Smeaton

A sátán él és nagyon aktív a Vatikánban

Interjú, melyet John Smeaton, a Társaság a meg nem született gyermekek védelméért (SPUC) és a Család hangja (Voice of Family) igazgatója adott a család-szinódussal kapcsolatban

Gloria.tv: Milyen benyomást szerzett a családi szinódusról?
John Smeaton: Azt hiszem, ez a legaggasztóbb időszak az egyház történetében. Prof. Roberto de Mattei úgy érvelt, hogy talán ez a legrosszabb időszak az egyház történetében, mert amit látunk, az egy munkadokumentum (az Instrumentum laboris), amire Ferenc pápa azt mondta, hogy ez az alapja a vitának a családi Szinóduson – ez szisztematikusan teszi tönkre az erkölcsi törvényt a családdal, az emberi szexualitással, és az élet szentségével kapcsolatban. Mi lehetne zavaróbb, mint ez?

Gloria tv: Tudna példákat említeni, hogy a Instrumentum laboris lerombolja az erkölcsi törvényt?
John Smeaton: Természetesen. Hozzátehetem, hogy ezt olyan személyként mondom, aki az Egyház gyermekeként keresi, hogy mit tegyen. A kánonjog 212. paragrafusa felhívja a laikusok figyelmét, hogy értsék a jogot és kötelességet, hogy szólaljanak kellő szakértelemmel és kompetenciával az aggodalomra okot adó erkölcsi és hitbeli dolgok esetén a felszentelt pásztoroknak, ezt kellő tisztelettel kell tenniük és így tovább. Tehát bármit mondok Önnek most, az már eljutott a szinódusi atyákhoz és minden püspöki konferencia elnökéhez a világon.

Az Instrumentum laboris például azt teszi, hogy javaslatot tesz egy teljesen hamis értelmezésre a lelkiismeret és az erkölcsi törvény között a fogamzásgátlás ügyében. Tudjuk a Casti connubii és a Humanae vitae enciklikákból, hogy mindenfajta fogamzásgátló megengedhetetlen a nemi aktus előtt, alatta vagy utána. A szexuális aktus egyesítő és szaporodási dimenziói elválaszthatatlanok. VI. Pál pápa kifejti továbbá, hogy néha megengedett, hogy a kisebbik rosszat válasszuk, de ha van valami, ami eredendően gonosz, az soha nem megengedett azért, hogy jó származhasson belőle – utalva a fogamzásgátló cselekményekre. Ezt teljesen aláásta az Instrumentum laboris.

Az Instrumentum laboris tárgyalja a szaporodás mesterséges módszereit anélkül, hogy bármilyen módon utalna az Egyház tanítására, nincs bármilyen módon utalás arra a tényre, hogy az in vitro megtermékenyítés például számtalan emberi embrió életébe került. Ezt csak tárgyalja, mint egyfajta tényt az élettel kapcsolatban.

Úgy beszél a házasság felbonthatatlanságáról, mint ami egy ideális, nem pedig úgy, ami egy „normál katolikus” dolog, ami ha úgy tetszik, teljesen téves értelmezése a megváltás üzenetének, ami mindenkié. Krisztus nem azt mondta, hogy ez csak a néhány kiválasztotté. Farizeusi dolog ezt sugalmazni.

Szó van benne például az élettársi kapcsolat pozitív elemeiről. Milyen üzenet ez azoknak az apáknak, akik ebben a korban azért küzdenek, hogy gyermekeiket úgy neveljék fel, hogy megértsék a tisztaság szépségét, hogy adja át magát az ember házastársának és tartsa meg az emberi szexualitás ajándékát a házasságra? A szülők így hazuggá válnak gyermekeik szemében: „Nézd, még a felszentelt pásztorok sem értenek egyet ezzel az állásponttal.”

Olyan helyzetet javasol, ami ellentétes az egyház tanításával a szülők jogairól, mert azt állítja, hogy a szülők és a család nem az egyetlen olyan hely, ahol a szexualitást tanítani kell a gyerekeknek. Ez egyáltalán nem igaz. Az egyház azt tanítja, hogy a szülők az elsődleges nevelői gyermekeiknek. És nekik kell eldönteniük, hogy kívánnak-e külső segítséget ehhez. És ha külső segítséget kérnek, ennek az ő szigorú felügyeletük alatt kell lennie. Más szóval: a szülőknek pontosan kell előre tudniuk, hogy mit mondanak el mások a gyermekeiknek. Ez elképesztő árulás a családokat nézve.

Gloria.tv: A püspökök nem ismerik a katolikus tanítást vagy ők a gonoszak?

John Smeaton: Nem nekem kell megítélnem, hogy ki a gonosz, de azt mondhatom, hogy ennek gonosz következményei a legrosszabbak, amit el tudok képzelni az emberiség történelmének bármely időszakában. Hadd magyarázzam el.

Az elmúlt 40 évben a becslések szerint 1,5 – 1, 75 milliárd születendő gyermek halt meg abortusz miatt. Ezt az adatot az abortusz-párti és az élet-párti lobbi is megadja. Tehát úgy véljük, hogy ez a valós helyzet. A mostani kutatások szerint 150 millió – egymilliárd embert öltek meg a háborúkban az emberi történelem folyamán. Képzeld el az anyaméhben a gyermekek holokausztját az utóbbi 40 évben, azokét, akikre Krisztus külön is hivatkozott: „De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék.” (Mt 18,6)

Ez az, aminek történnie kellene a szinódusi atyák némelyikével Krisztus tanítása szerint, mert nem csak a fogamzásgátlás, és legyünk őszinték, hanem minden fogamzásgátló gyógyszer és más eszköz (az óvszert kivéve) okozhat korai abortuszt, ezen kívül pedig bizonyítékok mutatják, hogy ez az alapja az abortusz kultúrának. Az Instrumentum laboris iratban az erkölcsi törvény és a lelkiismeret eme téves értelmezésével valószínűleg a holokauszt megújulását fogjuk látni. És a püspökök lesznek ezért elsősorban felelősek, nem pedig a Planned Parenthood Federation [családtervezési szövetség, mely abortuszklinikákat működtet az USÁ-ban, a ford.]. A püspökök lesznek a felelősek.

Gloria tv: Miért?

John Smeaton: Miért? Mert ha a pásztor elhagyja a nyájat, amit elpusztítanak a farkasok, ki lesz felelős Isten szemében: a farkas vagy a pásztor, aki elhagyja nyáját? Hiszem, hogy a püspökök lesznek a felelősek a holokauszt megújulásáért, a legrosszabb emberi holokausztért az emberiség történelmében.

A szülőket így teljesen védtelenül hagyják. A nagy fogamzásgátló szervezetek rámenősek különösen Afrikában, de az én területemen, a gyermekeim iskolájában is. És ez a helyi püspökök együttműködésével történik. Ezt mind meg fogják újítani a szülők jogainak degradálása által. Ez színtiszta gonoszság. Nem tudom megítélni, hogy a püspökök gonoszok-e. Vagyis nem nekem kell ezt megítélnem.

Gloria tv: Milyen eredményt vár a szinódustól?

John Smeaton: Úgy gondolom, hogy – nos, valószínűleg látni is – az óriási zavar folytatódik az Egyházban. Azt hiszem, látunk majd bátor intézkedéseket egyes szinódusi atyáktól, mint például Sarah bíboros, aki nyíltan beszélt a szinódusi manipulációról, azokról az ajánlott helyzetekről, amelyek ellentétesek a hittel. Szóval látunk majd bátor püspököket így cselekedni.
De a zavaró dolog az, hogy a szinódust manipulálni fogják. Mindez világosan kiderült a megnyitó sajtótájékoztatón, ahol Lorenzo Baldisseri bíboros – ő volt a főtitkára a rendkívüli zsinatnak 2014-ben, ahol egy virtuális lázadás során szinódusi teremben több vezető püspökök szerte a világon, élükön Pell bíborossal, nem fogadták el tovább azt a manipulációt, ami folyt – azt mondta: “Ne aggódjatok, nincs manipuláció. Van egy felelős bizottság – rajta vagyok ezen.”

Jonathan Swift, az angol nyelv nagy szatirikusa, nem találhatott volna jobb mesét, mint a mese a manipulációról, amit erre a szinódusra állítottak össze. Érdemes elolvasni a Voice of Family első beszámolóját Rómából, hogy részletesen lássunk mindent.

Az probléma az intézkedésekkel, hogy ezeket Ferenc pápa állította össze. Baldisseri bíboros szerint az összes dokumentumot, amíg a Instrumentum laboris el nem készült, személyesen Ferenc pápa hagyta jóvá. Az egyik, amit ehhez hozzáfűzhetünk, hogy vezető püspökök szerint ezek eretnek helyzeteket tartalmaznak. Azt is tudjuk, hogy Ferenc pápa egy interjúban elmondta, hogy az Instrumentum laboris az alapja a megbeszéléseknek. Megismétlem: az Instrumentum laboris olyan javaslatokat és nyelvezetet tartalmaz, amely teljesen ellentétes az apostolok által továbbadott hittel.

Gloria tv: Néhány püspök küzd a katolikus tanításért, de hol áll a püspökök többsége?

John Smeaton: Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés megválaszolni, és azt hiszem, a legőszintébb dolog lenne azt mondani, hogy nem tudom. Olyan gyakran beszélnek az emberek a csendes többségről. Az egyik nehézség az, hogy lehetnek olyan püspökök, akik hisznek az igazságban, értik az igazságot, de félnek ellenkezni a mindenkori hatalommal. Van egy működő klerikalizmus, ahol jobban aggódnak hivatali méltóságuk megóvásán, mint az igazság megvédelmezésén.

Azt hiszem, oda jutunk, hogy van-e többsége a püspököknek, akik hajlandók megvédeni az igazságot, nem pedig a személyes méltóságot és a saját hivataluk méltóságát. Az igazság az első. Mert ez az, amit Krisztus mondott, hogy megszabadít bennünket. Ez az, amiért ő eljött. Ez a mi feladatunk és a laikusoké is.

Mondanék egy reményteli dolgot, ha úgy tetszik. Sokan úgy vélik, hogy a különféle problémák, melyek a szinóduson értek be, valójában ezek gyökerei legalább ötven évvel korábbiak az egyház történetében. Ötven évvel ezelőtt az egyház történetében azt láttuk, hogy gyakorlatilag nem volt ellenállás olyan emberek részéről, akik törődtek a katolikus tanítás igazságával, amikor egy lázadás történt az ellen, hogy a fogamzásgátlásról szóló (VI. Pál pápa által kiadott) változatlan egyházi tanítást újból kijelentsék. Volt egy lázadás ellene liberálisok által, akik nem akarták meghallani az igazságot az emberi szexualitásról. Ők a modern világnak akartak megfelelni. Nem volt hasonlóképpen erős ellenállás ellenük. Most van. Egyre több, elsősorban bíboros, másodsorban püspök, harmadrészt laikusok, tudósok, különféle szakértők, akik petíciót küldenek a pápának.

Volt 461 plébániai pap, akik írtak a püspököknek Angliában és Walesben, és felszólították őket, hogy védjék meg az Egyház egyértelmű tanítását. Ez nagyon fontos volt, mert Vincent Nichols bíboros (Westminster) sem volt nagyon elégedett velük. És ők sem voltak igazán elégedettek vele, mert próbálta kritizálni őket.

Az angol nyelvű interjú (megtalálható itt) alapján készült magánfordítás.

Létrehozva 2017. október 26.