Michael Scanlan atya próféciája 1976-ban és a mai események

Ralph Martin és a Renewal Ministries felhívta a figyelmet arra a 44 évvel ezelőtti próféciára, amely ma különösen prófétainak tűnik.

Amikor a katolikus karizmatikus megújulás vezetői meghallgatták Michael Scanlan ferences atyát, a Steubenville Ferences Egyetem elnökét, aki 1976-ban próféciát mondott a törvénytelenség és a bezárt templomok idejéről, senki sem gondolta volna, hogy lesz hamarosan ilyen forgatókönyv – ha egyáltalán.

„Nem utasítottuk el, de félretettük” – mondta Ralph Martin. Most, 44 évvel később, az üzenet célba ért, mivel az általa idézett látszólag szélsőséges események bekövetkeztek.

Mióta egy új könyvhöz készülő kutatás közben felfedezték a próféciát, Martin, a Renewal Ministries elnöke igyekezett köröztetni és kommentálni az üzenetet – nem csak azért, mert utal a jelenlegi fejleményekre, hanem azért is, mert útmutatást kínál a válaszadáshoz ezekben az időkben.

„Van benne valódi útmutatás és valódi remény, mert nyilvánvalóan az Úr tudta 44 évvel ezelőtt, hogy ez fog megtörténni, és fel akart készíteni minket.”

Noha a prófécia baljós  sejtelemmel a törvénytelenségről és az ajtópánttal lezárt templomokról szól, a hallgatókat megkérdezi arról, hogy hajlandóak-e egyedül Istentől függeni: „Hajlandó vagy látni, hogy nincs törvény, rend, védelem számodra, kivéve azt, amit én magam adok neked? …Hajlandó vagy látni, hogy nincs ország – olyan ország, amelyet sajátodnak hívhatsz, kivéve azokat, melyeket az én testemként adok neked? … Készen állsz arra, hogy az életed csak rám alapozd, és nem egy adott struktúrára?”

A prófécia adománya

A 2017-ben elhunyt Scanlan atyához hasonlóan azokról hiszik, hogy megkapták a prófétálás adományát, akik ilyen üzeneteket tudtak elmondani, amint azt az Újszövetség Efezusiaknak írt levele ismerteti – mondta Martin. Ezt az adományt és másokat az Egyház építésére kapják, folytatta, és bár a karizmatikus megújulási mozgalommal társítják, feltételezhetően a katolikusok szokásos életének részét képezik.

Martinnak vannak próféciái, köztük egy 1975-ből: „A sötétség napjai jönnek a világra, a nyomorúság napjai. … A most álló épületek már nem fognak állni. Azok a támogatások, melyek most vannak az embereim számára, nem léteznek majd.”

Martin szerint Scanlan atya üzenetét sokkal konkrétabbnak tartja a bűncselekményre és a káoszra való hivatkozások esetében, melyeket sok amerikai lát most a saját utcáiban George Floyd halála nyomán, valamint az itt és más országokban található templomok esetében, melyek zárva vannak a koronavírus miatt. Martin véleménye szerint az iskolai és a plébániai intézményektől való függőségre utalások szintén jelentősek, mivel az ország egész területén az egyházmegyék anyagi gondokkal küzdenek.

Azt mondta, hogy fontos tanulságokat kell levonni, amikor a katolikusok és mások megtapasztalják a Scanlan atya próféciájában idézett eseményeket. 

Azt mondta, hogy a koronavírus leállás alatt, amikor plébániája online miséket tartott, a lelkész rámutatott Krisztus négyféle jelenlétére: az Eucharisztiában, a pap személyében, Isten szavában és saját lelkünkben.

Amikor az első kettő nem áll rendelkezésre, mondta Martin, a katolikusok megérthetik és megbecsülhetik a másik kettőt. „Ezek fontos dolgok, melyeket ezen idő alatt megtanulhattunk, de sokan még nem tanultak meg. Annyira függünk a templomépület struktúráitól, hogy nehéz lesz, ha azokat újból elveszik tőlünk.”

Egybehangzó válasz

Az üzenetet a YouTube-on, a Facebookon és a Renewal Ministries blogjában is közzétették, és megosztották az apostolátus TV- és rádióprogramjaiban, így jelentős visszhangra talált. Martin szerint a YouTube-videót több mint 153 000-en látták, a Renewal Ministries YouTube-csatornájának előfizetése növekszik, és a videót német, francia, spanyol, olasz, portugál és japán nyelvre már lefordították.

„Úgy érzem, hogy az emberek zaklatottak, szoronganak és zavarodottak” – mondta Martin. Az emberek mintha elvesztették volna az irányítást. Nem tudják, mi fog történni az országukkal. … Azt hiszem, az embereket valóban aggasztják az Amerikában zajló események: a polarizáció, gyűlölet, irracionalitás, Krisztus és az Egyház iránti ellenségeskedés bizonyos szektorokból. Szörnyű spirituális csatában vagyunk, ami nagyon látható módon nyilvánul meg.

Martin azt mondta, hogy a legjobb válasz arra, ami történik, ha keressük az Urat, amíg még megtalálható. 

„Úgy gondolom, hogy komolyan kell vennünk Istent, és sokkal buzgóbb és koncentráltabb módon kell figyelnünk Rá, mint ahogyan most sokan közülünk teszik. Nagyon komolyan kell vennünk hitünket. ”

Az üzenet az egymás iránti mélyebb elkötelezettségre is hív, mondván: „Ez abszolút szükségszerűség azok számára, akik életüket rám fogják alapozni, nem pedig a pogány világ struktúráira.” Martin szerint ez azt jelenti, hogy a katolikusok nem lehetnek névtelen számok, akik vasárnap templomba mennek, hanem kapcsolatba kell lépniük testvéreikkel Krisztusban akár a szomszédban, akár a munkahelyen. 

„Azt hiszem, meg kell találnunk a hívőket a környezetünkben, és meg kell ismernünk őket és együtt kell imádkoznunk.”

Kommentárjában Martin még az „otthoni templomok” elindításáról is beszél, nem a plébániai mise felváltása helyett, hanem mint olyan helyekről, ahol elindul a szentmise iránti éhségünk.

Martin azt mondta, hogy a prófécia felfedezése – amelyet a karizmatikus megújulási mozgalom New Covenant folyóiratában, 1976 márciusában tettek közzé – emlékeztette őt arra, hogy Nehemiás próféta az Ószövetségben miként találta meg a Második Törvénykönyvet a templomban, a megfelelő időben Izrael helyreállításához. Noha nem tartja Scanlan atya üzenetét ennyire fontosnak, azt mondta: „Néha az Úr megengedi, hogy a dolgok egy ideig rejtve maradjanak, és a megfelelő időben felfedezzék azokat”.

„Istennek terve van”

Martin azt mondta, hogy az Isten védelmétől függés nem azt jelenti, hogy ölbe tett kézzel ülünk, és hagyjuk, hogy a sötétség leszálljon.

„Azt hiszem, küzdenünk kell a sötétség ellen. Légy fény; légy só; légy áldás; légy irgalmas az emberekhez. Vegyél részt politikai rendszerünkben úgy, hogy szavazol azokra a dolgokra, amelyek a Királyság értékeit képviselik. Tegyél az iskolák és plébániák folyamatos működése érdekében. Nem kellene feladnunk, de az Úr azt mondja, hogy valami nagyobb történik most. Észre kell vennünk. Figyeljük meg, hogy ha az iskolák bezárnak, a plébániát bezárják, az nem a világ vége, mert Isten irányítása alatt áll minden, és van terve és célja számunkra. Ha az épületek bezáródnak, akkor más dolgok nyílnak meg. ”

Az üzenet józan hangja ellenére Martin azt mondta, hogy hiszi, hogy ezek az idők hatalmas szeretethez és reményhez vezetnek. A prófécia utolsó mondata kimondja: „Amikor látod, hogy minden bezárul, amikor látod, hogy mindent elvisznek, amit magától értetődőnek vettél, és amikor készen állsz élni ezen dolgok nélkül, akkor tudni fogod, hogy mit készítek.”

Martin szerint ez azt jelzi, hogy a megtörténő eseményeket nem az irányításon kívüli erők okozzák. „Isten úgy dönt, hogy megengedi ezeknek a dolgoknak a megtörténését. Nem aggódik. Jó terve van.”

Martin azt mondta, hogy sürgetné az embereket, hogy engedelmeskedjenek ezeknek az üzeneteknek azáltal, hogy elmélyítsék az Úrral való kapcsolatukat, a prioritásokat a megfelelő helyre tegyék, és lépjenek kapcsolatba a testvérekkel Krisztusban. A próféciában szereplő dolgok egy része most történik, mások pedig lehet, hogy nem történnek meg holnap. „De ha nem kielégítő módon fordulunk Istenhez, akkor nem hagy meg bennünket a langyosságban, hűtlenségben és bűnben. Fog találni más utakat.”

Isten gyakran fájdalmas és nehéz körülményeket hoz létre, hogy felhívja a figyelmünket – mondta Martin, emlékeztetve C.S. Lewis idézetére: „Isten az örömünkben suttog nekünk, beszél a lelkiismeretünknek, de kiált fájdalmainkban. A megafonja felébreszt egy süket világot.”

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2020. július 1.