Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A démon, aki ellopja a pihenést, görgetésre és túlhajszoltságra ösztökél

A drogfüggő korunk prófétája.  Egy próféta nem feltétlenül a jövőt mondja meg, hanem úgy mondja el, ahogy az a jelenben van.  Ő az igazság hangja.  A drogfüggő a kielégülés eszeveszett keresésének hiábavalóságán keresztül prófétál.  Hamis nyugalmat talál a mámor pillanatában, tudatában van annak, hogy az múlandó, mégis egyfajta elfoglalt kétségbeesésben nyomul tovább.  Nem azért bulizik, hogy valami jót ünnepeljen, hanem hogy elzsibbassza a tényt, hogy a jó elérhetetlen.  Az ő bulija elzsibbasztja a fájdalmat, de nem tesz úgy, mintha a fájdalom nem lenne ott.

7 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Jézus meggyógyít egy ördögtől megszállottat

17Valaki megszólalt a tömegből: “Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek szállt meg. 18Amikor hatalmába keríti, a földhöz vágja, habzik a szája, csikorgatja a fogait és megmerevedik. Már szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.” 19“Ó, te hitetlen nemzedék – válaszolta -, meddig maradjak még körödben? Meddig tűrjelek benneteket? Hozzátok ide hozzám!” 20Odavitték. Mihelyt a lélek meglátta, nyomban gyötörni kezdte (a fiút), úgyhogy az a földre zuhant s habzó szájjal fetrengett.

8 Minute