Litánia Szent Rozália közbenjárásáért a koronavírus ellen

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében

Ámen

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen irgalmazz nekünk!

Szentháromságos Egy Isten irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Világ Királynője könyörögj érettünk!

Szűz Mária, betegek gyógyítója könyörögj érettünk!

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk!

Szűz Mária, Szent Rozália támogatója könyörögj érettünk!

Szent Rozália, Sinibaldiak égi leánya könyörögj érettünk!

Szent Rozália, a Pellegrino hegy üdvözült lakója könyörögj érettünk!

Szent Rozália, Jézus jegyese könyörögj érettünk!

Szent Rozália, az önmegtagadás példaképe könyörögj érettünk!

Szent Rozália, bátor remete-lány könyörögj érettünk!

Szent Rozália, erényekben iránymutató könyörögj érettünk!

Szent Rozália, az állandó ima megvalósítója könyörögj érettünk!

Szent Rozália, Istenért vállalt lemondások hőse könyörögj érettünk!

Szent Rozália, aki a kietlen barlangot földi Mennyországgá változtattad Isten állandó dicsőítésével könyörögj érettünk!

Szent Rozália, aki Isten dicsőségéért a földi javakat megvetetted könyörögj érettünk!

Szent Rozália, akit az emberek már életedben is tiszteltek életszentséged hírére könyörögj érettünk!

Szent Rozália, aki a Szentháromságnak átadott életed elrejtéséért megközelíthetetlen sziklák között laktál könyörögj érettünk!

Szent Rozália, aki halálodban is Jézus keresztjét tartottad kezedben könyörögj érettünk!

Szent Rozália, akit halálod után 500 évvel később a pestis ellen segítségül hívtak könyörögj érettünk!

Szent Rozália, aki látomásban mutattad meg a Téged tisztelőknek különös nyughelyed könyörögj érettünk!

Szent Rozália, akinek békésen elpihent testét mészkőcseppek őrizték meg könyörögj érettünk!

Szent Rozália, akit közbenjárásáért újabb járvány miatt esdekelve szólítunk meg könyörögj érettünk!

Szent Rozália, tövis nélkül nyílt szép Rózsa könyörögj érettünk!

Szent Rozália, Palermo és Szicília védőszentje könyörögj érettünk!

Szent Rozália és járványtól oltalmazó szent társai könyörögjetek érettünk!

Szent László, lovagkirályunk, keresztény erények példája, Szekszárd védőszentje, minden bajban segítőnk könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit

Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit

Hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit

Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk! Mindenható Mennyei Atyánk, Te Szent Rozáliát, az életét teljes remeteségben, hősies önmegtagadásban Neked ajándékozó gyenge leányt, a járványok elleni védelem úrnőjévé emelted, add, kérünk, hogy az ő és a többi védőszent közbenjárására testi, lelki ragályoktól megszabadulva, a Te békédben és szeretetedben, egymást valóban tisztelve, a Te dicsőségedre már a földön is örökké tartó örömet élvezzünk, a Szentlélekkel egységben, Krisztus a mi Urunk által.

Ámen.

Szekszárd, 2020. szeptember 4.

Dr. Blaskovich Marietta, Első Szeretet Karizmatikus Közösség


 Palermói Szent Rozáliáról itt olvashatsz honlapunkon.

Létrehozva 2021. szeptember 1.