Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Ha pontosan abban az irányban vagyunk próféták, amerre a világ halad, nem vagyunk próféták

Jézus tanítványi közösségét minden korban prófétai felelősség terheli a világban. Az egyház megkérdőjelez megrögzött szokásokat, elfogadott trendeket, divatos ideológiákat. Szembe helyezkedik társadalmi konszenzusokkal, évezredes meggyőződésekkel, vagy éppen új eszmékkel, amelyek az évezredes meggyőződéseket váltják fel.

4 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Jézus – a világ világossága

4. fejezet 

“Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” Így olvassuk János evangéliumában (Jn 8,12). Jézus ezzel azt akarja mondani, hogy Ő maga a fény. Nélküle sötétségben élünk. Jánosnál olvassuk (Jn 1,4): „Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben”

Kérdezzük meg magunktól, mit jelent mai világunkban a fény és a sötétség. Aki kilátástalan helyzetben van, és nem tudja, hogyan tovább, minden jelzőfénynek örül, ami továbbsegíti. Jézus jelenlétével, jó hírével a fényünk akar lenni.

20 Minute