Némely napokon csak egy vagy két igevers

„Figyelj, fiam, a szavaimra, nyisd ki a füledet a beszédemre! Ne téveszd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében! ” (Péld 4,20b-22)

Veled is elő szokott fordulni, hogy leülsz olvasni a Bibliát, és rád tör a bőség zavara? Annyi könyv van benne, annyi mély gondolat, életre szóló igazság… ma mihez nyúljak?

Patinás konyhaasztalom régóta társam ébredés után. Veszem a Bibliát meg a laptopot, és félretolom az álmosságot, ami még vissza akar csábítani az ágyba. Ránézek a könyvre: szerelmeslevél, amit Istentől kaptam.

Ezt nem csöpögősen értem. Őszintén. Az Ő szavai az én útmutatóm. Napi súgás Istentől. Személyes üzenet. Kincs. De most épp olyan korszakban vagyok, amikor nem falom a fejezeteket. Némely napokon csak egy vagy két igeverset veszek, bevésem a szívembe, ahogy mai alapigénk írja, és figyelek, mit akar vele közölni Isten.

Valóban figyelni akarok. Jól akarom hallani, amit Isten mond. Keresek egy igeverset, amit szavanként ízlelgethetek, hagyom, hogy mélyen belém ivódjon: akassza meg, rendezze át, fordítsa más irányba azt, aki én vagyok. És imádkozom:

Istenem! Mára vonatkozó terveim közül melyiket akarod ezzel az igével megakasztani? Istenem! Milyen gondolatokat hoztam magammal, amiket át kellene rendeznem ez ige fényében? Istenem! Milyen hozzáállásokat hurcolok magammal, amiket ez az ige meg akar változtatni?

Isten Igéje terveim, gondolataim, érzelmeim védőfóliája. Ha nélküle indulok napi futásomnak, rövidesen belebotlok saját önzésembe, bizonytalanságaimba, gyengeségeimbe.

Szerelmeslevelével Isten arra int, hogy tartsak szünetet.

Tartsak szünetet, hogy a Szentlélek megakadályozza ösztönös reakcióimat. Tartsak szünetet, hogy a beszélgetések ne mindig csak rólam szóljanak. Tartsak szünetet, hogy eszembe jusson: nincs mindig igazam. Tartsak szünetet, hogy észrevegyem az áldásokat – a sok-sok áldást -, és legalább óránként egyszer kimondjam: „köszönöm”. Tartsak szünetet, hogy szolgálni tudjak, adni tudjak, bátorítást nyújtsak, mikor mindenki rohan.

„Fiam, ha magadévá teszed szavaimat és megtartod a parancsaimat, megnyitva füledet a bölcsességnek s kitárva szívedet az okosságnak, igen, csak ha tudásért kiáltasz, és bölcsesség után sóvárog a hangod … Akkor megérted az igazságosságot, a törvényt, a becsületet, s mind a helyes utat” (Péld 2,1-3. 9).

Ne ijesszen meg a Biblia terjedelme. Elég, ha csak egy vagy két verset olvasol ma. De az olvasásnál is fontosabb, hogy befogadd, és még annál is fontosabb, hogy életre is váltsd, amit olvastál és befogadtál.

Uram, segíts, hogy Rád találjak egyetlen szóban vagy egyetlen igeversben is. Hatalmas vagy, általad minden lehetséges. Terveimet, és minden gondolatomat itassa át ma igéd és igazságod. Jézus nevében, Ámen.

(forrás: lelekerosito.hu)

Létrehozva 2015. augusztus 17.