Litánia a Szent Családhoz

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja – Könyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent Szüze – Könyörögj érettünk!
Krisztusnak Szent Anyja – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, Szent József jegyese – Könyörögj érettünk!

Szűz Mária, ki Jézust a Szentlélek által méhedbe fogadtad – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseffel Betlehembe mentél – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust Szűz méhedben hordoztad – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Betlehemben szállást nem találtál – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki betlehemi istállóban voltál kénytelen beszállani – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, a betlehemi istállóban Jézust szüzen szülted – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust a betlehemi istállóban jászolba fektetted – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a három szent királytól imádtatni láttad Szent Fiadat – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézust, Szent Fiadat, körülmetéltetni láttad – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Jézussal Egyiptomba futottál – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a hosszú utazásban elfáradván Jézussal a szamár hátára ültél – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Egyiptomba sokat keseregtél – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseftől megvigasztaltattál – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, kinek Szent József hűségesen szolgált – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseffel esdekelve éjjel-nappal imádkoztál – Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki Szent Józseffel együtt a kisded Jézusban gyönyörködtetek – Könyörögj érettünk!

Ó, Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József
– Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Ó, Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József
– Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Ó, Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József
– Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!

A ti áldásotok legyen rajtunk – Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Nektek élünk és halunk – Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Szívünk és lelkünk nektek ajánljuk – Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Engedjetek a ti karjaitokon meghalni – Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján – Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Veletek örvendjünk a mennyben – Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján – Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!
A megholt híveknek engedjetek örök nyugodalmat – Jézus, Mária, Szent József
Segítsetek meg bennünket most és halálunk óráján!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

3 Miatyánk ~ 3 Üdvözlégy

Uram, hallgasd meg könyörgéseinket és a mi kiáltásaink jussanak elődbe! Amen.

Könyörögjünk!
Alázattal és legmélyebb buzgósággal üdvözlünk, köszöntünk titeket,
ó Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József!
Hálát adunk a teljes Szentháromság egy Istennek, hogy itt szemlélhetjük felszentelt képetek.
Ó, bár az angyalok harsány nyelvével bírhatnánk, hogy ezen hajlékban méltóképpen áldhatnánk
és magasztalhatnánk titeket, ó, Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József!
kérünk, adjatok nekünk oly buzgó érzelmet, szívünkbe és lelkünkbe, hogy a legforróbban szerethessünk titeket!
Add reánk szent áldásaidat ó Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József!

Áldj meg mindannyiunkat, akik most ezen hajlékban összejöttünk, hogy titeket méltón tisztelhessünk.
Áldd meg ó Szentcsalád a mi családjainkat, és azokat is, akik ezen ájtatosságban nem vehetnek részt,
ámbár szeretnének itt megjelenni, de a körülményeik nem engedik.
Áldd meg ezt a családot is, aki most hajlékába befogadta felszentelt képedet
és megnyitja hajléka ajtaját, hogy a hű tisztelők bejöhessenek tiszteletedre.
Áldd meg ó Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József a siránkozó elmaradott szegény árvákat,
akiknek már nincs senki vigasztalójuk, sem atyjuk, sem anyjuk, gyászba borult fényes csillaguk.

Ó, áldd meg Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József a bús szívű özvegyeket, akiknek élettársuk a föld alatt nyugosznak, oda van minden boldogságuk, nincsen számukra ez életben öröm, csak keserű üröm.

Áldd meg ó Szentcsalád, magyar hazánkat, főpásztorainkat és lelki atyáinkat, áldd meg az egész kereszténységet, hogy dicsérje, magasztalja drága szent nevedet!

Végre áldj meg mindannyiunkat!

 

Engedd, ó Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József, hogy ez életpályánkon titeket tisztelhessünk, egykor veletek a mennyei boldogságban örvendhessünk, a mennyei koronára érdemesek lehessünk.

Engedd meg ó Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József, hogy úgy legyen! Amen.

 

Imádkozzál érettünk ó Szentcsalád – Jézus, Mária, Szent József,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire, hogy meggyógyulhassunk testben és lélekben,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Létrehozva 2023. december 31.