Egyházak Harry Potter ellen

Címzett :   MTI ,  JNKSZ Megyei  Önkormányzat, Szolnok Város Önkormányzata,  Polgármesteri Hivatal, JNKSZ Megyei  Médiumok 

Általános és középiskolák, Közintézmények,  Civil szervezetek, valamint  a  társadalom  közvéleménye részére  !

JNKSZ  Megyei  Egyházak   Közös  Nyilatkozata  !

Aláírók   :    Római Katolikus  Egyház Szolnoki  Egyházközsége

                   Református  Egyház Szolnoki  Egyházközsége

                   Evangélikus  Egyház Szolnoki  Egyházközsége

                   Magyarországi  Metodista Egyház Szolnoki  Körzet

                   Agape  Gyülekezetek Szolnoki  Gyülekezete

                   Jászsági  Gyülekezet  Egyház Jászberény

                   Jászberényi  Keresztény Gyülekezet Jászberény

                   Evangéliumi Szolnoki  Gyülekezet Egyház, Szolnok

 

Megyei Közgyűlés Tisztelt  Elnöke !

Tisztelt  Polgármester  úr  !

Tisztelt  Főszerkesztő  Úr / Úrhölgy  !

Tisztelt  Igazgató / Elnök   Úr / Úrhölgy  !

 

Mint a megyéhez tartozó, és a  Szolnoki és Jászberényi térséget  képviselő nagy- és kisegyházak,  a felebaráti és féltő szeretettől indíttatva nyilvánítjuk ki állásfoglalásunkat a Harry Potter c. könyv és a film kapcsán az okkultizmus emberre és a társadalomra kifejtett romboló hatását illetően . Az aláíró egyházak, teljes egységben vagyunk  azon  Isten előtti  felelősségünkre vonatkozóan, amit a társadalom erkölcsi romlásának megfékezése tekintetében Isten reánk helyezett .  A felebarátaink és gyermekei(n)k iránt érzett féltő- és megmentő szeretettől indíttatva  szükségesnek tartjuk ezen  nyilatkozatunk  sürgős  közreadását  és  publikálását !

Abban a reményben, hogy  közvetlenebb társadalmi környezetünk erkölcsének védelmében számíthatunk az Önök egyetértésére és segítségére,  kérjük  nyilatkozatunk  széleskörű publikálásában, – a lehetőségükre álló eszközökkel – részt venni  szíveskedjenek  !

Köszönettel  és  Tisztelettel  :    

A fent felsorolt Egyházak képviselői

E G Y H Á Z A K     K Ö Z Ö S     N Y I L A T K O Z A T  A

Környezetünk  társadalomi  közvéleményének  figyelmébe !

Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyében működő keresztény  nagy- és kisegyházak képviselői, a környezetünket elárasztó Harry Potter könyvekkel és filmmel, és az azt támogató médiakampánnyal kapcsolatosan, az ország és a megye lakosai iránt érzett felelősség és szeretet által indíttatva, kötelességünknek érezzük, hogy  – élve a szabad vélemény nyilvánítási jogunkkal –  a Harry Potter néven ismertté vált  mű,       ( és ennek kapcsán minden okkult tevékenységre vonatkozóan ) általunk látott igen komoly  veszélyeire hívjuk fel társadalmi környezetünk szíves figyelmét .  Ezen nyilatkozatunkkal nem az a célunk, hogy a forgalmazókat és a rajongókat megbélyegezzük, hanem szeretnénk azokat az erkölcsi és szellemi igazságokat a felszínre hozni és az emberek elé tárni, amelyeket ezen elsöprő erejű médiakampány vagy tudatlanul nem vesz  figyelembe, vagy tudatosan háttérbe szorít , elhallgat,  eltorzít,  ill.  elbagatelizál .

Álláspontunk szerint a Harry Potter jelenség hosszú távon csak nehezen jóvátehető pszichikai és erkölcsi károkat okoz a jelen és a következő generáció életében, az emberi életminőség és kapcsolatok szempontjából. A Harry Potter könyvek és a film alapelve ugyanis az, hogy a mesék világából kiemelve, a mindennapi környezet keretei közé helyezve, olyan okkult, sátáni eredetű  gyakorlatokat állít mintaként – a mindent kontroll nélkül elfogadó –  gyermekek elé, amelyek komoly rombolást tudnak végezni azok személyiségében, és környezetében. Az író  nem is leplezi, hogy mesébe rejtetett hatalmat akar adni a gyermekek kezébe. Ezt rendkívül komoly veszélynek ítéljük, mivel ebbe a mesébe valódi okkultizmus van elrejtve ! Az okkultizmus gyűjtőnév alatt összefoglalt tevékenységek (varázslás, jövendőmondás, igézés, szellemidézés, átokmondás, horoszkópok, Asztrológia, Agykontroll, Reiki, Dianetika, Transzcendentális Meditáció, Telekinézis, Krisna tudat, telepátia, stb. de ilyen volt a gyermekek között dúló Pokémon és Dragon Boll őrület is, ) ugyanis a gyakorlati példák tükrében minden esetben káros irányba terelték a gyermekek személyiségének fejlődését. Ezen praktikák révén a háttérbe szorított, és a felgyorsult tempójú környezetben beszerzett sérelmeket egyéb módon feldolgozni nem tudó tizenévesek, a mások feletti hatalmat és a mások befolyásolásának vágyát, a boszorkányság eszközeinek felhasználásával próbálják megszerezni ill. kiélni.      

A kezdetben fantáziadús játéknak gondolt gyakorlatok később – mint ez több esetben már előfordult – tragédiába torkollhatnak. A Harry Potter nyomdokait követő gyermekeknek a környezetükről alkotott felfogását alapvetően eltorzítja ez a fajta mesevilág. Ennek következtében, a minden ember életében felmerülő akadályok és kudarcok józan feldolgozása helyett, öntudatlanul a boszorkányság, valamint a mágia évezredek óta ismert okkult praktikái fogják jelenteni a kézenfekvő  megoldást számukra . Ezek a praktikák, amelyek a legújabb kori történelemben eddig csak egy fanatikus kisebbséget tudtak hatalmuk alá keríteni (pl. a sátánista egyházakat, spiritiszta, szellemidéző köröket, stb.), most leplezetlenül támadják  az egész társadalmat, és különösen a gyermekeket.  Ez sokkal nagyobb veszély, mint  a legtöbben gondolják !

Ezért emeljük fel a szavunkat, és figyelmeztetünk mindenkit, ha hiszi, ha  nem :  a  jövőnk  nagy   veszélyben  van !

Hitünk és meggyőződésünk alapja a Szentírás, – mely az egyetemes emberi erkölcsnek is alapjául szolgál, – ezeket az okkult  tevékenységeket határozottan tiltja, és a világban jelenlevő gonoszság egyik fő  forrásának mondja.

Jézus Krisztus, – mint  Isten fia, – önfeláldozó szeretetével legyőzte a gonoszság birodalmát, és ezzel lehetővé tette, hogy a Neki engedelmes  emberek kiteljesedett és félelem nélküli életet élhessenek.

Az okkultizmus nem más, mint Isten elleni engedetlenség és lázadás megnyilvánulása,  ami átok  alá  viszi  annak  kedvelőit  és gyakorlóit egyaránt !

Aki féltve szereti gyermekeit, remélhetőleg nem engedi sem vadállattal barátkozni, vagy mérgező anyaggal játszadozni, mert tudja, hogy abból előbb, vagy utóbb tragédia lesz .   

Ilyen szellemi,  erkölcsi  és  pszihikai  méreg  az okkultizmus is.

Ezért óv ettől mindenkit Isten,  a Szentíráson  keresztül  !

Akiket szeretünk, vagy fontosak számunkra,  azokat természetesen  figyelmeztetjük  az  életveszélyre !

Ezért  figyelmeztetünk és kérünk minden felelősen gondolkodó szülőt, hogy józanul őrizze meg és alakítsa saját, és gyermekei  világról, létről és valóságról alkotott képét, távol tartva  őket és saját magukat  az okkultizmusnak ezen alattomos csapdájától.

Kelt Szolnokon,  2001. december  27.

Aláíró  Egyházak   : 

                   Római  Katolikus  Egyház   Szolnoki  Egyházközsége

                   Református  Egyház            Szolnoki  Egyházközsége

                   Evangélikus  Egyház           Szolnoki  Egyházközsége

                   Magyarországi  Metodista  Egyház  Szolnoki  Körzet

                   Agape  Gyülekezetek          Szolnoki  Gyülekezete

                   Jászsági Gyülekezet Egyház                Jászberény

                   Jászberényi Keresztény Gyülekezet    Jászberény

                   Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház,   Szolnok

( Turai János, Hamar István, Győri Péter, Hacker Róbert, Rimóczi Béla, Nagy István, Abonyi  Sándor, Soós  Péter  )

Létrehozva 2018. január 10.