek minden erejének, amely ártani akar nekem, és visszautasítom azt. Boruljatok le Jézus előtt gonosz lelkek, és soha többé ne térjetek vissza!

Jézus taposson szét lábával téged, Sátán, és csatlósaidat, és vessen téged a feneketlen verembe, mert én az Atya gyermeke vagyok! Krisztus testének misztikus része vagyok. Testem feltámadásra rendelt. Jézus drága Vére árán szabad lettem, azért, hogy testemmel Istent dicsőítsem. Azért neked, sátán, semmi hatalmad nincs fölöttem, családom fölött és a házam népe fölött. Én és házam népe az Úrnak szolgálunk!”

Kérlek, Uram, bocsássd meg őseim minden bűnét. Átadom ezeket Jézusom a kereszten, és megbocsátok őseim, szüleim és rokonaim helyett mindenkinek, akik ellenünk vétkeztek.

Ugyanúgy kérem bocsánatodat minden bűnömért, és feltett szándékom, hogy megbocsátok mindenkinek, aki megbántott engem. Moss tisztára Uram Jézus Krisztus drága Véreddel minden bűnömtől, és szabadíts meg a meg nem bocsátás, az átkok és a bűnök béklyóitól.

 • Ellene mondok az önzés és az önfejűség, a makacsság és az öndicséret, az Istentől való függetlenség és az elutasítás, a nem kívántság és a kételkedés, az engedetlenség és a lázadás, és a hitehagyás, az eretnekség és a szentségkáromlás szellemének! – Távozzatok tőlem, boruljatok le az Úr Jézus előtt, és soha többé ne térjetek vissza!
 • Ellene mondok a harag és a keserűség, az ellenszenv és a gyűlölet, a neheztelés és a meg nem bocsátás, a bosszú és a gyilkosság szellemének. – Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a félelem és a gond, a feszültség és a bátortalanság, a félénkség és a levertség, a frusztráció és a csalódás, a kétségbeesés és az öngyilkosság szellemének. – Tá- vozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a félelem, a rémület és sokk, a kisebbrendűségi érzés és az idegesség szellemének! – Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a bujaság és az önkielégítés, a homoszexualitás és a fajtalanság, a házasságtörés, a megerőszakolás és a vérfertőzés, a prostitúció, az állati ösztönök és a csábítás szellemének. – Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a bujaság szellemének, amely gondolatban, a szemeimen keresztül, az orromon és a nyelvemen, a tapintóérzékeimen, a kezeimen, a lábaimon és a nemi szerveimen keresztül jönnek hozzám. – Távozz tőlem…
 • Ellene mondok a világiasság, az érzéki gyönyör és a mulatozás, az alkoholtól, a cigarettától és a dohánytól, a drogtól, a szerencsejátéktól, a zenétől és a videóktól való függés szellemének. – Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a személyekhez és dolgokhoz való ragaszkodás szellemének. – Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok az érvényesülési vágy, a hírnévre, hatalomra, pozícióra, gazdagságra való törekvés, a fösvénység és az anyagi birtoklás szellemének. – Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a lustaság, az élvhajhászat és a dőzsölés szellemének. – Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a büszkeség, a felvágás, az arrogancia, a beképzeltség, az előítélet, a vetélkedés, a féltékenység, a hivalkodó öndicsőítés, az összehasonlítgatás és a pártoskodás szellemének. – Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a bálványimádás, a boszorkányság, a fekete- és a fehér mágia, a babonaság, az okkultizmus, az ezoterika és a New Age mozgalom szellemének, és a gonosz minden erejének, amely ezáltal birtokba vett engem – például hamis istenek imádata által,nem keresztény kultikus helyek látogatása által, az asztrológia, a jóslás, a számmisztika, a channeling, a horoszkópkés zítés és a tenyérjóslás és a halottidézés által, és a szerencseamulettek, a tarotkártyák és a mandalák használata által, az ingázás, a jóga, a zen- meditáció, a reiki, a csakrák, az asztaltáncoltatás, a Bach-virágterápia, az I ching, a szellemi vezetők általi szellemi gyógyítás és az automatikus írás által, az előző életbe való visszavezetés, okkult tárgyak otthontartása és hasonló praktikák által. – Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a bíráskodás, az ítélkezés, a vádlás, a mások felelőssé tevése, a rágalmazás, mások megalázása, a szeretetlen vitatkozás, a tiszteletlen beszéd és a visszaélés szellemének. Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a megtévesztés szellemének, az alattomosság és a képmutatás szellemének, a hazugság és a hízelgés és a megvesztegetés, az igazságtalanság és a rablás szellemének. – Távozzatok tőlem…
 • Ellene mondok a hitetlenség, a szentségtörés, az ateizmus, a kételkedés, a materializmus, és a fogyasztás szellemének. – Távozzatok tőlem…

Úr Jézus, moss engem tisztára a Te drága Véreddel, legfőképpen a szívemet, a tudatalattimat, a gondolataimat, a lelkiismeretemet, az emlékeimet, az elképzeléseimet, az érzelmeimet, az értelmemet és az akaratomat.

Úr Jézus, tisztíts meg engem a Te drága Véreddel! Tisztítsd meg agyvelőmet, az idegrendszeremet, a vért az ereimben, a húsomat, a csontjaimat és a belső szerveimet!

Úr Jézus, moss meg engem a Te drága Véreddel! Mosd meg szememet, fülemet, orromat, a tapintóérzékemet, a számat és a nyelvemet, a kezemet, a lábamat és a nemi szervemet!

Küldd el az Atyától a Szentlelket, az Igazság Lelkét, a Szentség Lelkét! Szentlélek Úristen, ajándékozd nekem a hét adományodat – a bölcsességet, az értelmet, a tanácsot, az erősséget, a felismerést, a jámborságot, az istenfélelmet!

Árassz el engem gyümölcseiddel – a szeretettel, örömmel, békével, türelemmel, barátságossággal, jósággal, kedvességgel, szelídséggel, hűséggel, szerénységgel, mértékletességgel és szemérmességgel!

Kenj fel engem a karizmatikus adományokkal – a tanítás adományával, az ismeret szavával és a próféciával, a szellemek megkülönböztetésével, a betegek gyógyításának adományával, a csodatévő erő adományával, a hit erejének adományával, a szolgálat adományával, a nyelvek adományával és a nyelvek magyarázatának adományával és az összes többi adománnyal, hogy felépíthessük a keresztény közösséget az Atya dicsőségére. Ámen.

Ezt a szabadító imát naponta lehet imádkozni, amikor csak időnk és kedvünk van hozzá. Ha lehetőségünk van rá, ezt az imát az eucharisztikus Úr előtt mondjuk, Aki a tabernákulumban jelen van.

Olyan gyakran feledkezünk meg a nagy „Magányosról”, aki minden templomban vár ránk, hogy megajándékozzon minket! Valóságos jelenlétében könnyebben tudunk hozzá fordulni. Hogy imánk gyümölcsöző legyen, benne bízó személyes kapcsolatot kell kiépítenünk az Úrral. Ő nemcsak szeretet és erő, hanem személy is! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személye.

Ezt a három személyt akarnunk kell mind jobban megismerni, velük a kapcsolatot felvenni, beszélni velük – ez az ima! Akkor Isten hozzám intézett szavait elkezdem majd személyesen is felfogni. És csak akkor alakul ki egy olyan valóságos kapcsolat, amely növekedhet.

(in: Mary Pereira, P. James Mariakumar: Okkultizmus és szellemi harc. Marana Tha, 127-131. old.)

Létrehozva 2019. április 11.