Litánia Boldog Özséb tiszteletére

Uram, irgalmazz!                       Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz!                  Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!                       Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!           Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                     Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten!

Szűz Mária, Istennek szent Anyja, Könyörögj érettünk!

Szűz Mária, remeték Királynője,

Özséb atyánk, a Pálos Rend dicsősége,

Özséb atyánk, már ifjúságodban az ájtatosság mintaképe, Özséb atyánk, a csend és a magány kedvelője,

Özséb atyánk, magányodban is az Oltáriszentség tisztelője, Özséb atyánk, akit Isten a remete életre meghívott,

Özséb atyánk, akit Isten csodálatos látomásokkal ajándékozott meg,

Özséb atyánk, a magyar nemzet büszkesége,

Özséb atyánk, a szegények nagy kincse,

Özséb atyánk, a tisztaság fehér angyala,

Özséb atyánk, a szeretet izzó lángja, Özséb atyánk, az alázat élő forrása,

Özséb atyánk, a tökéletes szegénység példaképe, Özséb atyánk, fáradhatatlan az engesztelésben,

Özséb atyánk, az Istenszülő szent Szűz igazi tisztelője,

Özséb atyánk, Remete Szent Pál és Szent Antal hűséges tanítványa,

Özséb atyánk, pusztában virágzó liliom,

Özséb atyánk, Isten igéjének szerelmese,

Özséb atyánk, a szerzetesi és a remete élet egyesítője, Özséb atyánk, a remete élet megújítója,

Özséb atyánk, a kitartás hatalmas példaképe,

Özséb atyánk, aki Istenért mindent elhagytál,

Özséb atyánk, aki minden embert szerettél,   Könyörögj érettünk!

Özséb atyánk, tökéletes példakép Krisztus követésében,

Özséb atyánk, aki imaéleted által megszentelődtél,

Özséb atyánk, aki halálod óráján bűneidet töredelmesen sirattad,

Özséb atyánk, a Mindenhatóval való egyesülés mintaképe, Özséb atyánk, az angyalok öröme,

Özséb atyánk, aki már az Úr színe előtt térdelsz,

Hogy állhatatosan kitartsunk a hitben, a reményben

és a szeretetben,                                   Kérd az Urat értünk!

Hogy életünkkel kövessük az Úr Jézus alázatosságát, engedelmességét és igazságosságát,

Hogy a jó és rossz megkülönböztetésében eljussunk a tökéletességre,

Hogy mindennap megfelelő lelkiismeret-vizsgálatot tartsunk, Hogy a szegényekkel és a szenvedőkkel mindig együtt érezzünk, Hogy gyakran újítsuk meg szívünket és lelkünket

a legméltóságosabb Oltáriszentség által,

Hogy adottságainkat jól hasznosítsuk,

Hogy mindig megtaláljuk az ima és az áldozat értékét,

Hogy a boldog örökkévalóságban Isten színe látására eljussunk,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Boldog Özséb atyánk,

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Istenünk, mindenható Atyánk, aki mérhetetlen irgalmaddal és ke-gyelmeddel halmoztad el Boldog Özséb atyánkat, és megadtad neki, hogy Téged szolgálhasson a magányban és a szemlélődésben, kérünk, erősíts meg minket szereteted égi lángjával, hogy az ő példáját követve dicsőíthessünk mi is Téged egész életünkkel. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

(Megszentelt nap, Szent Gellért Kiadó, 2001.)

Létrehozva 2018. február 23.