Rózsafüzér a Szentlélek ajándékainak elnyeréséért

(héthetedes)

FELÉPÍTÉSE:
Érem
Bevezetés (1+3 szem)
7 heted (7-szer 1+7 szem)

Befejezés

A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés
Éremre:
Szentlélek Úristen, gyullaszd lángra az én hideg szívemet az isteni szeretet tüzével, és add meg nekem a kegyelmet, hogy töredelmes, önmegtagadó és tiszta életemmel a Te hét szent ajándékod elnyerésére magamat előkészítsem!

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Dicsőség
+ ima: Ó, Jézusom, Szűzanyáddal a Szentlélek Szeplőtelen Arájával egyetemben esedezve kérlek, szabadíts meg a gonosz lélek incselkedéseitől, és küldd el nekem Atyádtól a Szentlelket!
1. kis szemre:
Szentlélek Úristen, tisztítsd meg emlékezőtehetségemet minden bűnre vezető képzelettől!
2. kis szemre:
Szentlélek Úristen, tisztítsd meg elmémet minden téves következtetéstől és hibás ítélettől!
3. kis szemre:
Szentlélek Úristen, tisztítsd meg akaratomat minden bűnbe való beleegyezéstől és gonosz hajlamtól!

A teljes ima megtalálható itt.

Létrehozva 2020. május 20.