Hiteles Mária jelenések (6)

1877-ben Szűz Mária megjelenik a lengyelországi Gietrzwałd-ban

Gietrzwald kis falucska Lengyelország északkeleti részén, az ermland-mazúriai régióban. Olsztyn városától 20 km-re. A jelenések időpontjában Lengyelország területét három ország tartotta megszállva: Oroszország, Poroszország és Ausztria. Az ermland-mazúriai régióban a lengyelek számára kötelezővé tették a német nyelv használatát. 1877-ben e helyen megjelent a Szűzanya 13 éves Justyna Szafryńska-nak, és a 12 éves Barbara Samulowska-nak.  

Megtérésre és bűnbánatra szólított fel.  A Szűzanya üzenete  igen nagyjelentőségű volt a szenvedő lakosság számára, mivel bár Lengyelország az akkori Európában hivatalosan megszűnt létezni, Mária üzenetét teljes mértékben lengyel nyelven közölte.

Az első jelenés 1877. június 27-én

Az első  jelenés 1877. június 27-én, egy szerdai napon történt. Justyna Szafryńska édesanyjával a templomból érkezett haza, ahol jó eredménnyel zárta le az elsőáldozásra való felkészítés alkalmával kötelező vizsgákat.  Így első szentáldozáshoz járulhatott.  Este volt, s a templom harangja az esti Úrangyalára harangozott. Justyna látta a Szűzanyát, bal karján a  gyermek Jézussal, aki sárga-fehér köpenyt viselt. Egy idő után mindketten a mennybe emelkedtek.

A második jelenés -1877. június 28.

Ezúttal mindkét kislány, Justyna Szafryńska, és Barbara  Samulowska  is látta a “gyönyörű Hölgyet”, aki a templom mellett álló  juharfa felett jelent meg.  Egy trónon ült a gyermek Jézussal, a trónt angyalok vették körül. A kis Jézus sugárzó gömböt tartott kezében, melyen kis kereszt volt.  A Szűzanyát angyalok koronázták meg.

Harmadik jelenés – 1877. június 30. , szombat

Justyna megkérdezte:  “Mint kíván tőlünk, szent Anyám?”  Mária így válaszolt: “Azt kívánom, hogy mindennap imádkozzátok a rózsafüzért.”

Negyedik jelenés -1877. július 1.  vasárnap

Ezen a napon járultak a gietrzwart-i gyermekek első szentáldozásukhoz.  Justyna a rózsafüzér imádkozása alatt megkérdezte: “Ki Ön?” A  Szűzanya így válaszolt: “Én vagyok a Legszentebb szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária!”

Ötödik jelenés – 1877. július 3.

A kislányok megkérdezték a Szűzanyát:  “Meg fognak-e itt gyógyulni a betegek?” Ő így válaszolt: “Az itt bekövetkező  csoda után meg fognak gyógyulni a betegek.”  Egy kis idő múlva hozzáfűzte:  “Mondjátok meg a betegeknek, hogy  imádkozzák a rózsafüzért.”

 Hatodik jelenés – 1877. július 28.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent az, ha valaki hamisan esküszik, Mária így válaszolt:  “Az  ilyen személy nem érdemli meg, hogy a mennyországba jusson. A gonosz lélek vezette félre, hogy így tegyen.”

Hetedik jelenés-1877. augsztus 1.

Barbara megkérdezte: “Lesznek hamarosan megint lelkipásztorok a plébániákon?” A Szűzanya így válaszolt: “Ha az emberek buzgón fognak imádkozni, megszűnik az egyházüldözés,  s a plébániákon megint lesznek papok.”

Nyolcadik jelenés -1877. szeptember 8.

A nyolcadik jelenés alkalmával, 1877. szeptember 8-án,  este hét óra után néhány perccel a Szűzanya megáldotta forrást, majd így szólt: “Most már vehetnek a betegek ebből a vízből, hogy meggyógyuljanak.”

Az utolsó jelenés – 1877. szeptember 16 .

Délután körülbelül  5 órakor a Szűzanya a kis kápolnában először megáldotta magát, majd mindenkit, aki azt kérte. Végezetül így szólt:

”Imádkozzátok buzgón a rózsafüzért!”

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2016. január 9.