Életige, 2014. december

Életige, 2014. december

Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! A novemberi életigében a küzdelmes élet két feszítő kérdését, paraméterét faggattuk, kutató szemmel és szívvel rákérdeztünk életünk értelmére: „honnan” és „hová” (??) Ez közel áll ahhoz a kérdéshez: Mire jó az egész és minek kell ez az élet? Ezt most színesben és regényes stílusban így folytatnám: Honnan jössz, Kisfiú, na és aztán hová jöttél és hová mész?

Ezt a kérdést teszi most fel az én Őrangyalom Betlehemben. Képzeljétek el, elküldtem, visszaforgatva az idő kerekét mondjuk 2014 évre. Ő a tér, idő, anyag korlátain túl szabadon mozog. Most nálam teljesít szolgálatot, s én megkértem, menjen vissza a születési barlangba, s készítsen interjút a Kisjézussal. Meglepő választ adott a Kisfiú: Én azért jöttem, hogy elmondjam: Képzeljétek el, van Isten, s Ő nagyon jó, s nagyon szeret titeket. Én ismerem Őt és szeretem; s Ő is szeret engem, hiszen Ő az én Atyám. Sőt, nektek is Atyátok, bár nem ismeritek Őt, sokan pedig úgy vagytok, hogy nem is hisztek benne.

Azért küldött, hogy hozzak Róla egy fénymásolatot, hogy el tudjátok képzelni – az Elképzelhetetlent, s hogy fel tudjátok fogni – a Felfoghatatlant. Pontos fénymásolatot hoztam Róla: Egy tökéletes Képmást, egy nagyon könnyen megközelíthető egyszerű kiadásban: Egyetlen képpel, szerény bőrkötésben. S ez Képmás én vagyok, a Kisfiú! Aki rám néz, már Őt is látja. –Tehát onnan, fentről jöttem, s elhoztam Isten szerető Arcát. Ez az Arc letekint rátok, látja és átlátja életetek egész valóját, ugyanakkor pillantása rajtatok megnyugodva senkit nem nyomaszt, mert szerető Örök Jóság Ő ; és inkább felemelni akarja teremtményeit, mintsem ellenőrizni, vagy elnyomni. A tiszta istenfogalom szívetekben való kikristályosításáért jöttem, mint meghatalmazott nagykövet, igaz, megjelenési formámban, mint Kisgyermek.

Én világítani jöttem és szeretni. De az Arcot, az Örök Égi Szépet – bemutatom néktek. Először tanítok, s elmondok mindent, aminek elmondását Ő rám bízta, azután várom a hatást, a választ a ti részetekről. Úgy sejtem, válaszotok meglehetősen goromba lesz, az én életem is bizonyára rámegy, de ti mindenesetre jól jártok velem. Mert majd visszamegyek Atyámhoz, s a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez, de már akkor sokan közületek velem együtt jönnek. – Ezzel elmondtam nektek: Honnan és miért jöttem, valamint, hogy hová tart az utam. Mindent elmondok, semmit nem rejtek el előletek. Meg fogjátok látni, az én beszédem mennyire nyílt lesz hozzátok. Az Örök Szeretet ezt meghagyta nekem, hogy mindent mondjak el. („Hiszen az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.” Jn.4, 35 )

Az Életige letölthető itt.

 

Létrehozva 2014. december 24.