Az Egyház súlyosan téved, ha a menekültválság megoldását tekinti legfőbb küldetésének

Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa új interjújában úgy fogalmazott: az Egyház elhanyagolná a “valódi válságot”, amivel ma szembenéz, ha a társadalmi igazságosságra összpontosítana ahelyett, hogy alapküldetését, az evangelizálást teljesítené.

“Az Egyház súlyosan téved a valódi válság természetét illetően, ha azt hiszi, hogy az alapvető küldetése az, hogy megoldásokat találjon minden politikai problémára az igazságossággal, a békével, a szegénységgel, a migránsok befogadásával, satöbbivel kapcsolatban, miközben elhanyagolja az evangelizációt.” – mondta a bíboros az Aid to the Church in Need katolikus segélyszervezet képviselőinek április 18-án.

Sarah bíboros szerint bár az Egyház “nem tarthatja távol magát az emberi problémáktól”, végső soron azonban “kudarcot vallana a küldetésében”, ha elfelejtené, mi az igazi feladata.

A bíboros a katolikusból iszlám hitre tért olasz Yahya Pallavicini szavait idézte, mint fontos tanulságot: “Ha az Egyház, azzal a megszállottsággal, amivel ma az igazságosságot, a társadalmi jogokat, és a szegénység elleni küzdelmet képviseli, végeredményben elfelejti a szemlélődő lelkületét, úgy kudarcot fog vallani a küldetésében, számos híve pedig el fogja hagyni őt abból a tényből kifolyólag, hogy többé nem ismerik majd fel Őt az Ő sajátos küldetésében.”

Az Egyház küldetését Jézus Máté evangéliumában foglalja össze, amikor elküldi a tanítványait: “Menjetek és tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.” (Mt 28,19-20). Ez a küldetés a Katolikus Egyház Katekizmusa szerint azt jelenti, hogy az Egyház feladata az, hogy “Krisztus és Isten Országát hirdesse és a népek között terjessze” (KEK 768).

A prefektus bíboros szavai érdekesek annak fényében, milyen nagy hangsúlyt helyez Ferenc pápa a migránsokkal és menekültekkel kapcsolatos munkára.

A világ vezetőinek mondott üzenetében Ferenc pápa gyakran emel ki olyan politikai problémákat, mint a migráció, miközben alig említi Krisztust vagy az Egyház evangéliumi küldetését.

Ez a hangsúlybeli eltolódás, amit a pápa a világban és az Egyházban egyaránt képvisel, nemzeti püspöki konferenciákat is arra indított, hogy a prioritásaikat ezekre a területekre helyezzék át.

Az Aid to Church in Need szervezetnek adott interjújában Sarah bíboros bírálta azokat a segélyszervezeteket – külön is említve közülük a “katolikusokat” – amelyek “egyoldalúan és kizárólagosan a materiális szegénység problémáival foglalkoznak”, miközben elhanyagolják az emberek “lelki szegénységét”.

“Hiszen ahogy Jézus mondja: ‘nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik‘ (Mt 4,4)” – emlékeztet a bíboros.

Sarah bíboros szerint mindazok, akik azon munkálkodnak, hogy a világot igazságosabbá tegyék, közülük is különösen a papok és püspökök, folyamatosan erőt kell, hogy merítsenek Istenből, ha azt akarják, hogy a munkájuk tartós gyümölcsöt hozzon.

“Mert igaz az, hogy azok a püspökök és papok, akik nem töltenek időt – legalább néhány napot – azzal, hogy Isten jelenlétébe helyezzék magukat elszigeteltségben, csöndben és imádságban, azt kockáztatják, hogy lelkileg meghalnak, vagy legalábbis lélekben kiszáradnak belülről.” – mondja a bíboros.

“Nem lesznek képesek szilárd lelki táplálékot nyújtani a híveknek, akiket rájuk bíztak, ha ők maguk nem merítenek erőt az Úrból rendszeres és állandó jelleggel.” – teszi hozzá.

Forrás

Létrehozva 2017. május 5.