Lelki harc – ezek a fegyvereink

Isten igéje arra tanít bennünket, hogy a földi élet hadviselés, és az Úr emlékeztet bennünket, hogy ha úgy döntöttünk, hogy Őt követjük, fel kell készülnünk a harcra. A bérmálás szentségében megerősíti az ajándékokat a Szentlélek lelkünkben, és átalakít bennünket „Krisztus király katonáivá”. A mexikói „Cristero” mártírokkal együtt a mi csatakiáltásunk ez legyen: „Viva Cristo Rey” – éljen Krisztus Király!

Az ördög létezik, (perverz módon) éles az intelligenciája, rendkívül ravasz és ügyes, állandóan dolgozik és kitartó munkájában (kísértések). Azonban Isten, Mária, az Ő angyalai és szentjei sokkal erősebbek, mint az ördög. Két végletet kell elkerülni az ördöggel kapcsolatban. Ezeket a figyelmeztetéseket Isten szolgája, VI. Pál pápa adta.

Az első véglet elkerülni azt, hogy tagadjuk az ördög létezését. Valójában ez az egyik taktikája az ördögnek. Másrészt soha sem tulajdoníthatunk túl nagy jelentőséget az ördögnek. Egyes emberek, félelmetes rémhírterjesztők többet beszélnek az ördög hatalmáról, mint magának Istennek a mindenhatóságáról. Kerüljük a két végletet!

Szellemi fegyverek az ördög legyőzéséhez

Éberség. Maradj ébren és úgy imádkozz, hogy ne kerülj tesztelés alá, és legyőzzön az ördögi kísértés. Az Apostolok elbukásának oka pontosan az volt, hogy nem voltak éberek az imádságban, amikor elhagyták Jézust a kertben.

Nevezzük meg és jelentsük ki. Amikor a kísértés ránk tör, rendkívül hasznos lehet, ha egyszerűen bevalljuk nagyon nyugodt módon: „megkísértett az ördög, Isten ellensége!” Nevezd meg! Jelentsd ki! Azután szelídítsd meg! Felfedezni az ellenség támadását fél siker! A tudatlanság az ellenség jelenlétéről fokozhatja annak hatalmát felettünk.

Kerüljük a bűnhöz közeli alkalmakat. Gyakran azért érnek kísértések, mert kitesszük magunkat a bűnhöz közeli alkalomnak. Jusson eszedbe sok közmondás! “Ne játssz a tűzzel”, és „elvész a veszélyben, aki azt szereti.” „Aki vékony jégen jár, el fog esni!” Annak, hogy Éva evett a tiltott gyümölcsből, az egyik oka az volt, hogy egyszerűen ott állt a fa mellett, amiről Isten azt mondta, hogy erről ne egyen.

Az üresség állapota. Ebben az állapotban Szent Ignác felfegyverez minket a következőkkel: több ima, több meditáció, lelkiismeret vizsgálat (miért van üresség), és végül megfelelő vezeklés. Néhány démont csak az ima és bűnbánat képes elűzni!

Szentélmények. A szentelmények helyes használata nagyon hatékony lehet az ördög elleni küzdelemben, különösen ez a három: a barna skapuláré, a Szent Benedek medál, és végül a szenteltvíz. Avilai Szent Teréz ragaszkodik a szenteltvízhez, hogy kiűzze a gonoszt a jelenlétünkből. Miért? Az ördög felfuvalkodott a büszkeséggel, a szenteltvíz kicsi és nem feltűnő, ezt az ördög gyűlöli és nem tudja elviselni. Ördögűzésre is szenteltvizet használnak!

Égbe hatoló tüzes nyilak. Amikor bántalmaz az ellenség, erősen ajánlottak a rövid és buzgó imák, ezek rendkívül hatékonyak, hogy az ördög meneküljön. Néhány példa a rövid, de erőteljes imára: Jézus bízom benned … Ragyogtassa rád arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget! … Ments meg, Uram, ments meg … Hittel és bizalommal esdekeljünk Jézusnak, Máriának és Szent Józsefnek.

Elutasítás azonnal. A lelki harcnak részben problémája a letargikus, lassú és vérszegény válasz a kísértésre. Isten kegyelme mindig érvényesül az imádság fegyvere által. Mégis férfiasan be kell vonnunk saját akaratunkat, és erélyesen elutasítani a kísértést a kezdettől fogva. A gyakori kísértések erőt vesznek felettünk, mert kinyitjuk az ajtót, az ördög farka pedig megjelenik és nehéz kirúgni onnan!

Lustaság. Szent Fausztina naplójában egyszer az ördög kétségbeesetten barangolt a folyosókon, hogy találjon valakit, akit elcsábíthat. Fausztina megállította az ördögöt, és azt kérte tőle, engedelmeskedve Jézusnak, hogy mondja el neki, mi a legnagyobb veszély az apácákra nézve. Vonakodva válaszolt az ördög: „- Lusta és hanyag lelkek! Mindannyian hallottuk a szólást: a semmittevés az ördög műhelye!” Ez azt jelenti, hogy ha nincs tennivalónk, akkor az ördög ad nekünk sokat. Szent Bosco János halálosan féltette a vakáció ideje alatt a fiúkat az oratóriumban. Miért? A túl sok szabad idő teljes bejárást és játékot biztosít az ördögnek a fiatalok életében! Milyen gyakran vétkeztünk akkor, amikor az előző pillanatokban, órákban, sőt napokban tehetetlenek és lusták voltunk! Az legyen filozófiánk, mint amit Szent Alberto Hurtado is vallott, „Két helyen lehet pihenni: a temetőben és a mennyben.”

A jelenben itt az idő, hogy dolgozzunk üdvösségünkért, félelemmel és rettegéssel. Szent Benedek mottója legyen a miénk: Ora et labora. Dolgozzunk és imádkozzunk.

Legfőbb példa: Jézus a sivatagban – a három fegyver. Természetesen a legjobb példa mindenre Jézus, aki azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” A negyven sivatagi nap végén az ördög jött elcsábítani őt. Jézus erélyesen és könnyen legyőzte az ördögöt három fegyver segítségével, amit meg kell tanulni használnunk: az ima, a böjt, és Isten Igéjének használata. Jézusnak hosszú imatapasztalata volt a sivatagban. Ehhez jött a negyven napos böjt; semmit sem evett. Végül az ördög megkísértette Őt az Isten Igéjével; Jézus is Isten Igéjét használta, mint egy éles nyílat a Sátán erőfeszítéseinek megsemmisítésére. Buzgó és hosszas könyörgés, állandó önmegtagadás és Isten Igéjének ismerete, ezt elmélkedve és megvalósítva a gyakorlatban – ezek a hatékony fegyverek A Sátánnal való harcban.

Nyitottság a lelki vezető felé. Ismét a mester, Szent Ignác jön a megmentéshez! A megkülönböztetés 13. szabályában a szent figyelmeztet minket, hogy az ördög szereti a titkot abban az értelemben, hogy ha valaki az elhagyatottság mély állapotában van, nyíljon meg a lelki vezetőjének, hogy legyőzze a kísértést. Az elhallgatás olyan, mint egy vágás vagy seb van a kötés alatt. Amíg a sebet nem éri nap és fertőtlenítőszer, nem hogy nem gyógyul, de tovább fertőződik, kelés, üszkösödés, vagy ami még rosszabb, amputáció is következhet. Ha a kísértést elmondjuk a lelki vezetőnek, gyakran győzedelmeskedünk. Túlterhelve kísértésekkel, kétséggel és zavartsággal, nem sokkal saját fogadalomtétele előtt, Szent Teréz megnyílt novíciusmestere és rendfőnöke előtt és feltárta lelkiállapotát. Szinte azonnal eltűntek a kísértések, ő fogadalmat tett, és az egyik legnagyobb modern szent lett belőle. Mi történt volna, ha megtartja az ördög tanácsát és eltitkolja lelkiállapotát? Kétségtelenül nem lenne ő Lisieux-i Szent Teréz, az egyháztanító.

Szent Mihály arkangyal. A Sátán elleni harcban az összes fegyvert használnunk kell az arzenálból. Isten Szent Mihály arkangyalt választotta, a hűséges angyalt, a Mennyei Seregek hercegét, hogy a pokolra vesse a sátánt és a többi lázadó angyalokat. Szent Mihály, akinek a neve azt jelenti: „aki olyan vagy, mint az Isten”, éppen olyan erős ma, mint régen. A kísértések vihara közepén miért ne emeljük fel a szívünket Szent Mihályhoz és hívjuk őt. Imádkozhatjuk a közismert imát: „Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket”. Vagy egyszerűen csak könyörögjünk, hogy közbenjárjon! Az ő segítségével a magasból győztesek lehetünk a harcban az ördöggel.

Legszentebb Szűz Mária. A mexikói emberek nagy odaadással fordulnak Mária felé, különösen a Guadalupe-i Miasszonyunk megszólítás alatt. Guadalajara-ban, a Mária tisztelet további jeleként Guadalupe-i Miasszonyunkat, aki Mexikó és az amerikai kontinens védőszentje, egy másik néven is tisztelik: “La General del Ejercito!” – Ami azt jelenti, hogy ő a „Hadsereg tábornoka”. Az ősi kígyó ellen harcunkban megtisztelik a nőt, aki szétzúzza a kígyó fejét a sarkával. „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba” (Ter 3,15). Az ősi kígyó, az ördög kiölti ránk csúnya nyelvét és kiköpi mérgét, de ha bizalommal támaszkodunk Rá, Mária összetöri ronda fejét. Viva Cristo Rey! Viva Maria Reina! Éljen Jézus és Mária!


Ed Broom atya Szűz Mária oblátusa (OMV). Rendszeresen ír saját blogján.
A fordítást a Catholic Exchange engedélyével közöljük.

Létrehozva 2022. május 13.