Ima orvosi műtét előtt

Oh én kedves védőszentem, hatalmas csodatevő Szent Antal!

Most imádkozzál értem, most vidd az én fohászaimat az irgalmas Isten trónja elé, most eszközölj ki számomra türelmet, erőt és bátorságot!

Miután Isten szánt akarata az, hogy testem itt szenvedjen, imádkozzál értem, oh Szent Antal, hogy a más világon annál inkább kíméljen meg a gyötrelemtől.

Jézus, Mária, Szent József és Szent Antal! a ti kezeitekbe ajánlom magamat az Atyának, Fiúnak, és Szentléleknek nevében. Amen.

Létrehozva 2017. február 10.