Szent Charbel imakilenced

Szent Charbel imakilenced

“Kelet nagy misztikusa és aszkétája. A 90’-es évek elején hallottam először a nevét: egy Bejrútban dolgozó vendégmunkás csodálatosan meggyógyult, miután megkenték „Szent Charbel olajjal”, és kérték a Szent közbenjárását. Úgy hallgattam csodálatos életrajzát, csodatételeit, mint az ezeregyéjszaka meséit. Az Oltáriszentség szentje, akárcsak Szent Paszkál ferences misztikus, és igazi Mária-tisztelő, a barátaim lettek” – írja egyik testvérblogunk szerzője.

Az alábbi ima a Szent Charbel honlapról származik, nem hivatalos magyar fordításban.

Első nap

Oh. Csodálatos Szent Charbel, kinek makulátlan testéből, amely legyőzi az enyészetet, sugárzik az ég illata, jöjj el megmentésemre és add nekem Istentől a (kegyelem neve) kegyelmet, amelyre nekem szükségem van. Ámen.

Oh, Szent Charbel, imádkozz értem.

Ó, Uram, aki megadtad Szent Charbelnek a hit kegyelmét, Hozzád esdeklek, hogy az ő közbenjárására add meg nekem az isteni kegyelmet a parancsolataid és a Biblia szerinti élethez.

Tied a dicsőség örökké. Ámen.

(Egyszer) Miatyánk, Üdvözlégy Mária, és Dicsőség.

Második nap

Oh, Szent Charbel, a szerzetesi élet vértanúja, aki megtapasztaltad a szenvedést, és akit az Úr Jézus fényes jelként állított elénk, hozzád folyamodok és kérem a te közbenjárásodat a kegyelemért (kegyelem neve). Bízom tebenned. Ámen.

Oh, Szent Charbel, illat kelyhe, járj közben értem. Oh, teljes jóindulat Istene, aki megtisztelted Szent Charbelt azáltal, hogy megadtad neki a kegyelmet, hogy csodákat tegyen, könyörülj rajtam, és add meg nekem azt, amit kérek, az ő közbenjárása által.

Tied a dicsőség örökké. Ámen.

(Egyszer) Miatyánk, Üdvözlégy Mária, és Dicsőség.

Harmadik nap

Oh, szeretetre méltó Szent Charbel, aki fényes csillagként ragyogsz az egyház egén, világítsd meg az utam, és erősítsd meg reményem. Tőled/általad kérem a kegyelmet (kegyelem neve). Kérjed el ezt a kegyelmet a keresztre feszített Jézustól, akit örökké imádunk. Ámen.

Ó, Szent Charbel, te, aki a türelem és csend példaképe vagy, kérem a közbenjárásodat.

Ó, Úr Jézus, aki megszentelted Szent Charbelt és segítettél neki vinni keresztjét, adj nekem bátorságot, hogy türelemmel viseljem az élet nehézségeit, és alávessem magam isteni akaratodnak Szent Charbel közbenjárása által, hála neked mindörökké. Ámen.

(Egyszer) Miatyánk, Üdvözlégy Mária, és Dicsőség.

Negyedik nap

Óh szeretetteljes atya, Szent Charbel, hozzád folyamodok. A beléd vetett bizalom betölti a szívemet. Az Istennél történő közbenjárásod hatalma által várom a kegyelmet (kegyelem neve). Mutasd meg nekem ismét a te szeretetedet.

Óh, Szent Charbel, erények kertje, kérem közbenjárásodat.

Óh, Istenem, aki megadtad Szent Charbel-nek a kegyelmet, hogy Rád hasonlítson, adj nekem segítséget, hogy növekedjek a keresztény erényekben és könyörülj rajtam, hogy képes legyek dicsőíteni téged örökké. Ámen.

(Egyszer) Miatyánk, Üdvözlégy Mária, és Dicsőség.

Ötödik nap

Oh, Szent Charbel, akit szeret az Isten, világosíts meg engem, segíts nekem, és taníts meg Istennek tetszeni. Siess megmentésemre. Oh, szeretetteljes Atya, könyörgöm, hogy kérjed el Istentől a kegyelmet (kegyelem neve).

Oh, Szent Charbel, a Megfeszített barátja, kérem közbenjárásodat.

Óh, Istenem hallgasd meg kérésemet Szent Charbel közbenjárására. Mentsd meg szegény szívem, és adj nekem békét. Nyugtasd meg lelkemet. Dicsőség neked mindörökké.

(Egyszer) Miatyánk, Üdvözlégy Mária, és Dicsőség.

Hatodik nap

Oh, Szent Charbel, hatalmas közbenjáró, kérlek, hogy add meg a kegyelmet (kegyelem neve), melyre rászorulok. Egyetlen szavad Jézushoz elég ahhoz, hogy megbocsásson nekem, hogy könyörüljön rajtam, és megadja nekem, amit kérek.

Oh, Szent Charbel, aki öröm vagy az égben és a földön, járj közben értem.

Ó, Istenem, aki kiválasztottad Szent Charbelt, hogy pártfogoljon bennünket a Te isteni hatalmad előtt, add meg nekem az ő közbenjárására a kegyelmet (kegyelem neve), hogy vele együtt dicsőítselek Téged az idők végezetéig.

Ámen.

(Egyszer) Miatyánk, Üdvözlégy Mária, és Dicsőség.

Hetedik nap

Oh, Szent Charbel, akit mindenki szeret, aki a rászorulók segítője vagy, erősen reménykedem a közbenjárásodban Isten előtt. Kérjed el számomra a kegyelmet (kegyelem neve).

Oh, Szent Charbel, aki csillag vagy és a bizonytalanok tanácsadója, járj közben értem.

Ó, Istenem, az én sok bűnöm megakadályozza, hogy a kegyelem eljusson hozzám. Add nekem a kegyelmet, hogy bűnbánatot tartsak. Hallgass meg Szent Charbel közbenjárására. Add vissza az örömöt az én szomorú szívemnek, és teljesítsd kérésemet. Dicsőség és hála Néked, aki a kegyelmek megtestesülése vagy.

(Egyszer) Miatyánk, Üdvözlégy Mária, és Dicsőség.

Nyolcadik nap

Oh, Szent Charbel, amikor látlak letérdelni a nádszőnyegre, böjtölve és elmerülve Isten hívásában, reménységem és hitem benned növekedik. Könyörgöm, hogy segíts nekem, hogy megkapjam a kegyelmet, amit kérek (a kegyelem neve).

Oh, Szent Charbel, aki elmerülsz Istenben, járj közben értem.

Ó, Jézus, a legnagyobb békesség, aki felemelted a szeretett Charbelt a bibliai tökéletességre, ünnepélyesen kérlek, hogy add nekem a kegyelmet, hogy életem hátralévő idejét a Te parancsaid szerint töltsem. Szeretlek, ó Istenem, én megmentőm. Ámen.

(Egyszer) Miatyánk, Üdvözlégy Mária, és a Dicsőség az Atyának.

Kilencedik nap

Ó, Atyám, Szent Charbel, itt vagyok a kilenced végénél. A szívemet tápláltad, amikor beszélek Veled. Nagy az én reményem, hogy megkapom Jézustól a kegyelmet, amit kértem a közbenjárásod által. Bűnbánatot tartok és ígérem, hogy soha többet nem esek bűnbe. Azt kérem, hogy teljesítsd a kérésemet (kérés neve).

Oh, Szent Charbel, akit dicsőség koronáz, járj közben értem.

Ó, Uram, te meghallgattad Szent Charbel imáit és megadtad a kegyelmet, könyörülj rajtam szükség idején. Ments meg a rosszindulattól, amit nem bírok elviselni. Dicsőség és hála Neked az idők végezetéig. Ámen.

(Egyszer) Miatyánk, Üdvözlégy Mária, és Dicsőség.


 Ajánljuk még:

Ima Szent Charbel közenjárásáért

Háború az otthonért | KHM (karizmatikus.hu)

Szent Charbel mai csodája | KHM (karizmatikus.hu)

EMLÉKOSZLOPOK: SZENT CHARBEL AMBULANCIA (felelmetes-ez-a-hely.blogspot.com)

Szent Charbel csodái – 20 perces dokumentumfilm magyar felirattal

Charbel (mozifilm előzetes)

További olvasnivaló a maronita szerzetesről itt található.

Létrehozva 2022. október 26.