Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A betegség épp olyan hasznos munka, mint bármi más

Beszélgetés Bíró László püspökkel

Bíró László nyugalmazott tábori ordinárius, egykori családreferens püspök igen hosszú ideje küzd különféle betegségekkel. Élete utóbbi évtizedére különösen rányomta a bélyegét mindez, kerekesszékbe is kényszerült. Most, hála Istennek, jobb az állapota, mint korábban várható volt. Telefonos interjúnk idején – a betegek világnapja közeledtével – is éppen kórházban volt, egy szokásos erősítő kúrán.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A Lélek szava | A hivatások válsága a családban, az Egyházban | Bíró László püspök

Az egyházi rend és a házasság szentsége, abban különböznek a többi szentségtől, hogy mindkettő másokért, a közösség szolgálatáért van, nem magáért szentséget magára vevőért. Egy válás nem lehet magánügy, hiszen az elválni készülőkön kívül rengeteg érdekelt fél (stakeholder) van még, akik érdekei ma alig vannak képviselve.

1 Minute
Olvasnivaló

Híveink kiszolgáltatottak a médiának

Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense a következő sorokkal ajánlja a Bioetikai útmutató nyomtatott kiadványát:

„Egyre több római megnyilatkozás jelenik meg a különféle bioetikai kérdéseket illetően, Boldog II. János Pál Evangelium vitaejétől a Dignitatis humanaen keresztül. Hála Istennek, Magyarországon is egyre több tudományos igényű könyv tanít a bioetika problémáiról.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Negyven éve kezdtük a Máriagyűdi Ifjúsági Búcsút

Dr. Gál Péter atya szentbeszéde Máriagyűdön, 2022. július 1-én

Kedves Testvérek! Hol is vagyunk, miért jöttünk? A Szűzanyánál vagyunk, hozzá jöttünk, egy évezred zarándokai nyomában mi is.

Máriagyűd hazánk egyik legősibb és legkedveltebb búcsújáró helye. Vajon tudjátoke, hogy több, mint 170 magyar Mária-kegyhely van a Nagymagyarországon? A leglátogatottabb helyek Csíksomlyó, Máriapócs, Mátraverebély-Szentkút után mellett Máriagyűd kiemelkedő jelentőségű. Hogyan lesz egy hely, egy templom búcsújáró kegyhellyé? Azért, mert csodák történnek ott.

11 Minute
Családvédelem

A jegyesek szeretetútja

„A párkapcsolati idő, a jegyesség ideje nem az Isten háta mögé való, hanem Isten szeme elé.” A jegyesség az első témája Bíró László püspök atya videósorozatának, mely a házasság kérdéseit járja körbe a jegyes-, majd a házaspár és a közösség vonatkozásában is.

2 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A család mint a Szentháromság ikonja 1.

(Elhangzott a Katolikus Karizmatikus Találkozón, 2000. június 12-én Máriaremetén.)

Egy személyes élménnyel szeretném kezdeni előadásomat. Egyszer egy görögkatolikus kispap bejött hozzám és azt mondta, milyen kár, hogy elhagytuk a régi ortodox füstölési szokásokat a liturgiában. A pap először mindig megfüstölte a Krisztus ikont az ikonosztázon, mert Ő az Atya képmása, az Atya ikonja. Azután megfüstölte a pap az Isten-anya ikonját, a Szűzanya képét, mert ő sajátos értelemben Isten képmása. Aztán megfüstölte a szenteket, minden egyes szentet az ikonosztázon, mert ők mind kiemelten Isten képmásai.