Ima árvíz idején

Könyörögjünk az Úrhoz!
Uram irgalmazz!

Uralkodó Istenünk, aki egykor meghallgattad a Te szolgád, Illés próféta kérését, és egy időre bezárult az ég, most is, emberszerető Teremtőnk, könyörületes Urunk, tekints le ránk, alázatos és méltatlan szolgáid alázatos kérésére, s mint irgalmas, nézd el vétkeinket, a Te emberszeretetedért adj felhőtlen időt és napsütést egész népednek, amely várja és könyörög a Te irgalmadért.

Örvendeztesd meg a föld színét a Te szegény népedért, gyermekekért, jószágokért és minden élőlényért, akiket táplálsz jóakaratoddal, és megadod eledelüket alkalmas időben. Igen, Urunk, Istenünk, ne vesd el könyörgésünket, ne hagyd, hogy megszégyenüljünk várakozásunkban, hanem kímélj meg bennünket könyörületeddel, látogass meg minket irgalmaddal.

Mert hívságban fogyatkoznak meg napjaink, és betegségben múlik el életünk. Ne veszíts el bennünket törvénytelenségeink miatt, amelyekkel neheztelésedet és haragodat magunkra vontuk, hanem cselekedj velünk békességed és könyörületed sokasága szerint. Mert íme, töredelmes lélekkel és alázatos szívvel borulunk le előtted, és mint haszontalan szolgák, akik nagyobb büntetésre is méltók, bűnbánattal és megindultsággal kiáltunk Hozzád: vétkeztünk, törvénytelenséget cselekedtünk, teljesen elmerültünk a bűnben, megszegtük parancsolataidat, ezért mindent, amit ránk mértél, igazságosan és jogosan mértél ránk.

Mégse adj át bennünket egészen a romlásnak, éhségnek és pusztulásnak, ne lepjenek el bennünket a nagy vizek árjai, haragodban se feledkezz meg könyörületedről, irgalmadért ingyen könyörülj rajtunk, irgalmazz teremtményednek és kezed alkotásának, s hamar szabadítsd meg bennünket minden rossztól.

Mert Te irgalmazhatsz nekünk és üdvözíthetsz minket, mi Istenünk, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámin.

(forrás: szimandron.hu)

Létrehozva 2013. június 26.