Naphimnusz

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,

Tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás,

Minden egyedül Téged illet, Fölség,

És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy Uram s minden alkotásod,

Legfőképpen urunk-bátyánk a nap,

Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a Te világosságodat!

És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes a Te képed, Fölséges

Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és minden csillaga az égnek!

Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!

Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő,

Kik által élteted minden Te alkotásod.

Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk,

Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos!

Áldjon, Uram, tűz bátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán.

És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,

Ki minket hord és enni ad,

És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram, Tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát,

És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, akik tűrnek békességgel,

Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál,

Akitől élő ember el nem futhat.

Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!

És boldogok, kik magukat megadták Te szent akaratodnak, 

A második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,

És mondjatok hálát Neki,

És nagy alázatosan szolgáljátok!

Létrehozva 2014. október 4.