Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az emberi harag: prédikáció – Pünkösd utáni ötödik vasárnap

Írta: egy dominikánus szerzetes

Ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.” (Mt 5,20)

Urunk minden szavával arra tanít bennünket, hogyan jussunk be a mennyek országába. Az egyik lecke, amit gyakran tanít nekünk, hogy külső igazvoltunk nem lesz elegendő szívbéli megtérés nélkül. Húsvét reggelén Szent Mária Magdolna összetévesztette Őt a kertésszel. Nem tévedett olyan nagyot: Ő a lélek kertésze, és nemcsak ettől vagy attól a rossz cselekedettől akar megszabadítani bennünket, hanem ki akarja irtani a gonosz szenvedélyeket, amelyek mélyen belénk verték gyökereiket. Ma a harag szenvedélyén van a sor.

7 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Bocsáss meg! (1)

Ann Ross Fitch és Paul Robert Degrandis könyve a Marana Tha Kiadónál jelent meg magyarul 2006-ban. A szerk.

Bevezető

Ez a könyv római katolikusok részére íródott, hogy jobban megértsék, mi is az a megbocsátás. A megbocsátás az első lépés a gyógyulás, az egészség és a teljesség felé. Amikor megbocsátunk önmagunknak, másoknak és Istennek, akkor helyreáll a béke, a belső és a külső világ harmóniája.

Hallottál-e már a Nemzetközi Megbocsátás Hetéről? Minden évben február 1-6 között tartják! Robert Müller, az ENSZ egykori főtitkárhelyettese így buzdít minket a Megbocsátás Hetében, ami reméljük, hogy Téged is ösztönözni és segíteni fog abban, hogy megtedd az első lépést és megbocsáss:

16 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A harag és a Tanácsadó – kerüld el a 7 főbűnt!

Amikor egyszer a nőgyógyászati osztályon feküdtem egy kórházban egy reggel bejött egy 16-17 éves lány a szüleivel. Alig volt nála valami. Egy kis csomaggal érkezett. Még aznap elvégezték rajta a műtétet. Mikor lehozták arról panaszkodott, hogy nagyon fázik. Kereste az édesapját is, de csak az édesanyja maradhatott vele. Mielőtt álomba zuhant felkiáltott: „Mondjátok meg Gábornak, hogy haragszom rá.”

3 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (26)

Az ördög t@ktikája: a harag ragu

Kedves unokaöcsém, akarsz jót enni? Próbáld ki a harag-ragut, az egyik kedvenc receptemet. Nincs ennél egyszerűbb: elcsípsz egy eleven emberi szívet egy kis nehezteléssel a szegfűszeg helyett és hosszan-hosszan főzögeted a keserű harag levében. A lenyelt, elfojtott, pácolt haragokkal sokkal savanyúbb keserűséget tudsz elérni, mint a nagy vörös haragokkal, amelyeknek az íze olyan tünékeny.

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (25)

Gyakorolni a szelídséget

A harag ellen is az ellentétes erénnyel kell küzdeni: a türelemmel és annak elutasításával, hogy tápláljuk magunkban a neheztelést, a szelídség. Hogy szelíddé váljunk, megpróbálhatjuk megállítani a harag fölfele törő útját, megakadályozva ezzel, hogy a gondolatról átmenjen szóba, a szóból tettbe. Egy Sivatagi Egyházatya javasolja: „Ha lehet meg kell akadályozni, hogy a harag elérje a szívünket. Ha azonban már ott van, úgy kell tennünk, hogy ne látszódjék az arcunkon. Ha már oda is fölment, akkor őrizzük a nyelvünket tőle. Ha már az ajkunkon van, akkor akadáIyozzuk meg, hogy tettekbe váltson és a lehető leghamarabb vessük ki a szívünkből.”

11 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (24)

Aztán lehetünk tudatlanok nem csak létét, hanem természetét illetőleg is. A haragot ugyanis összetévesztjük a lármával, kiabálással. Azt gondoljuk a haragos emberek, csak Haddock Kapitány vetélytársai lehetnek, akit a tibeti szerzetesek „morgó mennydörgésnek” becéztek. Pedig a nagyon sokféle külső vagy belső morgolódás, mérgelődés, dünnyögés ugyan úgy reális megjelenései a haragnak, még akkor is, ha kevésbé látványos.

12 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (23)

Az értelem féke nélkül a harag az értelmetlenségbe, esztelenségbe és a végletekbe megy át. Néha a gyilkosságig fajul, mint Lamek, az Ószövetségben (Ter 4,23) „Leütöttem egy embert sebemért, egy ifjút sebhelyemért.” Az újságok bűnügyi rovatai tele vannak ilyen bűncselekményekkel. A félelemtől erősítve, a harag áll minden ilyen erőszak-föllángolás alapján, mint a boszorkányüldözés, a bűnbakok meglincselése stb. Az irigység homályos szándékai által megtízszerezve, a harag már semmi mást nem keres, csak a rombolást. Ez az erőszak egyfajta hatalmas szenvedélyes öröm érzésnek lehet a forrása, egészen a függőségig menően.

12 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (22)

a) Mitől, mennyiben válik bűnné a harag?

Az egész Bibliát átszövik az igazságos harag kitörései. A „szelíd Mózes” haragja, az aranyborjú előtt. Magának Jézusnak, az Isten-Embernek a haragja, mikor a templomudvarban nagytakarítást végez és kiűzi az árusokat. Amikor meggyógyítja az elszáradt jobb kezű embert, Márk evangélista azt írja, hogy Jézus körüljártatta „haragos tekintetét” a farizeusokon (Mk 3,5) (ez az egyetlen hely, ahol a harag szó van Jézusra alkalmazva a Szentírásban!).

12 Minute