Ne törődj Hollywood sötét propagandájával és nézd meg ezt a filmet

Az emberi személy méltósága az Isten képmására és hasonlatosságára történt teremtésében gyökerezik; és az isteni boldogságra szóló meghívásban nyeri el beteljesedését.”  (KEK, 1700)

Az abortusz védelmezői által gyakran felhozott érvek egyike, hogy egyes életek nem érdemlik meg az életet. A fizikai, anyagi vagy mentális körülmények érvénytelenítik az élethez való jogot, mondják. A nyomorúságos körülmények között élő embernek jobb lett volna, ha meg sem születik.

Úgy tűnik, ezt az érvet képviseli az 1999-es The Cider House Rules című film is. A film során ugyanis az árvaház orvosa pontosan ezt mondja az egyik szerencsétlen fiúról: jobb lett volna neki, ha soha nem is létezik. A film akkor éri el a tetőpontját, amikor a tanonc abortuszt követ el, aki végre úgy tűnik, hogy “megérti”, hogy a gyermek erőszaktevő apja kigúnyolja és elítéli az almaborház dolgozói számára az érintetlen és távollévő vezetők által kifüggesztett ostoba szabályokat – nyilvánvalóan Isten és a saját törvényei metaforájaként.

Hogyan lehet reagálni egy ilyen állításra és egy ilyen történetre? Hogyan lehet elmagyarázni valakinek, hogy minden élet, még a szegénységben vagy súlyos fogyatékossággal élőké is, értékes, méltó, és megtelhet örömmel és céllal?

Úgy gondolom, hogy a logikus érvek gyakran nem képesek arra, hogy ettől a hívek megtérjenek, különösen az ilyen ellentmondásos kérdésekben, elsősorban azért, mert társadalmunk elveszítette azt a képességét, hogy nehéz kérdésekben érveljen. Jobb megmutatni, mint elmondani, ahogy Harriet Beecher Stowe is több embert győzött meg a rabszolgaság helytelenségéről azzal, ahogy Tamás bátya kunyhója című regényében megmutatta a rabszolgák emberi méltóságát és borzalmas körülményeit, mint bárki megtette volna más érvekkel.

Ezért olyan fontosak a történetek és a filmek. Minél őszintébb és szebb a történet, annál jobb. Nem lehet vitatkozni a szenvedés közepette az örömmel való találkozással; lehetetlen, hogy bárki, akiben van egy cseppnyi együttérzés is – amit szerintem még a mi kultúránk sem tud elpusztítani -, valakinek az arcába nézzen, és őszintén azt mondja neki, hogy jobb lett volna neki, ha soha nem is létezett volna.

Ilyen találkozást teremt a 2008-as, díjnyertes Az emberi tapasztalat című film. A filmben nincsenek színészek. Az eseményeket úgy veszik fel, ahogyan azok megtörténnek.

Két testvér, akik egy csoportotthonban élnek és alkoholista apától származó családból származnak, elhatározzák, hogy belépnek a világ nyomorultjainak és nincstelenjeinek életébe, hogy megnézzék, hol találnak értelmet és célt, és ha egyáltalán lehetséges, örömöt.

Egy nagyon hideg hetet töltenek hajléktalanként New York utcáin. Találnak egy másik, hajléktalanokból álló közösséget, velük alszanak, és elkísérik őket az ingyenkonyhára ételért.

Ezután Peruba utaznak, hogy segítsenek egy olyan otthonban, ahol testi fogyatékkal élő gyerekeknek van szükségük stabil és biztonságos lakhatásra, amíg kezelésben részesülnek. Néhány gyereket nem látnak szívesen a saját otthonukban.

Végül Ghánába mennek, ahol egy lepratelep lakóival, és élő és haldokló, AIDS-beteg emberekből álló csoporttal találkoznak.

Mindegyik helyen, a világ „nemkívánatos” emberei között mély örömöt, közösséget, Istenbe vetett hitet és olyan embereket találnak, akik meg vannak győződve arról, hogy még nekik is van értelmük és céljuk.

Olyan emberek, akiknek, ha a világ látta volna, milyen lenne az életük, azt mondták volna, hogy jobb lenne, ha elvetetnék őket. Egy perui gyermek kar nélkül és csak egy teljes lábbal született. Családja elutasította, de az életörömét egyértelműen dokumentálták és közvetítették. Egy AIDS-szel született, értékes és gyönyörű kisgyermek ül szerető édesanyja karjaiban. Tragikus? Igen. Gyönyörű? Igen. Jelentőségteljes? Örömteli? Megéri? Igen. Igen. Igen.

Kahlil Gibran Az örömről és a bánatról című versében azt írja: „Minél mélyebbre vájja magát a bánat a lényedbe, annál több örömöt tudsz befogadni.”

Climacus Szent János azt mondja, hogy az öröm olyan, mint a méz a szenvedés fésűjében. A fésű nélkül nincs tartály a méz redukálására és tárolására.

Nem számít, hogy valaki min ment keresztül, nem számít, hogy milyen körülmények között él, az életben van jóság és szépség. A szenvedés nem a halál, hanem az élet megtapasztalásába taszít bennünket. Minden élet a mély igazság és értelem ünnepe.

Ez a film őszintébb, valóságosabb és emberibb, mint a mesterkélt és kínos hollywoodi abortuszpárti Cider House Rules. Ahelyett, hogy egy kitalált világban próbálná megmutatni azt az erőltetett hamisságot, hogy egyes életek értékesebbek, mint mások, Az emberi tapasztalat valódi, szenvedő embereket, és az életükben rejlő méltóságot, célt és örömöt mutatja be. Meggyőzi a nézőt arról, hogy minden egyes élet, függetlenül a körülményektől, felbecsülhetetlen értékű.

A film magyar felirattal megtekinthető itt, kizárólag magyar felhasználók számára. A szerk.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2023. október 31.