Hétfájdalmas Rózsafüzér

Olvasó Szűz Mária hét fájdalmáról 

Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak jóváhagyták, hanem igen sok búcsúval is megajándékozták.

A Szervita Rend Életszabályzata a 31. d. számában ezt állítja: „Minden testvér tartsa tiszteletben azt a szokást, hogy naponta elimádkozza a Szűz Mária hét fájdalmáról szóló rózsafüzérünket”.

Ez az olvasó hét táblából áll és mindegyikben egy Miatyánk és hét Üdvözlégy foglaltatik, vonatkozással Mária hét nagy fájdalmára, melyek fölött imádkozás közben elmélkednünk kell.

A Hétfájdalmas Rózsafüzér imádkozás módja

Keresztvetés után mondjunk egy Miatyánkot és hét Udvöz1égyet: a Jézus neve után mind a hét táblán más-más titokkal, amelyek a következők:

1. – Kinek bemutatásakor Simeon megjövendölte, hogy tőr fogja átjárni lelkedet.

2. – Kivel Egyiptomba futottál.

3. – Kit három nap bánkódva kerestél.

4. – Kit a nagy kereszttel megterhelve, a Kálvária hegyére menni láttál.

5. – Kit fölfeszíttetni láttál.

6. – Kinek holt szent testét öledbe helyezték.

7. – Kit a sírboltba tenni láttál.

Minden tábla után mondjuk egy Dicsőséget.

A 7-ik tábla után még három Üdvözlégy Máriát lehet imádkozni, a világ és az Egyház békéjéért és kiengesztelődéséért, és hogy a Fájdalmas Anyára bízzuk az imádkozó közösség imaszándékait.

Végül Hiszekegyet és függelékül egy Miatyánkot és Üdvözlégyet a megholt hívek lelki üdvéért.

Létrehozva 2022. szeptember 23.