Philippe Madre: Szabadító ima

A keresztségben valamennyi keresztény felhatalmazást kapott arra, hogy olyan személyekért imádkozzék, akiknél a gonosz befolyására gyanakodhatunk (elsősorban a jóslás és az okkultizmus gyakorlatainak megkötözöttjeiként).

Nem engedhető meg, hogy közvetlenül a feltételezett gonosz erőkhöz forduljunk, ez ugyanis kockázatos feladat, az Egyház épp ezért különleges szolgálata számára tartja fenn.

Ezzel szemben teljesen elfogadott dolog, hogy Krisztushoz imádkozzunk irgalmáért és szabadító hatalmáért könyörögve. Imánk maradjon nyugodt hangnemű, nem mehet át átkozódásba, bizalmat kell tükröznie. Ha nyilvánosság előtt kell zajlania, legyen mégis diszkrét és ne legyenek rajta sokan.

A SZENTLELKET HÍVÓ ÉNEK

OLVASMÁNY
például a következők egyike
– az epilepsziás gyermek megszabadítása (vö. Mk 9, 14-29)
– ördögűzés a zsinagógában (vö. Lk 4, 31-37)
– a kánaáni asszony meggyógyítása (vö. Mt 15, 21-28)
– Lázár feltámasztása (vö. Jn 11, 1-44)
– a hetvenkét tanítvány elküldése (vö. Lk 10, 8-20)

IMA AZ ÜDVÖZÍTŐ KRISZTUSHOZ
Jézusunk, egész Egyházaddal együtt hisszük, hogy valóban az Isten Fia vagy, aki emberré lett, meghalt és feltámadott. Befogadunk szívünkbe és életünkbe mint Urunkat és Istenünket. Azt ígérted, hogy más Vigasztalót küldesz nekünk, Védelmezőt, akinek segítségével mi is képesek leszünk a nevedben végbevinni ugyanazokat a tetteket, amelyeket te végbevittél. És mi tudjuk, hogy már megkaptuk Őt, vagyis a Szentlelket. Ezért vesszük most a bátorságot a Te nagy irgalmadban bizakodva, hogy kegyelmedet és segítségedet kérjük testvérünk, … N… számára, akit a sötétség hatalmai szorongatnak. Te ismered bűnét, ismered gyöngeségeit és
főleg látod, amint Hozzád fordul, hogy elfogadja a szeretetedben rejlő szabadítást. Hallgasd meg segélykiáltását, jöjj segítségére!

Urunk, Jézus, Te vagy a Feltámadás és az Élet. Te őérte szenvedtél, őérte haltál meg a kereszten, azért támadtál fel, hogy neki élete legyen, s hogy ártalmatlanná tedd a gonosz hatalmakat. Jézusunk, az Atya egyetlen Fia, Isten Báránya, aki magadra véve elveszed a világ bűneit, szabadítsd meg jelenlévő …N… testvérünket!

Te tudod, milyen körülmények segítették a Gonoszt abban, hogy a lelkébe hatoljon, hogy bezárja őt és elszakítsa a Te irgalmadtól. Te, aki
kereszted által legyőzted a halált, jöjj, világítsd meg dicsőségeddel ezeknek a homályban lévő körülményeknek a mélységeit, és szabadítsd meg a Gonosszal való minden kapcsolattól! Szabadítsd meg a gonosz lelkek mindenfajta befolyásától! Gyógyítsd meg minden testi bajától, amivel ezek sújthatták akár a lelkét, akár a testét!
(Most elénekelhetünk egy hálaadó, dicsőítő vagy szemlélődő éneket.)

A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, Édesanyád és a mi Édesanyánk közbenjárására tedd most teljessé szabadításod művét …N… testvérünkön, Jézusunk, hogy ő is tanúságot tudjon tenni arról, hogy Te vagy az Út, az Igazság és az Élet (vö. Jn 14,6)!

ZÁRÓ HÁLAADÁS
pl. Szent Pál Filippiekhez írt levelének egy részletével

Jézus mint Isten az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és  engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr (Fil 2, 6-11).

(Forrás: Philippe Madre: Imádkozzunk közösségben, imádkozzunk gyógyulásért, Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 1999, Homokkomárom)

Létrehozva 2023. október 31.