briege1

Budapesten járt Briege nővér és Kevin atya

Kevin atya

Kevin Scallon-nak hívnak és Írországból jöttem, és egészen attól kezdve, hogy kisfiú voltam, nagyon érdeklődtem a ti országotok iránt. A gyermekkorom egyik nagy hőse a ti Mindszenty bíborosotok volt. Nagyon sokat hallottam róla az iskolában és nagyon sokat olvastam róla a katolikus újságokban.

Valószínűleg még sohasem hallottatok Briege nővérről, még kevésbé biztos hogy hallottatok rólam. A nővér világszerte nagyon ismert, és nagyon ismert az Úrtól kapott gyógyító karizmájáról. És azért van itt, hogy ezt a karizmáját gyakorolja az Úr segítségével. És most röviden el szeretném mondani nektek, hogy mi fog itt ma este történni.

Először meg szeretném köszönni a plébános atyának a fogadtatást, és mindazoknak a meleg fogadtatását, akik valamilyen módon kapcsolódnak ehhez a plébániához. 

A szokás szerint fog lezajlani a mise, és az utolsó imádság, az áldozást követő imádság után lesz egy gyógyító szolgálat és ez a következőképpen fog zajlani: kihelyezzük az Oltáriszentséget a monstranciával a mise végén, és egy rövid dicsőítés és imádság után én megfogom a monstranciát és körbejárok vele a templomban, és meg foglak áldani titeket. Miközben én ezt csinálom, a nővér pedig imádkozni fog a szükségeinkért, a mi szándékainkért. Egy nagyon egyszerű módon fog imádkozni gyógyulásokért, a nővér nagyon szeret ilyen módon imádkozni gyógyulásokért, és azért szereti ezt, mert azt szeretné, ha az Eukarisztia lenne az imádság központja. Ugyanis Jézus az, aki végbeviszi a gyógyítást, nem pedig a nővér, vagy nem pedig én.

Az Úr nem mást akar tőlünk, hanem amit máskor is akar, hogy legyen egy egyszerű várakozó hitünk, és biztos mindannyian tudjátok, hogy ez mennyire fontos. 

Biztos ismeritek az Evangéliumból azt a részletet, amikor Jézus megkérdezi, hogy hiszed-e azt, hogy meg tudlak gyógyítani, és Jézus azt mondja a hited az, ami meggyógyít. Jézus ezt a hitet kéri tőlünk ma este is. Meg van bennetek ez a hit? Biztosan így gondoljátok? Nagyon erős a hitetek? Természetesen általában soha sem olyan erős, mint szeretnénk, az én hitem sem olyan erős, mint amilyennek szeretném.

Nagyon fontos az, hogy mi is úgy tekintsünk, mint ahogy Jézus is tekintett a tömegre, hogy nem egy tömeget látott, hanem emberek összességének látta.

Sokan azt gondolják, hogy nagyon sokan eljöttek ide ma este, és nagyon sokunknak az imáját Jézus meg fogja hallgatni, de az enyémet biztosan nem fogja meghallgatni. 

Kedves Testvéreim, szeretném ma este megígérni nektek, ezt a komoly ígéretet szeretném ma este nektek tenni, senki nem fog innen ma este eltávozni anélkül, hogy különleges kegyelemben és áldásban ne részesülne. Lehet, hogy egy hónapba vagy egy fél évbe telik majd, amíg meglátjátok, hogy mi ez a kegyelem és mi ez az áldás, de bizonyosan meg fogjátok látni. Hiszitek ezt? 

“IGEEEN!”

Nagyon jó, mert ez az igazság! A Nővér is fog majd természetesen hozzátok szólni néhány szót a mise végén, de mielőtt a misét folytatnánk én is szeretnék néhány szót szólni.

A mai evangéliumban arról olvashattunk, hogy Jézus körbejárt, gyógyított és jót cselekedett. A négy evangéliumban Jézus gyógyító szolgálata központi helyet foglal el. Tehát Jézus azt szeretné ezzel is mutatni, hogy igenis kíváncsi minden szükségletünkre és ki akarja elégíteni minden szükségletünket. A múlt héten az egyik kedvenc evangéliumi részletet olvashattuk a szentmisén, amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és túl vagytok terhelve és én megkönnyítlek benneteket. Jézus azt is mondja, hogy jöjjetek hozzám és tanuljatok, én szelíd vagyok és alázatos szívű és irgalmat találtok nálam. Jézus ránézett azokra az emberekre akikhez beszélt és a Szíve megtelt irántuk szeretettel. Ezért kiáltott hozzájuk: jöjjetek hozzám mindnyájan.

És ma este Jézus ugyanígy ránk tekint és ugyanezeket a szavakat intézi hozzánk. Lát mindannyiunkat, mindannyiunk arcát látja külön – külön, és az Ő Szent Szíve azt mondja, hogy jöjjetek hozzám! 

Hogyan jöhetek Jézushoz? Hála Istennek Jézushoz jönni nagyon könnyű. Jézushoz jöhetek a templomba, Jézushoz jöhetünk a keresztség szentsége által…

A templom, az Egyház az, ahol a lelki táplálékunkat, a napi lelki kenyerünket megkapjuk. Az Egyházon keresztül nagyon sokféle módon jöhetünk Jézushoz.

Létrehozva 2011. május 18.