Akitai Miasszonyunk üzenetei

1973-ban, egy süket japán apácának, Ágnes Katsuko Sasagawa nővérnek többször megjelent a Szűzanya, és megkapta a stigmákat is. Egy fából készült szobor Akita (Japán) közelében sírni kezdett csodálatos módon. Ez több mint száz alkalommal megtörtént, egyszer a televízióban is közvetítették egész Japánban, miközben sírt. Az orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy ezek valóban emberi könnyek.

Ágnes nővér három üzenetet kapott a Szűzanyától, íme:

Első üzenet (1973. július 6.)
Leányom, novíciám, engedelmeskedtél nekem, amikor feladtál mindent, hogy kövess engem. Fájdalmas a füled fogyatékossága? A süketséged bizonyosan meggyógyul majd. A seb a kezeden szenvedést okoz? Imádkozz engesztelésül az emberek bűneiért. Mindenki ebben a közösségben az én pótolhatatlan leányom. Jól szoktad mondani az Eucharisztiát szolgálók imádságát? Akkor imádkozzuk ezt együtt.

Jézus Legszentebb Szíve, aki valóban jelen vagy az Oltáriszentségben, felajánlom a testem és a lelkem, hogy teljesen eggyé legyen a Te Szíveddel, hogy feláldozzák minden pillanatban a világ oltárain, és dicsérje az Atyát, könyörögve, hogy eljöjjön az Ő Királysága.

Kérlek, fogadd el alázatos felajánlásomat. Használj engem a Te akaratod szerint, az Atya dicsőségére és a lelkek üdvösségére.
Legszentebb Szűzanya, sose engedd, hogy elválasszanak engem Szent Fiadtól. Kérlek, óvj és védelmezz, mint a Te különleges gyermekedet. Ámen.

Amikor az ima véget ért, a mennyei hang azt mondta:
Imádkozz sokat a pápáért, a püspökökért és a papokért. Keresztelésed óta mindig hűségesen imádkoztál értük. Továbbra is imádkozz nagyon, nagyon sokat értük. Mondj el mindent elöljáródnak, ami ma történt, és engedelmeskedj neki mindenben, amit mond. Ő azt kérte, hogy buzgón imádkozzatok.

Második üzenet (1973. augusztus 3.)
Leányom, novíciám, szereted az Urat? Ha szereted, figyelj arra, amit el kell mondanom neked.
Ez nagyon fontos dolog. Add át az elöljáródnak.
A világon sok ember elszomorítja az Urat.

Olyan lelkekre vágyom, akik vigasztalják Őt, tompítják a Mennyei Atya haragját. Fiammal együtt olyan lelkeket szeretnék, akik szenvedésükkel és szegénységükkel engesztelnek a bűnösökért és hálátlanokért.

Annak érdekében, hogy a világ megtudja, mennyire haragszik, a Mennyei Atya nagy büntetéssel készül lecsapni az egész emberiségre. Fiammal már annyiszor közbenjártam, hogy csillapítsam az Atya haragját. Megakadályoztam az elkövetkező csapásokat azzal, hogy felajánlottam Neki a Fiú szenvedéseit a kereszten, az Ő drága vérét és a szeretett lelkeket, akik vigasztalják Őt, akik az áldozati lelkek csoportját alkotják. Az ima, a bűnbánat és a bátor áldozat enyhítheti az Atya haragját. Ezt kívánom a ti közösségetektől is, hogy szeresse a szegénységet, váljon szentté, és imádkozzon engesztelésül a sok ember hálátlanságáért és gaztetteiért.

Mondd az Eucharisztia szolgálóinak imádságát figyelve annak jelentésére; tedd át a gyakorlatba; ajánlj fel engesztelést (akármit is küld Isten) a bűnökért. Mindenki törekedjen saját képessége és helyzete szerint felajánlani magát teljesen az Úrnak.

Még egy világi intézményben is szükség van az imára. Azok a lelkek, akik szeretnének imádkozni, már elindultak az egybegyülekezés felé. Anélkül, hogy túl sok figyelmet fordítanál a formára, légy kitartó és buzgó az imában, hogy vigasztald a Mestert.

Egy rövid csend után:
Igaz, amit a szívedben gondolsz? Valóban úgy döntöttél, hogy a kő leszel, amelyet elvetettek? Noviciám, aki szeretnél fenntartás nélkül az Úrhoz tartozni, hogy méltó házastársa legyél a Vőlegénynek, mikor fogadalmat teszel, tudd, hogy három szeggel kell téged a kereszthez rögzíteni. Ez a három szeg a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség. A három közül az engedelmesség az alap. Teljes önátadással hagyd, hogy elöljáród vezessen. Ő tudni fogja, hogyan értsen meg, és hogyan irányítson.

Harmadik üzenet (1973. október 13.)
„Drága lányom, jól figyelj arra, amit el kell mondanom neked. Te fogod tájékoztatni elöljáródat.”

Egy rövid csend után:
Ahogy mondtam, ha az emberek nem tartanak bűnbánatot, és nem javulnak meg, az Atya szörnyű büntetést fog árasztani az egész emberiségre. Ez a büntetés nagyobb lesz, mint az özönvíz, olyan, amit még soha senki nem látott. Tűz esik le az égből, és eltörli az emberiség nagy részét, a jót és a rosszat, nem kímélve sem a papokat, sem a hűségeseket. A túlélők olyan elhagyatottnak fogják érezni magukat, hogy a halottakat fogják irigyelni . Az egyetlen támaszod a rózsafüzér lesz, és a Fiam által hagyott Jel [az Eucharisztia]. Minden nap mondjad a rózsafüzér imákat. A rózsafüzérrel imádkozz a pápáért, a püspökökért és a papokért.

Az ördög munkája beszivárog még az egyházba is, bíborosok bíborosokkal fognak ellenkezni, püspökök püspökökkel . Az engem tisztelő papokat gúnyolni fogják, és ellenkezni fognak velük rendtársaik, a templomokat és oltárokat kifosztják; az Egyház tele lesz olyanokkal, akik elfogadják a kompromisszumokat, és a démon sok papot és megszentelt lelket nyomás alá helyez, hogy hagyják el az Úr szolgálatát.

A démon különösen kérlelhetetlen lesz az Istennek szentelt lelkekkel szemben. Szomorúságomnak oka az a gondolat, hogy oly sok lélek fog elveszni. Ha a bűnök száma és súlyossága tovább növekedik, nem lesz többé bocsánat számukra.

Beszélj az elöljáróddal, bátran. Ő tudni fogja, hogyan biztasson mindegyikőtöket, hogy imádkozzatok, és vigyétek végbe a jóvátétel munkáját.
Ito püspök az, aki irányítja a közösségeteket.

Elmosolyodott, majd azt mondta:
Szeretnél még kérdezni valamit? Ma van az utolsó alkalom, hogy élő hangon beszélek veled. Mostantól annak engedelmeskedsz, akit küldenek hozzád, és az elöljáródnak.
Imádkozzátok sokat a rózsafüzért. Egyedül én vagyok képes még menteni titeket a közelgő csapásoktól. Azok, akik a bizalmukat belém helyezik, megmenekülnek.

Az üzeneteket hivatalosan jóváhagyta a helyi ordinárius, Johannes Shojiro Ito püspök 1984-ben. További részletek itt.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2022. október 31.