Imádság Oroszországnak a Szentatya által való felajánlásáért

 ‎

Ó, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, te vagy Isten szent Anyja és a mi gyöngéd Anyánk.‎

‎Tekints a szenvedésre, amelyben az Egyház és az egész emberiség él‎

‎a materializmus terjedése és az Egyház üldözése miatt.

‎‎Fatimában óva intettél mindezektől, amikor beszéltél Oroszország tévedéseiről.‎

 

‎Te vagy minden szent malaszt közvetítője. Kérd isteni Fiadat,

hogy adja meg ezt a különleges kegyelmet a pápának:‎

‎hogy felajánlja Oroszországot a Te Szeplőtelen Szívednek,‎

‎Oroszország megtéréséért, hogy a békesség korszaka szálljon a világra,

és Szeplőtelen Szíved győzedelmeskedjen

az Egyház valódi megújulása révén,

a katolikus hit tisztaságának‎, az istentiszteletek megszenteltségének és

a keresztény élet szentségének a ragyogásában.

 

‎Ó, Rózsafüzér Királynője, a mi Édesanyánk, fordítsd felénk irgalmas szemed,

és hallgasd meg kegyesen a mi esdeklésünket.‎

Amen.‎

 Athanasius Schneider, az asztanai Szűz Mária Érsekség segédpüspöke

Forrás: Schneider püspök honlapja

Létrehozva 2021. január 28.