foldi-tibor

Csomókioldó Boldogasszony

Olykor vannak csomók az életünkben, melyek megnehezítik számunkra a tovább haladást a megszentelődés útján. Ezek a csomók, akadályok sokféle módon keletkezhetnek. Adódhatnak a mi saját hibáinkból, bűneinkből, de ugyanakkor éppen ekkora erővel akadályozhatnak minket mások bűnei által is. 

Mennyei Édesanyánknak teljesen mindegy, hogy milyen módon keletkeztek. Ő csak azt nézi, hogy ezek a csomók akadályoznak minket abban, hogy Jézushoz eljussunk. Ezért Ő azon munkálkodik, hogy akik kérik alázattal az Ő segítségét, azoknak valóban segíteni tudjon.
Történt, hogy létrejött egy ilyen lehetetlen, de borzasztó csomó az életemben. Rettenetes volt. Ha nem oldódott volna meg, akkor emberi gyengeségeim és hibáim mellett mégis ártatlanul, de teljes megszégyenüléssel és sok fájdalommal járt volna.
Hasonló helyzetben az első dolgom mindig az, hogy elmegyek szentgyónást végezni, hogy tiszta levegőt, Szentlelket juttathassak a nehéz helyzetben az adott ügybe. Most is ezt tettem. A szentgyónás elvégzése után bementem egy katolikus könyves boltba, ahol a szemem és a szívem elé került a „Csomókioldó Boldogasszony” ima füzet.
Korábban még soha nem hallottam erről az ájtatosságról. Most a szentgyónás után mégis nagyon megörültem neki, mint a gyónás ajándékának. Nem csupán megvettem az ima füzetet, hanem azonnal el is végeztem a kilencedet a Csomókioldó Boldogasszony tiszteletére.
És láss csodát!!! Az én problémám, az én csomóm számomra nehezebb volt, mint a gordiuszi csomó. Az ördög rendesen és komolyan beleöltötte a hazug nyelvét az adott helyzetbe és billog lebegett a fejem, a lelkem és életem fölött.
A kilenced végére a csomó rendkívüli módon megoldódott, a baj, és a billog elhárult a lelkem és a fejem fölül. Az is igaz azonban, hogy az eseményekben Szűz Mária, mint Isten alázatos szolgáló Leánya precízen tanított engem is olyan alázatra, amilyenben előtte még soha nem volt részem.
A tanúságtétel elolvasható itt. Csomóoldó Boldogasszony rózsafüzére itt található.
Javaslom elolvasni a tanúságtétel alatti hozzászólást és az adott választ is – hogyan tekintsünk a rózsafüzérre. A szerk.

 

Létrehozva 2019. szeptember 9.