Életige – 2012. január

Életige – 2012. január

Isten cselekszik a történelemben és életünkben; s minden eseménynek forgatókönyve az Ő „zsebében van”.A tárgyi tapasztalatból indulok el én is, mint akár az atheisták, de van bátorságom következtetni a létrend személyes hátterére, Istenre. – Ez a mondat csak egy hívő   ember kijelentése lehet.

S mi az előzőekben erről, vagyis az Isten cselekvéséről elmélkedtünk. Ugyanakkor a hit nélküli ember „hitvallása” talán    így hangozhatna: *Hiszek  a zűrzavarban, az  őskáoszban,  a vak-véletlenben, s a kilátástalanságban.  Mert csak abban hiszek, amit  megtapasztalok (akár műszerrel is). Igaz, a tapasztalati világ semmit nem mond el önmagáról.  Így bármilyen tömérdek törvényszerűséget találok is a tapasztalati világban, mintegy  részleteiben,  mégis összességében:   személytelenül kavarog a káoszban minden esemény: Sehonnan sem jön, sehová se vezet.

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2012. január 24.