Kilenced a Csomóoldó Boldogasszonyhoz

Kilenced a Csomóoldó Boldogasszonyhoz

Frissítve (2020.04.16): Köszönet L. Mátyásnak, aki megküldte az írás végén olvasható imát Máriához számunkra kibogozhatatlan helyzetünkben. A szerk.

MÁRIA KIOLDJA ÉLETÜNK CSOMÓIT!

Az ember gyakran megzavarodik és teljes sötétségbe kerül. Ilyenkor tanácstalanok vagyunk, és egyedül érezzük magunkat a megoldhatatlannak tűnő problémáinkkal. De van egy kilenced a Csomóoldó Boldogasszonyhoz – ami csodát tesz, elsősorban a házasságokkal, de életünk minden területén! Ha már nincs más kiút, fordulj Hozzá!

Végtelen anyai szeretettel és rendkívüli közbenjáró hatalmával közeledik ma hozzánk Mária, aki eloldozza életünk “csomóit”. Ő szép, győzedelmes, tündöklő és irgalmas. Mennyei udvartartása körében felénk fordul, ha hívjuk, hogy kibogozza életünk kibogozhatatlannak tűnő csomóit
Mária és Fia szeretete irántunk végtelenül nagy. Mária azt kívánja, hogy felfedezzük ezt a szeretetet, mely felszárítja könnyeinket, ő pedig irgalmas kezével kioldozza életünk összegubancolódott csomóit, aggodalmunk forrásait. Kinek nincsenek ilyenek az életében?

Mik ezek a csomók?

  • Problémák, melyeket éveken keresztül hordozunk, és amikre nem látunk megoldást.
  • Családi viták, szülők és gyermekek közötti meg nem értés, tiszteletlenség, erőszak.
  • A házastársak közötti neheztelés, a béke, bizalom és öröm hiánya.
  • A szorongás, az elváló házastársak reménytelensége
  • A családok szétesése, drogos, beteg, otthonát elhagyó vagy Istentől eltávolodott családtagok
  • Az alkoholizmus, a mi bűneink, és szeretteink bűnei
  • A mások által okozott fizikai és erkölcsi sebek
  • A fájdalmasan kínzó harag, a bűntudat, az abortusz
  • A nem gyógyuló betegségek
  • A depresszió, a munkanélküliség, a félelmek, a hitetlenség, a magány, a gőg

Életünk e csomói mind a bűn következményei.

Fojtogatnak, szorongást és lelki betegségeket okoznak, elveszik a szív örömét, sőt még az élet folytatásának szándékát is. Csomók, melyek eltávolítanak Istentől, megkötözik az életünket, a lényünket, a hitünket, és megakadályoznak abban, hogy gyermekként és örömmel vessük magunkat mennyei Atyánk karjaiba.

Mária azt akarja, hogy ennek a rossznak vége legyen az életünkben. Elénk siet a mai napon, hogy átadjuk neki életünk csomóit. Ő majd kioldozza őket, egyiket a másik után.

Vegyük birtokunkba azt, ami a miénk, ami nekünk lett készítve, amire teremtettünk! NEM VAGYUNK EGYEDÜL! Hiszen melyik édesanya nem segít bajban lévő gyermekén, mikor az hívja őt?

A CSOMÓOLDÓ BOLDOGASSZONY KÉPE

A festményt 1700 óta tisztelik az augsburgi St. Peter am Perlack templomban, Szent Iréneusz (+208) meditációja ihlette, aki ezt írta:
“Éva engedetlensége által megkötötte a boldogtalanság csomóját az emberiség számára, ám ezzel szemben Mária – az engedelmessége által – kioldozta azt.”

“Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy Asszony, akinek öltözete a Nap volt, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból álló korona.” (Jel 12,1)

Az irgalmasság anyjaként közeledik, egész életünket ismeri, gyorsan segítségünkre siet, közbenjár értünk Jézusnál. Vajon Jézus képes lenne figyelmen kívül hagyni édesanyja kéréseit? Lehetséges-e, hogy ne hallgassa meg azokat? Boldogok, akiknek ekkora pártfogója, ilyen szerető és nagyhatalmú édesanya közelében élnek! Ezért hát ne féljünk, kérésünk meghallgatásra fog találni! Ne vessük el, hanem akarjuk a szeretetet és a boldogságot!

Tekintsünk e királynőre: lábával eltapossa a kígyó fejét, szétzúzza a poklot és a démonokat: “rettenthetetlen, mint a csatarendbe állított sereg” (Én 6,3) – Ó, mennyire rettegnek a démonok pusztán Mária nevének hallatára is – mondja Szent Bernát.

“Ha a kísértések idején a keresztényekben lenne bölcsesség, hogy bizalommal segítségül hívják Máriát, nem buknának el, mivel a démonok elmenekülnek és a pokol megremeg e tökéletes név hallatán” (Boldog Alano)

Csomóoldó Boldogasszony ezt mondja:
“Gyermekeim, amikor a démon támad titeket, forduljatok hozzám, és ne csüggedjetek. Megvédelek titeket, és megízleltetem veletek a győzelmet.”

A Szentlélek ragyogja be Máriát, a Magasságbeli ereje őrködik a csoda felett, míg ő kioldja életünk csomóit. A szellő is a Lelket jelképezi, mely belekap a palástjába. Angyalok veszik őt körül, akik szolgálnak és engedelmeskednek neki. Egy angyal egy szalagot tart: ez életünk szalagja, mely tele van mindenféle méretű, könnyen kioldható, vagy nagyon szoros csomókkal – ezek bűneink következményei életünk valamennyi területén: érzelmiek, családiak, egzisztenciálisak, közösségiek, szakmaiak…

Az angyal átnyújtja a szalagot Máriának, aki drága gyermeke segélykiáltását hallva dolgozik: kioldozza azokat egyiket, a másik után. Ekkor megtapasztaljuk a csomóoldó Boldogasszony hatalmát. Ekkor egy másik angyal megfogja életünk szalagját, mely már nehézségek és félelmek nélküli, tiszta és egyenes ismét.

A kép alsó részén Rafael arkangyal egy embert vezet. Ő kísérte Tóbiást, hogy találkozzon Sárával, akiket Isten választott ki egymásnak. Tóbiás ószövetségi története megmutatja, hogyan cselekszik Isten azoknak az életében, akik engedik, hogy az Úr vezesse őket, és a bölcsességet keresik. A nőtlen Tóbiást Sára házába vezette Rafael arkangyal, aki egy Azarja nevű szolgálónak mondta magát. Sára hatalmas “csomót” hordozott az életében, mely boldogtalanná tette: valamennyi jegyese meghalt az esküvőjük napján. Sára már az öngyilkosságon gondolkozott. Mégis elhatározta, hogy Istenre hagyatkozik. Ekkor megváltozott az élete.

Rafael arkangyal közvetítésével Isten Sárához vezette Tóbiást. Mert a hit, az alázat és a bizalommal teli ráhagyatkozás – az isteni irgalmasságnak megfelelően – cselekvésre készteti az Urat.

Csomóoldó Boldogasszony a házaséletünk számára is számtalan kegyelmet közvetít, s hatalommal jár közben családjaink kiengesztelődéséért.

“A Szentlélek annyira betöltött gyöngédséggel, és oly kedvessé tett Isten előtt, hogy általam mindazok, akik kegyelmeket kérnek Istentől, minden kétség nélkül megkaphatják azokat.” – mondta Szűz Mária Szent Matildnak.

Mi a teendőnk?

Élesszük újra a hitünket, gyújtsuk meg szívünkben a remény lángját! Bizalommal közeledjünk gyöngéd édesanyánkhoz, a meghallgatás bizonyosságával lépjünk a kegyelem trónusához. Mária olyan édesanyánk, aki egészen biztosan közbenjár értünk, ahogy az is egészen biztos, hogy amit ő kér, azt szívesen fogadja fia, Jézus.

“Nálam van a gazdagság, (…) hogy gazdaggá tegyem azokat, akik szeretnek engem.” (Péld 8, 18-21)

KILENCED CSOMÓOLDÓ BOLDOGASSZONYHOZ

A KILENCED ALATT, 9 NAPON ÁT IMÁDKOZZUNK A KÖVETKEZŐKÉPPEN:

1.Bánjuk meg bűneinket, kérjünk bocsánatot értük, és legfőképpen fogadjuk meg erősen, hogy többé nem követjük el azokat.

2. Imádkozzuk el a rózsafüzér első három tizedét.

3. Olvassuk el a kilenced adott napjához tartozó elmélkedést.

4. Ezután imádkozzuk el a rózsafüzér két utolsó tizedét.

5. Fejezzük be a csomóoldó Boldogasszonyhoz szóló imával (a napi elmélkedések végén).

(Megjegyzés: életünk minden csomójáért mondjunk el egy-egy kilencedet)


ELMÉLKEDÉSEK

1. nap
Áldott Szűzanya, szentséges Szűz Mária, aki kioldozod a gyermekeidet fojtogató csomókat, terjeszd ki felém irgalmas karodat! Ma átadom neked ezt a csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges), és minden negatív következményt, mellyel ez életemben együtt jár. Átadom neked ezt a csomót, amely megzavar engem, boldogtalanná tesz, és oly nagyon akadályoz abban, hogy veled és fiaddal, Jézussal, az én megváltómmal egyesüljek.
Hozzád folyamodom, csomóoldó Boldogasszony, mert bízom benned, és tudom, hogy soha nem utasítottál vissza egyetlen olyan bűnös gyermeket sem, aki hozzád könyörgött segítségért. Hiszem, hogy ki tudod oldozni ezt a csomót, hiszen Jézus megad neked minden hatalmat.
Bízom benned, hogy vállalod e csomó kioldozását, hiszen édesanyám vagy. Tudom, hogy megteszed, mert Isten szeretetével szeretsz engem.
Köszönöm, áldott Szűzanyám!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

KI KEGYELMET KERES,
MEGTALÁLJA AZT MÁRIA KEZÉBEN


2. nap
Mária, áldott Szűzanya, minden kegyelem édesanyja, szívem ma feléd fordul. Elismerem, hogy bűnös vagyok, és szükségem van segítségedre. Önzésem, gyűlölködésem, az alázat és a nagylelkűség hiánya miatt nagyon gyakran elszalasztottam a kegyelmeket, amelyeket felém közvetítesz.
Azért fordulok hozzád, csomóoldó Boldogasszony, hogy kérd számomra fiadtól, Jézustól a szív tisztaságát, a lemondást, az alázatot és a bizalmat. Ezt a napot ezeknek az erényeknek a gyakorlásával fogom megélni. Ezeket, mint irántad való szeretetem bizonyítékát ajánlom neked. Kezedbe helyezem e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges), amely akadályoz engem abban, hogy Isten dicsőségét sugározzam.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

MÁRIA ISTENNEK AJÁNLOTTA NAPJÁNAK
MINDEN PILLANATÁT


3. nap
Mária, közvetítőnk, mennyek királynéja, akinek keze fogadja és osztja szét Urunk összes gazdagságát, fordítsd felém irgalmas tekinteted! Szent kezedbe helyezem életem e csomóját… (nevezzük meg, ha lehetséges), minden gyűlölködést, minden érzelmet, melynek az forrása.
Mennyei Atyánk, bocsánatod kérem bűneimért. Segíts megbocsátanom minden embernek, aki tudatosan vagy tudtán kívül e csomót okozta az életemben! Ráhagyatkozásom mértéke szerint tudod majd kioldozni azt. Előtted, áldott Szűzanya, és fida, Jézus, a mi megváltónk nevében, aki annyiszor oly súlyosan megbántottak, és aki meg tudott bocsátani, most megbocsátok ezeknek az embereknek… (nevezzük meg őket, ha lehetséges), és kiengesztelődöm önmagammal is, mindörökre.
Köszönöm, csomóoldó Boldogasszony, hogy kioldozod szívemben a gyűlölködés csomóját, a csomót, melyet most neked átadok. Ámen.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

AKI KEGYELMEKÉRT ÁHÍTOZIK,
MÁRIÁHOZ JÁRULHAT


4. nap
Minden téged keresővel szemben előzékeny, áldott, szent Szűzanya, irgalmazz nekem! Leteszem a kezedbe e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges), amely akadályozza, hogy békém legyen, megkötözi lelkemet, s gátol abban, hogy eljussak Uramhoz, és életemet az ő szolgálatába állítsam.
Oldozd ki életem e csomóját, édesanyám! Kérd Jézustól megkötözött hitem gyógyulását, hitemét, mely hagyja, hogy legyűrjék az út göröngyei. Maradj velem, áldott Szűzanya, hogy tudatosuljon bennem: e kövek valójában barátok, abbahagyjam a zúgolódást, és megtanuljak minden pillanatban hálát adni és hatalmadban bízva mosolyogni.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

MÁRIA A NAP, MELYNEK MELEGÉBŐL
MINDENKI RÉSZESÜL


5. nap
Nagylelkű és könyörülettel teli csomóoldó Boldogasszony, hozzád fordulok, hogy ismét letegyem kezedbe e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges). Isten bölcsességét kérem tőled, hogy a Szentlélek világosságánál cselekedjem nehézségeim megoldásáért.
Soha senki nem látott téged haragvónak – épp ellenkezőleg, szavaid teli voltak kedvességgel, s az emberek Isten szívét látták meg benned.
Szabadíts meg attól a keserűségtől, haragtól és gyűlölettől, melyet ez a csomó keltett életre bennem!
Áldott Szűzanya, add nekem kedvességed és bölcsességed, és add, hogy megtanuljak csendben elmélkedni a szívemben. S ahogy azt pünkösdkor tetted, járj közben Jézusnál, hogy megérintse életemet a Szentlélek új fuvallata. Isten Lelke, szállj le rám!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

MÁRIA HATALOMBAN GAZDAG VAGY
ISTEN ELŐTT!


6. nap
Irgalmasság királynéja, átadom neked életem e csomóját…, és kérlek, adj nekem olyan szívet, amely tud türelemmel várni, míg kioldozod e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges).
Taníts meg engem fiad szavainak hallgatására, a gyónásban, áldozásban való kitartásra, és kérlek, maradj velem! Készítsd fel szívemet, hogy az angyalokkal együtt ünnepelje a kegyelmet, melyet épp most eszközölsz ki számomra.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

NAGYON SZÉP VAGY, MÁRIA, SEMMILYEN
FOLT NEM SZENNYEZETT BE TÉGED!


7. nap
Tisztaságos anya, feléd fordulok a mai napon: könyörgök hozzád, oldozd ki e csomót az életemben… (nevezzük meg, ha lehetséges), és szabadíts meg a gonosz befolyásától. Isten nagy hatalmat adott neked az összes démon felett. Megtagadom a démonokat, és minden kapcsolatot, amely valaha is hozzájuk fűzött engem. Megvallom, hogy Jézus a megváltóm, az én egyedüli Uram.
Ó, csomóoldó Boldogasszony, tipord el a gonosz fejét! Semmisítsd meg a csapdákat, amelyek e csomókat okozták az életemben! Köszönöm, áldott Szűzanyám! Uram, szabadíts meg drága véred által!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

“TE VAGY JERUZSÁLEM DICSŐSÉGE,
TE VAGY NÉPÜNK BÜSZKESÉGE”


8. nap
Istennek irgalomban bővelkedő szűz anyja, irgalmazz gyermekednek, és oldozd ki e csomót… (nevezzük meg, ha lehetséges) az életemben.
Szükségem van arra, hogy meglátogass engem, ahogy Erzsébetet is meglátogattad. Hozd el nekem Jézust, hogy elküldje nekem a Szentlelket! Taníts meg a bátorság, az öröm, az alázat, a hit erényeinek gyakorlására, és eszközöld ki számomra, hogy engem is betöltsön a Szentlélek. Azt kívánom, hogy édesanyám, királynőm, és társam legyél. Neked adom szívemet, és mindent, ami az enyém: otthonomat, családomat, külső és belső értékeimet. Örökké hozzád tartozom. Rejtsd el bennem szívedet, hogy mindazt meg tudjam tenni, aminek megtételére Jézus hív engem.
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

JÁRULJUNK BIZALOMMAL TELVE
A KEGYELEM TRÓNUSÁHOZ!


9. nap
Szentséges édesanyánk, szószólónk, aki kioldozod életünk csomóit, eljöttem megköszönni, hogy kegyelmet szerzel számunkra. Ismered a fájdalmat, melyet életem e csomója okoz nekem… (nevezzük meg, ha lehetséges). Köszönöm, anyám, hogy irgalmasságodban felszárítod könnyeimet. Köszönöm, hogy megölelsz, és általad új kegyelmet kaphatok Istentől.
Csomóoldó Boldogasszony, áldott Szűzanyám, köszönöm életem e csomójának kioldozását… Rejts el szeretetköpenyedbe, őrizz védőszárnyaid alatt, világosíts meg a te békéddel!
Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!


IMÁDSÁG CSOMÓOLDÓ BOLDOGASSZONYHOZ

Szűz Mária, a dicsőséges szeretet édesanyja, aki soha nem hagytál magára egyetlen segítségért kiáltó gyermeket sem! Édesanyám, akinek keze szüntelenül dolgozik hőn szeretett gyermekeiért, mivel lényedet az isteni szeretet és a szíveden túlcsorduló végtelen irgalmasság élteti, fordítsd felém együttérzéssel teli arcod! Tekints a seregnyi “csomóra”, mely életemet fojtogatja!

Ismered reménytelenségem és fájdalmam. Tudod, mennyire megkötöznek engem e csomók. Mária, édesanya, akit Isten azzal bízott meg, hogy kioldozd gyermekeid életének csomóit, kezedbe helyezem életem szalagját. Senki, még a gonosz sem ragadhatja el azt irgalmas segítségedtől.

Egyetlen csomó sincs a kezedben, amelyet ne tudnál kioldozni.

Irgalmad, és fiadnál, Jézusnál, az én szabadítómnál való közbenjáró hatalmad által fogadd el a mai napon e “csomót” (nevezzük meg, ha lehetséges). Isten dicsőségére kérlek, oldozd ki azt mindörökre! Benned remélek.

Te vagy égi édesanyánk, akit Isten nekünk adott, te vagy az én törékenységem erőssége, nyomorúságom gazdagsága, szabadításom mindattól, ami akadályoz abban, hogy Krisztussal legyek. Fogadd kegyesen kérésemet! Őrizz engem, vezess engem, védelmezz engem! Te vagy az én biztos menedékem. Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

Ima Máriához számunkra kibogozhatatlan helyzetekben

Csomóoldó Édesanyánk,
sok bajunkban tekints le ránk
Nehéz utunk göröngyeit
simítsák el szent Kezeid!

Gubancunkból kezed alatt
sima lesz a selyemszalag.
Durvaságunk  merev görcsét
drága kezed simítsa szét!

Bajban vagyunk most is, látod,
görcs szorítja a világot.
Ide drága szent kezed kell,
görcseinket hadd oldja fel.

Ó, kegyelmes Istenanya,
légy csomóink megoldója,
akaratunk zűrzavara
te fényedtül eloszlana.

Csodálatos, kegyelmes Te,
lazítsd kezünk szent kezedbe!
Hozzál békét, segítséget,
megoldást, hogy áldjunk Téged!

Ámen.

Létrehozva 2022. október 5.