Életige, 2018. november

Életige, 2018. november

Tematizálás  – .  Kedves Nővéreim és Testvéreim  ! Most ott tartunk,  hogy  életünk egy próbatétel. Ennek keretében  Isten a kihívások egész  sorozatát adja, s teszi  azáltal, hogy különböző helyzeteket teremt életünkben. Ezt teszi abból acélból a célból, hogy az Ő „szabad teremtményének”,  vagyis az ő képmásának, az embernek iránta való szeretetét az ember szabad döntéséből vehesse át. S ha ez a szabad döntésből fakadó szeretet  kinyilvánul az ő kis teremtménye részéről,  akkor Isten őt,  aki kiállta így a próbát,  egy minden képzeletet felülmúló jutalomban akarja részesíteni. Viszont ha nem állja azt ki, érezze tettének felelősségét.  – Tehát így szólt az Úr: „A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ennél arról, bizony meghalsz.” (1.Móz.2, 16-17.)  

Ebből fakad, hogy az emberi élet érték, amelynek árnyékában ott van az értéktelenség is.  Ez adja meg a felelősségteljes és jutalomra rendelt élet értékét és egyben értelmét is. Tehát már az Édenkertben kiderült, hogy próba miatt élünk, s végig-hosszan próba alatt állunk. Az már egy új fejezet, hogy miként sikerült az első próba… De intő jel lett számunkra, hogy Isten a jót szereti, a rosszat pedig utálja, mert végtelenül igazságos és szent.  Képmásától, az embertől is ezt várja el, hogy  jó, helyes döntést hozzon próbatételeiben, a rossz, helytelen döntéstől pedig el tudja magát határolni.

Ezért teremtette mélyen az emberbe az igazság-érzetet, mely, – mint egy  szeizmográf – (földrengésjelző) – érzékenyen  értesíti őt döntéseinek minőségéről. Az emberi minőség csak úgy tud  többletre jutni, ha  helyes döntéseit lehetőleg megszakíthatatlan sorozatban teszi. Teológiai közhely: Tedd a jót  /  kerüld a rosszat. A jóság, az igazság, a szeretet útján járj, mert ez az Út vezet el az Örök Jósághoz, Igazsághoz és Szeretethez. Így szentelődsz meg, mert  a most említett Út   – az Ő vonzását jeleni. A hit, a remény és a szeretet isteni erények vonzásai kiragadnak az úttalan hitetlenségből, s áthelyeznek  ebbe a vonzásba.  A SZENT felé reménységben haladjunk, ahogy az ige mondja:  És mindenki, aki így remél benne, megszentelődik, ahogyan szent ő is.” 1.Jn. 3, 3)

Az Életige elolvasható itt.

Létrehozva 2018. december 23.