A liturgikus megújulás tíz eleme

A liturgikus megújulás tíz eleme

Athanasius Schneider püspök ajánlotta  a következő  tíz pont alkalmazását, melyeket a liturgikus megújulás szempontjából alapvető fontosságúnak tart.

  1. A tabernákulumot, ahol Jézus Krisztus, a megtestesült Isten, valóban jelen van a kenyér színe alatt, a szentély közepén kell elhelyezni, mert nincs más jel ezen a földön , ahol Isten, Emmanuel, valóban jelen van és annyira közel az emberhez, mint a tabernákulumban. A tabernákulum jel, mely jelzi és tartalmazza Krisztus valódi jelenlétét, ezért közelebb kell lennie az oltárhoz, és az oltárral együtt kell lennie az egyetlen központi jelnek, amely az Eucharisztia misztériumára utal. A tabernákulum szentségét és az oltár szent áldozatát ezért nem szabad szembe állítani vagy szétválasztani, hanem mindkettőt a központi helyre, a szentélyben egymáshoz közel kell elhelyezni. A templomba belépők minden figyelmét spontán módon a tabernákulum és az oltár felé kell irányítani.
  2. Az eucharisztikus liturgia során – és leginkább az eucharisztikus ima alatt – , amikor Krisztus, az Isten Báránya feláldozza önmagát, a pap arcát nem láthatják a hívők. Még a szeráfok is befödték arcukat (Iz 6,2), amikor imádják Istent. Ehelyett a pap arcának a kereszt felé kell fordulnia, a keresztre feszített Isten szimbóluma felé. [Az orientáció helyreállításával ez a probléma is megoldódna. F.D. ]
  3. A liturgia alatt az imádatnak még több jele legyen — különösen a térdhajlítás — különösen minden olyan alkalommal, amikor a pap megérinti a megszentelt ostyát. [A hagyományos latin liturgiában a Szentség minden érintése előtt a pap térdet hajt. F.D. ]
  4. A hívők, akik közelítenek, hogy Isten Bárányát fogadják a szentáldozásban, üdvözöljék és fogadják Őt imádattal, térdre borulva. A hívő életének melyik pillanata szentebb, mint az Úrral való szentségi találkozás? [dominusest.hu F.D.]
  5. A liturgia alatt szükséges, hogy legyen több csend, különösen azokban a pillanatokban, melyek a legteljesebb mértékben fejezik ki a megváltás misztériumát. Különösen akkor, amikor a keresztáldozat válik jelenvalóvá az eucharisztikus ima alatt.
  6. Több külső jele legyen annak, ami kifejezi a papnak Krisztustól, a Főpaptól való függőségét, melyek még egyértelműbben mutatják, hogy a pap szavai (azaz a “Dominus Vobiscum”), valamint a hívőknek ajánlott áldások Krisztustól, a Főpaptól származnak és áradnak ki, nem pedig a paptól, mint magánszemélytől. Nem “én köszöntelek” vagy “én megáldalak”, hanem “én, az Úr” teszem ezeket a dolgokat. Krisztus. Ilyen jel lehet (ahogy azt évszázadokig gyakorolták) az oltár megcsókolása, mielőtt üdvözli az embereket, hogy jelezze, hogy ez a szeretet nem a paptól, hanem az oltártól áramlik; valamint az áldás előtt megcsókolni az oltárt, majd megáldani az embereket. (Ezt gyakorolták kétezer évig, majd sajnos az új rítussal eltörölték.) A meghajlás az oltáron levő kereszt felé is jelzi, hogy Krisztus fontosabb, mint a pap. Gyakran a liturgiában – a régi rítusban – amikor egy pap Jézus nevét kimondta, a kereszt felé kellett fordulnia, és meghajolnia, hogy mutassa, a figyelmet Krisztusra kell fordítani, nem pedig a papra.
  7. Több jelnek kellene lennie, ami kifejezi a megváltás végtelen misztériumát. Ez elérhető a liturgikus edények lefedésével, mivel a kendő az angyalok liturgiájának aktusa. A kehely kendővel borítása, a paténát elfedő humerále [a szubdiakonus rejti el így a paténát sollemnis miséken hagyományos rítusban – F.D. ], a korporálé [ostyaabrosz], a püspök kezének elfedése [liturgikus kesztyű], amikor ünnepélyes szentmisét mutat be, az áldoztatórács használata, az oltár lefedése [eredetileg három terítővel melyből a legfelső két oldalt a földig ér. F.D. ]. Szintén ilyen jel a pap és a hívők keresztvetése. A pap keresztvetése az eucharisztikus ima alatt, és a hívők által a liturgia más pillanataiban; amikor megjelöljük magunkat a kereszttel, ez az áldás jele. Az ősi liturgiában a hívők háromszor vetettek keresztet: a Gloria, a Credo és a Sanctus alatt. Ezek a misztérium kifejezései.
  8. Kell lennie egy állandó jelnek, amely az emberi nyelven fejezi ki a misztériumot – ami a Latin, egy szent nyelv, amelyet a Második Vatikáni Zsinat követelt meg minden szentmise megünneplésére, és mindenhol az eucharisztikus ima egy részét mindig latinul kell elmondani. [Vö. II. vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium 36; 54; 91; 101. F.D. ]
  9. A zenének, a liturgia alatti daloknak sokkal hívebben kell tükrözniük a szent jelleget, és hasonlítaniuk kell az angyalok énekére, mint amilyen a Sanctus, annak érdekében, hogy tényleg többet tudjanak énekelni egy hangon az angyalokkal; nem csak a “Sanctus”-t, de az egész szentmisét. Szükséges lenne, hogy a pap és a hívők szívét, elméjét és hangját az Úr felé irányítsák. És hogy ez külső jelekben és gesztusokban is megnyilvánuljon. [“Az Egyház a gregorián korálist tekinti a római liturgia saját énekének.” SC 116. F.D. ]
  10. Azok, akik aktív szerepet töltenek be a liturgiában, mint a lektorok, vagy a könyörgéseket felolvasók, mindig liturgikus öltözéket viseljenek; és csak férfiak legyenek, nők nem, mert ez egy a papsághoz tartozó cselekmény a szentélyben. Még az olvasmányok felolvasása is erre a liturgiára irányul, mellyel Krisztust ünnepeljük. Ezért csak liturgikus ruhába öltözött férfiaknak kellene a szentélyben lenniük.

A magyarázó megjegyzéseket írta Fülep Dániel r.k. teológus. A szerk.

A cikk forrása angol  nyelven

Létrehozva 2020. június 8.