“Az asszony engedelmeskedjék férjének”

Hogyan kell értelmeznünk Pál apostol ezen sorát?

„Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak” – olvassuk Pál apostol Efezusiaknak írt levelében. A Biblia talán egyik legvitatottabb sora ez, amely sok nőben rossz érzéseket vált ki. Mire is gondolt itt Szent Pál, hogyan kell értelmeznünk ezeket a sorokat? Nem máshoz, mint II. János Pál pápa magyarázatához fogunk nyúlni.

II. János Pál pápa 1979 és 1984 között összesen 129 előadást tartott szerdai általános kihallgatásain. Tanításának középpontjában a házasság, a szexualitás és a család állt, e tanítások utólag megkapták a „test teológiája” gyűjtőnevet. A pápa elmélkedései a Szentírásra épülnek, különösen az evangéliumokra, Szent Pál leveleire, illetve a Teremtés könyvére. Christopher West amerikai szerzőnek és előadónak számos könyve megjelent már a témában, és nagy szerepe volt abban, hogy ezeket a tanításokat közérthetővé tegye. 

„II. János Pál katekézise ragyogó természetfeletti fénnyel világítja meg Isten azon tervének egészét, amelyet a kezdettől a végidőkig az emberi életnek szánt. Ez nemcsak a szexuális forradalomra, a klasszikus dualizmusra, hanem a felvilágosodásra adott válasz is. Válasz a modern racionalizmusra, és mindazokra a megcsonkított antropológiákra, amelyek a modern világot fertőzik. Röviden, a test teológiája a Katolikus Egyház egyik legkritikusabb erőfeszítése a modern időkben, segíteni a világnak tudatosabbá válni “a megtestesülés misztériumában és valóságában”, és ezáltal jobban megérteni a humánumot, az emberi élet igazi célját és jelentését” – olvassuk A test teológiája c. könyv hátoldalán.

Az alábbiakban a Test Teológiája Intézet két munkatársa, Elizabeth Busby és Christopher West fejti ki, mit tanít a Katolikus Egyház Szent Pál apostol a férfi és a nő hivatására vonatkozó sorairól.

Az asszony engedelmeskedjék férjének – keresztények generációi évszázadokon át úgy értelmezték ezt a bibliai szakaszt, hogy a feleségeknek azt kell tenniük, amit a férjük mond, hogy a nőnek, mielőtt bármit is tenne, engedélyt kell kérni a férjétől. A mai napig vannak olyan keresztény közösségek, ahol ezt tanítják, és vannak olyan katolikusok is, akik félreértelmezik Pál apostol mondandóját” – kezdte Elizabeth. „Mivel oly sok férfi élt vissza ezzel a bibliai verssel az évek során – akár azért, mert az Egyház azt mondta nekik, hogy megtehetik, akár azért, mert a szívükben egy eltorzult késztetésre hallgattak –, a nők elkezdtek visszavágni. Úgy gondolom, az eredeti feminista mozgalom az 1900-as évek elején abból a vágyból indult ki, hogy ne éljenek ennek az eszmének, az alávetettségi köteléknek az igája alatt. A válasz a sok férfi által elkövetett visszaélésre azonban nem az, hogy a férfiakat férfiatlanná tesszük, vagy hogy a nőket férfiassá tesszük azért, hogy erőteljes hatalommal bírjanak a férfiak felett.

A válasz az, hogy megtanítjuk a férfiakat arra, mit jelent Isten szerinti férfinak lenni, mi volt az Ő terve a férfiasságra nézve.

Ez nyújthat megoldást arra a zűrzavarra, ami az alávetettség és az engedelmes feleség gondolata körül kialakult.”

A Biblia tanulmányozásának első alapelve, hogy a Szentírást a szövegkörnyezetet figyelembe véve olvassuk – kezdi Christopher West. Nos, nem véletlen, hogy az Efeuzusiaknak írt levél 4. fejezete az 5. fejezet előtt áll. Mit olvasunk ugyanis a 4. fejezetben? „Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye.” Szent Pál itt nem tesz mást, mint hogy magának Jézusnak a tanításából merít, aki arról beszélt, hogy a szív keménysége és a bujaság megrontja a házassági kapcsolatot. Majd Pál azt mondja: „Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény.” Pál apostol itt is csak ismétli Krisztus tanítását. Jézus ugyanis azt mondta; ahhoz, hogy megértsük Isten tervét a házasságról, vissza kell mennünk a teremtés kezdetéhez, azaz oda, hogy a férfi és a nő Isten hasonlatosságára és képmására lett teremtve.

Pál semmiképpen sem igazolja a férfiak bűnös uralmát a nők felett. Ez a viselkedés az eredendő bűn következménye. Ehelyett visszahív bennünket Isten, a bűn világba való belépése előtti eredeti tervéhez.

Ebben a kontextusban építi fel Szent Pál azt, amit a levele következő fejezetében mondani fog. Feltehetjük a kérdést; vajon Pálra hatással volt az a kultúra, ami körülvette? Természetesen igen. De ha azt gondoljuk, hogy Szent Pál megadta volna magát kora kultúrájának, akkor félreértelmezzük, amit mondani akar. Emlékezzünk a szövegkörnyezetre: ne gondolkodjatok többé úgy, ahogy a pogányok gondolkodnak.

Pál zseniális, mert ismeri annak a kultúrának a nyelvét, amelyet el akar élni, de mondandóját keresztény jelentéssel, forradalmi jelentéssel ruházza fel. Azt mondja Pál, hogy ti, efezusi emberek, szerettek az engedelmességről és a házasságról beszélni, de nem szabad többé úgy értelmeznetek az engedelmességet, az alárendelődést, ahogy azt a pogányok teszik. Ők a szívük keménységén és a kéjvágy romlottságán keresztül értelmezik ezeket a fogalmakat. Ha az engedelmességről, az alárendelődésről és a házasságról akarunk beszélni, akkor példának Krisztus egyház iránti szeretetét kell vennünk.

Az apostol kibontja azt a szentírási hasonlatot, hogy Krisztus a vőlegény, az Egyház pedig a menyasszony, és ezt a hasonlatot alkalmazza a férjre és a feleségre is. A legelső dolog, amit az engedelmességről mond, a következő: „legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből”. Mit jelent ez? II. János Pál pápa A test teológiájában azt mondja, hogy a Pál által leírt Krisztus iránti tisztelet nem mást jelent ebben az esetben, mint a nemek kölcsönös vonzalmának lelkileg érett formája. Én is, mint minden férfi – mondja Christopher West -, ismerem a kísértést, hogy egy nőt önző kedvtelésem tárgyaként kezeljek. De az életemben munkálkodó kegyelem által új látást kaptam, hogy meglássam Krisztus misztériumát az Ő egyházában, amely az emberi szexualitáson keresztül nyilatkozik meg.

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2023. október 6.