Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Negyven éve kezdtük a Máriagyűdi Ifjúsági Búcsút

Dr. Gál Péter atya szentbeszéde Máriagyűdön, 2022. július 1-én

Kedves Testvérek! Hol is vagyunk, miért jöttünk? A Szűzanyánál vagyunk, hozzá jöttünk, egy évezred zarándokai nyomában mi is.

Máriagyűd hazánk egyik legősibb és legkedveltebb búcsújáró helye. Vajon tudjátoke, hogy több, mint 170 magyar Mária-kegyhely van a Nagymagyarországon? A leglátogatottabb helyek Csíksomlyó, Máriapócs, Mátraverebély-Szentkút után mellett Máriagyűd kiemelkedő jelentőségű. Hogyan lesz egy hely, egy templom búcsújáró kegyhellyé? Azért, mert csodák történnek ott.

11 Minute
Imáink

Ima a máriagyűdi Szép Szűz Máriához

Máriagyűdi Szép Szűz Mária!
Vígasztald meg szenvedő népedet!

ELMÉLKEDÉS

A megértett fájdalom, az elfogadott szenvedés az, ami leginkább összeköti a lelkeket. Máriához, a hét tőrtől átjárt szívű szenvedő Anyához is az juthat egészen közel, aki megérti, átérzi az ő mérhetetlen szenvedéseit, és azokhoz hozzácsatolja saját élete minden gyötrelmét, hozzátartozóinak minden nyomorúságát.

4 Minute