“Az eretnekség kánonjogi vétségével vádoljuk Ferenc pápát”

Az Egyház püspökeinek írt nyílt levélben érvel 19 katolikus pap, teológus, és akadémikus Ferenc pápa eretneksége mellett.Tizenkilenc katolikus pap, teológus, és akadémikus fordult nyílt levélben az Egyház püspökeihez, amelyben amellett érvelnek, hogy Ferenc pápa immár az eretnekség kánonjogi vétségével vádolható. A levél írói arra kérik a püspököket, hogy “tegyék meg az eretnek pápa súlyos helyzete által megkívánt lépéseket”.

A levelet a szerzők még április 30-án tették közzé, azóta a nemzetközi katolikus sajtó széles körben foglalkozott vele, és a témában az Egyház több prominens személyisége, köztük maga Ferenc pápa is megszólalt.

A május 28-ai televíziós interjújában a kérdésre, hogy hogyan fogadta az eretnekség vádját, a pápa így válaszolt: “Humorérzékkel. Imádkozok is értük, mert tévednek, és mert szerencsétlen emberek, akik közül egyeseket manipuláltak. És akik aláírták… Nem, tényleg, humorérzékkel, és azt mondanám, visszafogottsággal, atyai visszafogottsággal. Vagyis egyáltalán nem zavar.”

Az alábbiakban a nyílt levél első néhány bekezdését közöljük, majd a szövegrészlet végén linket adunk a levél teljes magyar nyelvű fordítására.

Kapcsolódó cikkeink:

Korrekciók eddig
Mint emlékezetes, Ferenc pápa tanításainak első (ún. “filiális”) korrekcióját még 2017. szeptemberében közölte 62 katolikus pap és tudós. Az akkori szerzők Ferenc pápát még nem állították eretneknek, helyette azt állították róla, hogy a tanításával “eretnekségek terjedését segíti elő”.

Ferenc pápa tanításának második, immár püspöki szintű korrekciója 2017. december 31-én történt. Ebben a püspökök Ferenc pápa Amoris Laetitia buzdításának “a katolikus hittől idegen” értelmezései (köztük a pápa saját értelmezése) ellen érveltek egy hitvallás formájában, tartózkodva a Ferenc pápával szembeni vádaktól.

Az idén április 30-ai nyílt levél az első olyan korrekció, amely már nyíltan eretnekséggel is megvádolja Ferenc pápát.

Egy újabb, püspöki és bíborosi szintű korrekciót június 10-én adott ki az Egyház több főpapja, Ferenc pápával szembeni vádak nélkül, kizárólag az általa keltett tanításbeli zavar tisztázó korrigálásával. Ez a “deklaráció”, úgy tűnik, hogya lényegében maga a Raymond Burke bíboros által évek óta lebegtetett formális korrekció.

Nyílt levél a katolikus egyház püspökeihez

2019. húsvét hetében

Eminenciás és Főtisztelendő Bíboros Urak! Őboldogsága! Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Urak!

Két okból fordulunk Önökhöz. Egyrészt az eretnekség kánonjogi vétségével vádoljuk Ferenc pápát, másrészt felkérjük Önöket, hogy tegyék meg az eretnek pápa súlyos helyzete által megkívánt lépéseket.

Végső megoldásként folyamodunk ehhez az eszközhöz, hogy orvosoljuk mindazt a bajt, amelyet Ferenc pápa szavai és tettei – a katolikus egyház történetének egyik legsúlyosabb válságát előidézve – az évek során okoztak.

Az eretnekség kánonjogi vétségével vádoljuk Ferenc pápát. Az eretnekség kánonjogi vétségéről két feltétel teljesülése esetén beszélhetünk: az illető nyilvánosság előtt mondott szavai és/vagy nyilvános tettei megkérdőjelezik, illetve tagadják a katolikus hit Isten által kinyilatkoztatott valamely olyan igazságát, amelyet az isteni és katolikus hit beleegyezésével kell hinnünk, és ennek a megkérdőjelezésnek, illetve tagadásnak makacs természetűnek kell lennie, vagyis annak tudatában kell történnie, hogy a megkérdőjelezett, illetve tagadott igazságot a katolikus egyház olyan, Isten által kinyilatkoztatott igazságként tanítja, amelyet a hit beleegyezésével kell hinnünk, továbbá a kételynek, illetve a tagadásnak állandónak kell lennie.

A pápa eretnekséggel való megvádolása természetesen rendkívüli lépés, melynek biztos alapokon kell állnia, Ferenc pápa ugyanakkor mindkét fenti feltételt egyértelműen teljesítette. Nem azzal vádoljuk, hogy minden olyan esetben az eretnekség vétségét követte el, amikor nyilvánosan ellentmondott a hit valamely igazságának. Csak azokban az esetekben vádoljuk eretnekséggel, amikor nyilvánosan tagadta a hit valamely igazságát, majd pedig következetesen úgy járt el, hogy azzal azt bizonyította, hogy nem hisz ezekben az igazságokban, melyeket nyilvánosan tagadott. Nem azt állítjuk, hogy olyan megnyilatkozásokban tagadta a hit valamely igazságait, amelyek eleget tesznek a tévedhetetlen pápai tanítás feltételeinek.

Ez nem is lenne lehetséges, hiszen ellentmondana azon hitbéli meggyőződésünknek, hogy az Egyházat a Szentlélek vezeti. Tagadjuk, hogy a bármely józan szemlélő számára erről az esetről lenne szó, hiszen Ferenc pápa soha nem nyilatkozott oly módon, amely megfelelne a tévedhetetlenség feltételeinek.

Azzal vádoljuk Ferenc pápát, hogy szavaival és tetteivel nyilvánosan és makacsul tanúsítja, hogy hisz a következő állításokban, amelyek ellentmondanak az Isten által kinyilatkoztatott igazságnak. (Valamennyi állítás esetében feltüntetjük a Szentírás és a Tanítóhivatal tanítását, amely ezen állításokat az isteni kinyilatkoztatással ellentétesnek minősíti, és ezért elítéli.

E hivatkozások bizonyító erejűek, ugyanakkor nem tartanak igényt a teljességre.)

A folytatás és teljes nyílt levél IDE KATTINTVA elérhető.

Létrehozva 2019. június 14.