Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (4)

17. Medjugorje erős karizmatikus felhangokkal rendelkezik, egy olyan mozgalom által, amely az 1960-as évek végén beszivárgott az egyházba a protestantizmusból.

Ez általában „tradicionalista” katolikusok általánosan hangoztatott közös kifogás, akik nem ismerik el a karizmatikus megújulás legitimitását az Egyházban (melynek kezdete egy katolikus egyetemen az Oltáriszentség előtt indult – nem protestantizmus. Ld. Charismatic? I. rész). Az igazság az, hogy VI. Páltól kezdve minden pápa elismerte a megújulást, mint hiteles mozgalmat. Nem ironikus-e, hogy azok, akik azt állítják, hogy a látnokok engedetlenek az egyházzal szemben, egyidejűleg elutasítják a Magisztérium egyértelmű kijelentéseit a karizmatikus megújulásról?

Hogy ne lehetne ez a „szellemi megújulás” esély az Egyház és a világ számára? És hogy lehet az, hogy ebben az esetben valaki nem használná az összes eszközt ahhoz, hogy ez továbbra is így maradjon? – VI. Pál pápa, Nemzetközi Konferencia a Katolikus Karizmatikus Megújulásról, 1975. május 19. Róma, Olaszország, www.ewtn.com

Meggyőződésem, hogy ez a mozgalom nagyon fontos eleme az Egyház teljes megújulásának, az Egyház spirituális megújulásában. —II. János Pál pápa, különleges audiencia Suenens bíborossal és a Nemzetközi Karizmatikus Megújulás Hivatala tanácsának tagjaival, 1979. december 11 , https://web.archive.org/web/20160309232512/http://archdpdx.org/ccr/popes.html

A Vatikáni II. Zsinatot követő megújulás megjelenése a Szentlélek különleges ajándéka volt az Egyháznak… A második évezred végén az egyháznak minden eddiginél jobban, bizalommal és reményteljesen kell fordulnia a Szentlélek felé. – II. János Pál pápa, a Nemzetközi Katolikus Karizmatikus Megújulás Hivatala tanácsához intézett beszéd , 1992. május 14 .

Egy beszédben, amely nem hagy kétséget, hogy a megújulásnak szerepe van az egész Egyházban, a néhai pápa azt mondta: 

Az intézményi és a karizmatikus szempontok egyaránt nélkülözhetetlenek az Egyház szervezetében. Bár eltérő módon, de hozzájárulnak Isten népének életéhez, megújulásához és megszenteléséhez. – Beszéd az egyházi mozgalmak és új közösségek világkongresszusán, www.vatican.va 

És még bíborosként Benedek pápa azt mondta:

Tényleg a mozgalmak barátja vagyok –mint a Communione e Liberazione, a Focolare és a karizmatikus megújulás. Azt hiszem, hogy ez a tavasz és a Szentlélek jelenlétének jele. – Ratzinger kardinális (XVI. Benedek), interjú Raymond Arroyo-val, EWTN, The World Over, 2003. szeptember 5. 

Még egyszer, az über-racionális elme napjainkban elutasítja a Szentlélek karizmáit, mert lehet, hogy őszintén szólva azok rendezetlenek, még ha azokat említi is a Katekizmus.    

A karizmák — még a rendkívüli természetűek is, mint például a csodatevés vagy a nyelveken szólás ajándéka — minden esetben a megszentelő kegyelemre vannak rendelve, és céljuk az Egyház közjava… A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2003.  

18. Vicka egy megjelenés közben meghátrált.

A látnokok szerint (ezt több ország tudományos csapatainak sok éves tesztelése is megerősíti), a jelenések során minden eltűnik körülöttük, és csak a Szűzanyát látják.

Van azonban egy videó, ahol egy jelenés közben valaki hirtelen a kezével arcul csapta Vickát, mire kissé meghátrált. Aha! Mondják a szkeptikusok. Csak szimulálja!

Kérdésekkel zaklatva Vicka elmagyarázta, hogy ennek a jelenésnek volt egy érzelmi pillanata, mert a Szűz karjában tartotta a kisded Jézust, és attól félt, hogy [a kisded] leesik. -Fr. René Laurentin, Dernières nouvelles de Medjugorje, 3. szám , OEIL, Párizs, 1985, p. 32  

Vicka válasza ugyanolyan furcsa, mint a szkeptikusok következtetése ebben a „Flinchgate-ben”[meghátrálás=flinch. A ford.] . Ennek több oka van. A jelenés kezdetétől 2006-ig az ateista kommunisták és a tudósok egyaránt intenzíven vizsgálták a látnokokat, és mindannyian arról számoltak be, hogy a gyerekek nem hazudnak vagy hallucinálnak a jelenések során.

Az extázisok nem patológiásak, és nincs egyetlen megtévesztési elem sem. Úgy tűnik, hogy egyetlen tudományos elv sem képes leírni ezeket a jelenségeket. A medjugorjei jelenések nem magyarázhatók tudományosan. Egyszóval: ezek a fiatalok egészségesek, nincs jele az epilepsziának, sem alvásnak, álomnak vagy transz állapotnak. Se nem kóros hallucináció, se nem a hallási- vagy vizuális hallucináció esete. -8: 201-204; „A látnokok tudományos tesztelése”, vö. divinemysteries.info  

És hirtelen ezek a tanulmányok, amelyeket szigorú feltételek mellett is agresszív tesztelésre alkalmaztak, most érvénytelenek, mert Vicka erre egyszer reagált? A teológia/filozófia professzoraként Daniel O’Connor elmagyarázza:

Avilai Szent Teréz világossá teszi, hogy az érzékek felfüggesztése „hiányos lehet, lehetővé téve így az eksztázisban levőknek, hogy ők diktálják a kapott kinyilatkoztatásokat”. Ezenkívül az a jelentéktelen mérték, ahogy [Vicka] rándult egyet, és a kéz mozgásának agresszív jellege számomra sokkal inkább az érvényességet mutatja, mint az érvénytelenséget. Michael Voris és Medjugorje , Daniel O’Connor  

Talán ez a lényeg: a Ruini Bizottság megvizsgálta az összes tényt, és volt hozzáférése a fentiek mindegyikéhez, beleértve az ilyen videókat is. És mégis úgy döntöttek 13–2 arányban, hogy az első hét jelenés „természetfeletti”, és hogy…

[…] A hat fiatal látnok pszichésen normális volt, és meglepte őket a látomás, és hogy amit láttak, abból a plébánia ferencesei vagy más alanyok semmit sem befolyásoltak. Ellenállást tanúsítottak, amikor elmondták, hogy mi történt, annak ellenére, hogy a rendőrség [letartóztatással] és [halállal] fenyegette őket. A Bizottság szintén elutasította a jelenések démoni eredetére vonatkozó hipotézist. – 2017. május 16. lastampa.it  

A szkeptikusok ragaszkodnak ahhoz, hogy az ő válasza túl bizarr ahhoz, hogy hihető legyen, és ahogy ezt megfogalmazta, azzal lejáratja saját magát. Nos, ne feledjük, hogy ennek a videónak az időpontjában a látnokokat hatalmas nyomásnak tették ki a kommunista hatóságok, ha nem maga az Egyház. Félt attól Vicka, hogy az a pofon lejáratja vagy veszélyeztetheti a látnokokat, akiket már súlyos veszély fenyegetett a hatóságok részéről, és így „gyártott” választ a helyszínen? Lehet, de nem. Figyelembe véve XIV. Benedek azon bölcsességét, hogy „az Istennel való egyesülés szeretet által nem feltétlenül szükséges a prófécia ajándékának megszerzéséhez, és így időnként még a bűnösök is részesültek ebben…”, [15]  a valódi kérdés az, hogy Vicka gyárt-e maga történeteket ma. Azok, akik ismerik őt, az első napok óta igazolják erénye és integritása növekedését, ami a valódi jel, amit a Vatikán keres – nem pedig a tökéletesség [a valód jel].   

És mégis, talán az ilyen furcsa dolgok, vagy a jövőben felfedésre kerülő „tíz titok” megléte miatt esett gondolkodóba a Bizottság a későbbi jelenéseket illetően. Továbbra is bízunk a Magisztérium útmutatásában, és hozzájuk hasonlóan továbbra is nyitottak vagyunk minden lehetőségre.

A továbbiakban is annál inkább kell, hogy körültekintőek maradjunk, ha bármilyen magánkinyilatkoztatásról van szó, de ne féljünk. Mert számunkra a Szent Hagyomány végleg kiszűri azt, ami igaz, és ami nem… és a gyümölcs elmondja nekünk, mikor jó egy fa, és mikor rossz.

19. Nem kell elmennem Medjugorjébe, és másnak sem.

Egy harapós lekezeléssel egy közismert katolikus hitvédő a közelmúltban úgy hívta azokat, akik Medjugorjébe mennek zarándoklatra, mint „naiv igazságkereső katolikusok”. Pontosan ez a fajta arrogancia az, ami megosztó – nem pedig az üzenetek vagy Medjugorje gyümölcsei. Ezen túlmenően ennek a hitvédőnek ma már Szent II. János Pál is a célkeresztjében áll. 1987-ben II. János Pál magánbeszélgetést folytatott a látnok Mirjana Soldóval, akinek azt mondta: [ 16]

Ha nem lennék pápa, akkor már Medjugorjében lennék, hogy gyónjak. medjugorje.ws

Ó, az a szegény, naiv pápa.

Kell menniük az embereknek Medjugorjébe? Ezt nem az apológusnak, vagy nekem kell megmondanom. De nyilvánvalóan úgy tűnik, hogy Isten szerint sok embernek kell. Mert ott történnek a legjobban figyelemre méltó megtérések azokkal az emberekkel, akik egyébként a saját plébániájukon álomba szenderültek. Az a jellemzés természetesen nevetséges, hogy mindenki, aki Medjugorjébe megy, az naiv, érzelmileg vezérelt, és megtévesztett lélek. Sok ateista és kritikus teljesen szkeptikusan ment oda – és e helyett megtalálta Krisztust. És több száz, ha nem ezer pap hallotta a hívást, gyakran meglehetősen természetfeletti módon, a zarándoklat közben. Miért? Először azért, mert Isten nyilvánvalóan ott akarta, hogy megtörténjen. Másodszor, fel kell hívnunk a figyelmet a Szűzanya jelenlétére, ami a földön az „utolsó jelenés” is lehet. [17] 

Amikor végül megjelenek utoljára az utolsó látnoknak Medugorjében, már nem jelenek meg újra a földön, mert erre már nem lesz szükség. – Our Lady of Medjugorje, Final Harvest, Wayne Weibel, pg. 170

Ezen az univerzális szinten, ha lesz győzelem, azt Mária hozza el. Krisztus rajta keresztül arat győzelmet, mert azt akarja, hogy az Egyház győzelmeit most és a jövőben vele [Máriával] kapcsolják össze… – II. János Pál pápa, Átlépve a remény küszöbét, p. 221

20. A Szűzanya nyilvánvalóan hagyta, hogy a falusiak megérintsék ruháját, amely piszkos lett. Ez bizonyítja, hogy a jelenés hamis, mivel soha nem tenné ezt.

Ez az esemény 1981. augusztus 2 -án, Szűzanya angyalok királynője ünnepnapján zajlott, ami Assisi Szent Ferenchez kapcsolódik. Az egyik látnok, Mirjana Soldo elmondja ezt az eseményt önéletrajzában (A szívem győzni fog):  

… Marija arról számolt be, hogy Szűzanya azt mondta: „Mindannyian együtt megyünk a Gumno- i rétre (ami azt jelenti, hogy a „szérű”). Kibontakozik egy nagy harc – fiam és a sátán között. Az emberi lélek a tét.” …Néhányan azt kérdezték tőlünk, hogy megérinthetik-e Szűzanyánkat, és amikor elmondtuk kérésüket, azt mondta, hogy bárki, aki szeretné, megközelítheti. Egyesével megfogtuk a kezüket, és odavezettük őket, hogy megérintsék a Szűzanya ruháját. Furcsa volt ez nekünk, látnokok számára – nehéz volt felfogni, hogy csak mi láthatjuk Szűzanyánkat. Számunkra az, hogy vezessük az embereket, hogy megérintsék őt, olyan volt, mint egy vak vezetése. Nagyon kedvesek voltak a reakcióik, különösen a gyerekeké. Úgy tűnt, hogy a legtöbben éreztek valamit. Néhányan olyan érzésről számoltak be, mint „elektromosság”, másokon felülkerekedtek az érzelmek. De ahogy egyre több ember érintette meg a Szűzanyát, észrevettem, hogy fekete foltok keletkeztek a ruháján, és a foltok egy nagy, szénszínű folttá változtak. Sírtam, amikor megláttam. – A ruhája! – kiáltotta Marija, sírva. Szűzanya szerint a foltok olyan bűnöket jelentettek, amelyeket még soha nem gyóntak meg. [Szűzanya] hirtelen eltűnt. Egy ideig imádkozva álltunk a sötétben, és elmondtuk az embereknek, mit láttunk. Majdnem annyira idegesek voltak, mint mi. Valaki azt javasolta, hogy mindenki menjen el gyónni, és másnap a bűnbánó falusiak elárasztották a papokat. Szívem győzni fog (345-346. oldal), Mirjana Soldo; (Sean Bloomfield és Musa Miljenko); Catholic Shop, Kindle Edition.      

Jézus folyamatosan példabeszédeket mondott, hogy tanítsa az embereket. Végül a teste vált mind a végtelen szeretet, mind a bűn természetének példabeszédévé. Ha Krisztus megengedte az embereknek, hogy ne csak megérintsék, hanem megverjék, megostorozzák és átszúrják tiszta és szent testét, akkor nem túlzás, hogy Miasszonyunk megengedné, hogy a falusiak megérintsék a ruháját, vagy hogy példabeszédet mondjon: a bűn, különösen a meg nem gyónt bűn, befeketíti az ember lelkét és valójában Krisztus egész testét.

„Mária mélyen beilleszkedett a megváltás történetébe, és bizonyos módon egyesíti és tükrözi magán át a hit központi igazságát.” Az összes hívő között olyan, mint egy „tükör”, amelyben a legmélyebb és legtisztább módon tükröződnek „Isten hatalmas tettei”. —Szent II. János Pál pápa, Redemptoris Mater, n. 25    

Azon a napon a Szűzanyának megengedték, hogy mélyen tükrözze ne a tökéletességét, hanem az Egyház meg nem gyónt bűneit. És a világ minden tájáról való látnokok szerint mi is megríkatjuk őt. És mi volt az augusztus 2-i mélységes találkozás gyümölcse? Másnap sorokban álltak a gyónáshoz.

És mi van a Szűzanyával? Nos, nem kétséges, hogy amikor visszatért a mennybe, egy angyal köpenyét kellett elkérnie, míg Assisi Szent Ferenc kimosta a ruháját. (Igen, ez egy vicc volt.)

Személyes megjegyzés: ott voltam egy szobában, amikor a Szűzanya úgy tűnt, hogy megérint egy nőt, akivel együtt imádkoztam akkor. A találkozásról itt lehet olvasni.  

21. Szűzanya állítólag két papot ártatlannak nyilvánított, miután a püspök laicizálta őket.

Nyilvánvaló, hogy amikor Zanic püspök felfüggesztett két ferences papot, a látnok Vicka állítólag ezt közölte: „Szűzanya azt akarja, hogy elmondják a püspöknek, hogy korai döntést hozott. Hadd gondolja újra, és figyeljen mindkét félre. Legyen igazságos és türelmes. Azt mondja, hogy egyik pap sem bűnös.” Azt mondják erről az állítólag a Szűzanyától származó kritikáról, hogy megváltoztatta Zanic püspök helyzetét: „A Szűzanya nem kritizálja a püspököt.” Az Apostoli Szignatúra [Legfelsőbb törvényszék. A szerk.] azonban 1993-ban megállapította, hogy a püspöknek a papokkal szembeni „ad statem laicalem” nyilatkozata „igazságtalan és törvénytelen” volt. [18]     

Ha valami, akkor ez bizonyíték volt arra, hogy Szűzanya valóban szólt.   

22. Szűzanya nyilvánvalóan támogatta az Ember-Isten vers elolvasását , amely a tiltott könyvek jegyzékében szerepelt.  

Az indexet 1966-ban eltörölték. Az index szintén tartalmazta Galilei elméletének elítélését (amelyért az Egyház nemrégen bocsánatot kért), valamint Szent Fausztina naplóját (melyből az Egyház és a pápák idéznek az Isteni irgalmasság vasárnapján, stb.). De mi a helyzet Az ember-isten verssel?  

1993-ban, Boland, Birmingham püspöke (AL) írt a Hittani Kongregációnak, hogy tisztázza a „verset” egy érdeklődő nevében. Joseph Ratzinger bíboros azt válaszolta, hogy a jövőbeli kötetekben nyilatkozatot kell közzétenni. Boland püspöknek a kérdezőnek küldött levele megállapította: 

A munka legutóbbi ismétlődése [sic] fényében a Kongregáció arra a következtetésre jutott, hogy a korábban kiadott „Jegyzetek” további tisztázása rendben van. Így külön kérést intézett az olasz püspökök konferenciájához, hogy vegye fel a kapcsolatot a kiadóval, amely az írások olaszországi terjesztésével foglalkozik, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a mű későbbi ismételt megjelenése esetén „lehetőleg egyértelmű legyen a legelső oldaltól, hogy az említett „látomások” és „diktációk” egyszerűen azok az irodalmi formák, melyeket a szerző használ Jézus életének a saját módján való elmondására. Ezek nem tekinthetők természetfeletti eredetűnek. ” – ( rendelet: Prot.N. 144/58 i, 1993. április 17.); vö. ewtn.com  

Jelenleg ennyit arról, hogy nem tiltott az Ember-Isten vers olvasása (még soha nem olvastam). De hogy bölcs [dolog] vagy sem, az egy másik dolog. Tekintettel arra, hogy a Vatikán eredetileg elítélte, komoly megkülönböztetésre van szükség. Mint Faustina naplója esetében, itt is van egy szövevényes háttértörténet (lásd itt), amely részletesen leírja mind a pápa és a papság támogatását, valamint mások ellenállását a Kúrián belül. A kötetekben nyilvánvalóan vannak megmagyarázhatatlan részletek a Szentföldről és Krisztus utazásáról – megmagyarázhatatlanok, mivel Valtorta 28 éve volt ágyhoz kötve, amikor ezeket megírta.       

A legfontosabb, hogy a hívők mindig engedelmeskednek a Magisztériumnak, függetlenül attól, hogy egyetértenek-e annak döntéseivel (beleértve Medjugorjét). Mint ami Faustina naplójával és Szent Pio megrovásával is történt, tudjuk, hogy az Egyházban ezek a dolgok hibát okozhatnak – néha szörnyen nagy hibát. De az engedelmesség az, amit Isten mindig elvár tőlünk, és a többit hagyjuk neki.

23. Fr. Tom Vlasic volt a látnokok lelki vezetője, a Szűzanya „ jóváhagyta” ezt annak ellenére, hogy már nem jó hírű pap.

Denis Nolan ezt írja:

Az ezzel ellenkező médiajelentésektől függetlenül Medjugorje egyik látnoka sem tartotta őt lelki vezetőnek, és soha nem volt a Szent Jakab-plébánia plébánosa. Ezt a tényt megerősíti a jelenlegi mostari püspök, aki a saját ezt honlapján írja: „[Tomislav Vlašić-et] hivatalosan segédlelkésznek nevezték ki Medjugorjében”)… Úgy tűnik, hogy a 80-as évek közepén egy másik utat választott, mivel erősen befolyásolta egy német nő, Agnes Heupel, aki Medjugorjébe érkezett, aki látnoknak tartotta magát, és akivel 1987-ben megalapította saját közösségét. Ebben az időben megpróbálta arra kényszeríteni az egyik medjugorjei látnokot, Marija Pavlovicot, hogy nyilvánosan kijelentse, hogy a Szűzanya támogatja az ő „szellemi házasságát” Agnes Heupellel és új életét ebben a közösségben. Mariját lelkiismerete ezzel szemben arra kényszerítette, hogy 1988. július 11-én nyilvános nyilatkozatot tegyen, elutasítva bármiféle kapcsolatot vele vagy közösségével: „Megismétlem, hogy soha nem kaptam a Gospától, sem Fr. Tomislavtól vagy bárki mástól visszaigazolást Fr. Tomislav és Agnes Heupel programját illetően.” Bár Fr. Vlasic később Medjugorjétől távolabb egy házat épített a Crnica-hegy mögött, Surmanc falu és Bijakovici között, saját magát távol tartotta Medjugorjétől, és soha nem vett részt a plébánia tevékenységben. vö. „Fr. Tomislav Vlasicra vonatkozó legutóbbi jelentések”, The Spirit of Medjugorje 

Sajnos, Vlašić és Heupel nyilvánvalóan bekapcsolódott az „New Age” mozgalomba. Ez természetesen éles ellentétben áll a látnokokkal, akik minden tekintetben hű katolikusok maradtak. Ha ez a helyzet, akkor hadd beszéljen ez önmagáért.

Marija Pavlovic nyilatkozata egy, a Wikipediához kapcsolódó nyilatkozatban így szól:

… Isten előtt, Madonna és Jézus Krisztus Egyháza előtt. Mindent, amit lehet megerősítésként vagy jóváhagyásként érteni Fr. Tomislav és Agnes Heupel munkáját illetően, ami a Madonnára vonatkozik énáltalam, egyáltalán nem felel meg az igazságnak, továbbá nem igaz az elképzelés, hogy én spontán vágyakoztam ennek a bizonyságtételnek a leírására. –Ante Luburić (2008. augusztus 31.). „Fra Tomislav Vlašić „a Medjugorje jelenség összefüggésében””; Mostari egyházmegye.  

Egy másik nézőpont – Wayne Wieble, korábban újságíró, aki Medjugorje következtében tért meg. Írásai sok ezer embert érintettek meg a világ minden tájáról, különösen a jelenések első éveiben. Ő a látnok Marija egyik legközelebbi barátja (mindegyiket jól ismeri). Azt mondta, hogy Fr. Tomislav valóban egyfajta lelki vezető volt, de nincs olyan dokumentum, amely azt sugallaná, hogy ő volt „a” lelki vezető. A látnokok ennyit mondtak, közölte.

Wayne azt is elmondta, hogy nincs ilyen vagy olyan szilárd bizonyíték, hogy Fr. Tomislavnak gyermeke született, ahogy a pletyka tartja. Azt is vitatja, hogy a Szűzanya állítólag bármilyen üzenetet adott Fr. Tomislavnak, hogy ő „szent” vagy „jámbor” pap. Inkább jól ismert az, hogy a Szűzanya azt mondta, hogy Fr. Jozo, miközben a börtönben volt „szent” pap volt. Szintén beszélt [a Szűzanya] Fr. Slavkoról a halála után is.

A lényeg az, hogy Medjugorje becsmérlői megpróbálják kipécézni azokat a gyenge vagy bűnös karaktereket, akik így vagy úgy kapcsolódtak a látnokokhoz, mint eszközök, hogy teljes mértékben hiteltelenítsék az egész jelenséget – mintha mások hibái lennének az övéik is. Ha ez a helyzet, akkor kétségbe kell vonnunk Jézust és az evangéliumot, mert Júdás volt a társa három évig.

24. Ferenc pápa azt mondta, hogy „ez nem Jézus anyja”.

Újságírói kérdésre Szűz Mária állítólagos megjelenéséről Medjugorjében Ferenc pápa ezt mondta a Catholic News Agency beszámolója szerint: 

Személy szerint nekem több mint gyanús, én inkább Madonnára mint anyára, anyánkra, és nem pedig egy nőre gondolok, aki irodavezető, aki minden nap küld egy üzenetet, egy bizonyos órában. Ez nem Jézus anyja. És ezeknek a feltételezett jelenéseknek nincs sok értéke … [A pápa] megállapította, hogy ez az ő „személyes véleménye”, de hozzátette, hogy a Madonna nem úgy működik, hogy azt mondja: „Gyere el holnap ebben az időben, és üzenetet fogok adni azoknak az embereknek.” -, Catholic News Agency, 2017. május 13.

Az első nyilvánvaló dolog, amit meg kell jegyezni, hogy ez a megjegyzése nem Ferenc pápa hivatalos döntése a jelenések hitelességéről, hanem „személyes véleményének” kifejezése. Bárkinek szabad egyet nem érteni ezzel. Valójában szavai kétségkívül szemben állnak Szent II. János Pállal, aki szintén kifejezte személyes véleményét, de pozitív módon. De nézzük névértéken Ferenc pápa szavait, mivel perspektívája továbbra is fontos.

Azt mondja, hogy a Madonna nem úgy működik, hogy azt mondja: „Gyere holnap ebben az időben, és én üzenetet fogok adni”. Azonban pontosan ez történt a jóváhagyott fatimai jelenés során. A három portugál látnok azt mondta a hatóságoknak, hogy a Szűzanya október 13 -án, „délben” jelenik meg. Több tízezren gyűltek össze, köztük a szkeptikusok is, akik kétségtelenül ugyanazt mondták, mint Ferenc – nem így működik a Szűzanya. De a történelmi feljegyzések szerint a Szűzanya megjelent Szent Józseffel és a gyermek Krisztussal, és a „napcsoda”, valamint más csodák is megtörténtek (lásd A napcsoda-szkeptikusok leleplezése).  

Amint a 3. és a 4. pont alatt megjegyeztük, a szűzanya néha napi rendszerességgel jelenik meg világszerte más látnokok számára, akik közül néhányan kifejezetten jóváhagyással rendelkeznek püspöküktől valamilyen szinten. Bár Ferenc pápa személyes véleménye szerint ez nem egy anya szerepe, hogy ilyen gyakran jelenjen meg, a Mennyország nyilvánvalóan nem ért egyet ezzel.

 —————

Ezek a gyümölcsök kézzelfoghatók, nyilvánvalók. Az egyházmegyénkben és sok más helyen megfigyeltem a megtérések kegyelmét, a természetfeletti hit, a hivatások, a gyógyulások, a szentségek újbóli felfedezésének, a gyónásoknak a kegyelmét. Ezek mind olyan dolgok, amelyek nem félrevezetők. Ez az oka annak, hogy csak azt mondhatom, hogy ezek a gyümölcsök teszik azt lehetővé, hogy püspökként erkölcsi ítéletet hozzak. És ha Jézus azt mondta, hogy a fát annak gyümölcse alapján kell megítélnünk, kötelességem azt mondani, hogy a fa jó.”- Schönborn bíboros, Bécs, Medjugorje Gebetsakion , # 50; Stella Maris , 343. szám, 19., 20. o. 

Mindannyian imádkozunk egy Üdvözlégy imát Medjugorjei Szűzanyához a szentmise előtt. – Kézzel írt levél Denis Nolannak Kalkuttai Szent Teréztől, 1992. április 8.

Ami a többit illeti, senki nem kényszerít bennünket, hogy higgyünk, de legalább tiszteljük ezt … Szerintem ez egy áldott hely és Isten kegyelme; aki Medjugorjébe megy, átalakulva, megváltozva tér vissza, tükröződik annak a kegyelemnek a forrásában, ami Krisztus. – Ersilio Tonini bíboros, interjú Bruno Volpe-vel , 2009. március 8. , www.pontifex.roma.it

A cikk forrása angol nyelven

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (1)

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (2)

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (3)

Medjugorje és a megdönthetetlen bizonyítékok (4)

A cikk letöltése egy dokumentumban (pdf, 20 oldal)

Létrehozva 2020. július 4.