Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az ördög legyőzésének eszközei

Prédikáció Sexagesima[i] vasárnapján, egy domonkos szerzetes által

„Jön az ördög, és kiveszi az igét a szívükből, hogy ne higgyenek, hogy megmeneküljenek.”

Sexagesima vasárnapján, a nagyböjt kezdete előtti második vasárnapon az episztola és az evangélium is emlékeztet bennünket az ördögi tevékenység valóságára. Szent Pál a saját megpróbáltatásainak hosszú leírásában azt is említi, hogy elszenvedett egy bizonyos szúrást vagy tövist a testében, melyet „a sátán angyalának” nevez. Urunk, amikor elmagyarázza az okokat, amiért az általa elvetett mag nem mindig hoz gyümölcsöt, első helyen a madarakat említi, akik lecsipkedik a magot az útról: a bukott szellemeket, akik képesek arra, hogy azonnal elfelejtsük az élet szavait, amikor meghalljuk őket.

5 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Malachi Martin: A sötétség birodalma (1)

I. rész: Ördögűzés és megszállottság

Bernard: Talán azzal kezdhetnénk az interjút, hogy mesél egy kicsit önmagáról, a múltjáról és jelenlegi tevékenységéről is.

Martin atya: Írország Kerry grófságában születtem ezelőtt hetven évvel. Családom sok tagja él ma is Írországban. Ha annak az országnak bizonyos részein valaki elhajít egy követ, biztos lehet abban, hogy eltalálja vele valamely vérrokonomat. Nemzetségünknek igen sok tagja van. Közvetlenül a második világháború kitörése előtt az írországi jezsuitákhoz csatlakoztam.

76 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállottat

17Valaki megszólalt a tömegből: “Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg. 18Amikor hatalmába keríti, a földhöz vágja, habzik a szája, csikorgatja a fogait és megmerevedik. Már szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.” 19“Ó, te hitetlen nemzedék – válaszolta -, meddig maradjak még körödben? Meddig tűrjelek benneteket? Hozzátok ide hozzám!” 20Odavitték. Mihelyt a lélek meglátta, nyomban gyötörni kezdte (a fiút), úgyhogy az a földre zuhant s habzó szájjal fetrengett.

8 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A szenteltvíz, lelki kincsünk

Avilai Szent Teréz írja a szenteltvízről:

„Milyen nagy lehet a szenteltvíz ereje! Lelkem megvigasztalódik, ha keresztet vetek vele. Felfrissülök és olyan lelki örömöt érzek utána, amit nem tudok kifejezni. Tapasztalatból tudom, hogy semmitől sem menekül el gyorsabban az ördög, mint a szenteltvíztől. A kereszt elől is elmenekül, de hamar visszatér.”

5 Minute