Ex-sámán unokája a vatikáni „pogány” rituáléról: „Nem hittem a szememnek”

VATICAN CITY, 2019. október 11. (LifeSiteNews) – Egy őslakos ex-sámán amerikai unokája megdöbbent, amikor meglátta a videót egy amazóniai vallási szertartásról, ami ezen a héten Vatikánban zajlott.

„Láttam a ceremóniát, ami a vatikáni kertben zajlott, és nem hittem a szememnek.” – mondta Rexcrisanto Delson a LifeSiteNews-nak. „Voltak ott bálványok, sőt még egy ferences is részt vett” – folytatta.

„Később megtudtam, hogy egy amazóniai törzs vezetője megerősítette, hogy tisztán pogány szertartás volt. Azok a katolikusok, akik részt vettek és támogattak egy ilyen ocsmány dolgot, nem tudták, hogy ez pogány dolog?”

Delson azt mondta, hogy még ha nem is tudták, akkor most meg kell tudniuk.

„Innentől kezdve nincs mentség azt állítani, hogy nem tudták, hogy megsértik az első parancsolatot” – mondta, és idézte a Zsoltárok 95,5-et, mondván: „a pogányok istenei bálványok”.

A vatikáni szertartás arra emlékeztette Delsont, akinek igorot ősei van, hogy ő is megcsúszott egyszer saját múltjában, amikor „nem tudatosan, de részt vett” egy pogány igorot vallási szertartáson.

„Azt hittem, hogy a gangsákon (kézben tartott gong) játszani ártalmatlan, mielőtt elkészítettük a levágott csirke hagyományos ételét” – mondta.

„Az imákat egy igorot sámán mondta, aki egy másik igorot törzsből származott. Később megtudtam tőle, hogy valóban megidézett istenségeket” – folytatta.

„Később elmentem meggyónni, és soha többé nem tettem ezt. Amikor gondolkodom ezen és azokon a dolgokon, melyeket Fr. Chad Ripperger ördögűzőtől tanultam, hogy kinyitjuk a kapukat a démonok előtt, amikor vétkezünk, dühös lettem, amikor láttam, hogy ezt megengedik a Vatikánban.”

Az igorot törzsek a Fülöp-szigetek felvidékeiről származnak. Delson elmondta, hogy az Amazonas őslakos törzseinek ugyanazt a katekézist kellene kapniuk, amit egy lengyel szent ajánlott az igorot törzs számára.

„Bárcsak az Amazonas bennszülött lakói valami hasonlót hallhatnának, mint amit az őslakos igorotok II. János Pál pápától, amikor 1981-ben a Fülöp-szigeteken a Cordillera hegységbe látogatott” – mondta Delson.

„Az egyes törzsek említése után kifejezte elismerését és együttérzését kultúránkat illetően, és azzal fejezte be: ’Mindezek mellett az Egyház soha nem felejti el szellemi küldetésének elsőbbségét, emlékezve végső céljára, hogy minden férfit és nőt elvezessen az örök üdvösséghez Krisztusban’- emlékezett vissza Delson.

A vatikáni kerti ceremóniával kapcsolatban ezt a következtetést vonta le:

„Ennek a szinódusnak az üzenete ellentmond János Pál pápa akkori üzenetének. Ahelyett, hogy az őslakosokat elvezetné a megváltásra, úgy tűnik, hogy ennek az ellenkezője zajlik.”

Delsont feldühítette egy osztrák születésű brazil püspök meggyőződése, hogy az Amazonas őslakosai nem képesek megérteni vagy elfogadni a cölibátus papi hivatást.

„Most hallottam, amit Kräutler püspök mondott az őslakosokról, akik nem értik a cölibátust” – mondta a LifeSiteNews-nak.

Így folytatta:

Őslakosként ezt nagyon sértőnek tartom. Még nagyon rasszistának is tartom. Ezek az emberek, akik hisznek ilyen dolgokban, úgy tűnik, hogy elfelejtették a misszionáriusok szerepét a múltban, amikor az elsődleges szándék és cél az emberek megtérése és megkeresztelése volt – lelkük megmentése érdekében.

Ez a püspök nem érti meg, hogy az őslakosok azért nem értik a cölibátust, mert értelmüket még nem táplálták katolikus hitünk igazságával. Természetesen küzdhetnek azzal a gondolattal, hogy egy férfinak nincs felesége, mert ez idegen számukra. Nem ők az elsők, akik ezt gondolták.

Biztos vagyok benne, hogy amikor a belga papok és misszionáriusok elkezdték pogány igorot őseim evangelizálását, ők is azon tűnődtek, vajon miért nincs ezeknek az embereknek feleségük. Számukra ez nem természetes. Pontosan ezért kellett őket megtanítani katolikus hitünk „természetfeletti” tanítására. Hogyan vezethet el valakit saját akarata a papsághoz, ha értelmét nem táplálták az Igazsággal? Nem vezethet. Ez az oka annak, hogy az Egyháznak az őslakosok szellemének felemelésére kell összpontosítania, ahelyett, hogy leereszkedne az őslakosok pogány hitére és gyakorlatára.

Pogány őseim a természeti törvényekben gazdag spiritualizmusban gyökereztek, ami termékeny talajként szolgált számukra a katolikus hitünk magjának növekedéséhez és virágzásához. Miután megfelelő módon katekizálták őket, világos lett számukra, hogy a fejvadászat és a hamis istenek imádása nem helyes. Miután megismerték a papságot és a pap mint persona Christi jelentőségét, megértették az igazságot a cölibátusról.

Delson saját nagyapja pogány sámán volt, és Delson elmondta a LifeSiteNews-nak, hogy katolikus anyja, a sámán lánya annyira aggódott apjának lelke miatt, hogy magára vállalta, hogy megtéríti őt a katolikus hitbe.

„Ez az, ami hiányzik az amazóniai szinóduson – a valódi aggodalom az őslakosok lelke miatt” – jelentette ki Delson.

„Számtalan igorot, amikor megmutatták és megtanították nekik az Igazságot, elegendő intelligenciával rendelkezett ahhoz, hogy kövessék [azt], és megkeresztelkedett keresztényekké váljanak, mert az embernek az a rendeltetése, hogy a jó felé haladjon” – folytatta.

Az Amazonas bennszülött lakosságának is meg van az értelme és [a lakosság] termékeny talaj az Igazság számára. Nem ostobák. Csak meg kell tanítani nekik az igazságot.”

Delson elmondta, hogy a Fülöp-szigetekről származó őslakosként nem szólhat közvetlenül az Amazonas bennszülött törzseiért, és neheztel azért, hogy őket ürügyként használják „a házas papok programjának előmozdítására”.

„,[Ez] megint a megfelelő hitoktáson múlik, ami manapság sajnos hiányzik” – jelentette ki.

„Az embernek a jó felé kell haladnia, és minden, amire őseimnek szüksége volt, az a katolikus hit, hogy megvilágosítsa a természeti törvényekben rejlő okokat. A szinódus súlyos hibát követ el, amikor elszakadnak az evangelizációtól, ami a múltban sok igorota és más őslakos megtéréséhez vezetett.”

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2019. október 15.