Ima megszületendő gyermekért

Én, ……………….. (név), elkötelezem magam a Mindenható Úristen előtt, hogy naponta imádkozom …………………. -ért( a várandós anya neve), az ő meg nem született kisbabájáért, a gyerek apjáért és testvéreiért.

Elkötelezem magam arra, hogy telefon, levelezés vagy látogatás révén, egy héten legalább egyszer tartom a kapcsolatot a várandós anyával. Fogadom, hogy imádkozom az anyáért a vajúdás és a szülés ideje alatt. Továbbá kitartok az imádságban és legalább még két hétig tartom a kapcsolatot a családdal a kisbaba születése után. Felismerem Isten tökéletes akaratát és azt, hogy minden élőnek Ő a teremtője.

Én Isten tökéletes akarata megvalósulásának vagyok az eszköze. Elkötelezem magam arra, hogy közbenjáró imaszolgálatot vállalok ezért a családért.

A fogadalom és a 9 hónapra beosztott ima letölthető itt.

Létrehozva 2022. január 29.