Athanasius Schneider püspök a családszinódusról

Exkluzív: Athanasius Schneider segédpüspök a családszinódusról

A következő interjú, amelyet Athanasius Schneider, a kazahsztáni Astana Legszentebb Szűz Máriáról nevezett érsekségének segédpüspöke Dr. Isabella Parowicznak adott, a lengyel Polonia Christiana c. folyóiratban jelent meg.

1. Excellenciás püspök úr, mi az Ön véleménye a nemrég lezajlott családszinódusról. Mi a szinódus üzenete a családok számára?

A szinódus folyamán voltak pillanatok, amikor nyilvánvalóan olyan kulcspozíciót betöltő papok által kifejtett manipuláció állt fenn, akik a szinódus redakciós (szerkesztői – ford. megj.) és vezetői struktúrájában kulcspozíciót töltöttek be. A vita utáni jelentés (relatio post disceptationem) egy egyértelműen előre elkészített szöveg volt, amely nélkülözte a kapcsolatot a szinódusi atyák tényleges kijelentéseivel. A homoszexualitással, szexualitással, az „újraházasodott elváltakkal” és azok szentségekhez járulásának engedélyezésével foglalkozó bekezdésekben a szöveg egy radikális, újpogány álláspontot képviselt.

Ez az első alkalom az egyháztörténetben, a katolikus püspökök hivatalos gyűlésének egy dokumentumaként a pápa vezetésével ilyen heterodox (eretnek – ford. megj.) szöveget közzétettek, függetlenül attól, hogy a szöveg csupán előzetes jellegű volt. Hála Istennek és a világ összes hívője imájának, a szinódusi atyák jó része határozottan elutasította azt az álláspontot, amely korunk ama romlott, pogány ideológiai áramlatát tükrözi, amelyet világszerte a politikai nyomás és a majdhogynem mindenható és világszerte elterjedt genderideológiához hű hivatalos tömegtájékoztatás által keresztülvisznek. Egy ilyen dokumentum, még ha csak előzetes is, valóban szégyen és jele annak, hogy milyen mértékben behatolt az antikrisztusi világ az egyház életének e fontos színtereire. Ez a dokumentum olyan sötét folt lesz a következő nemzedékek és a történészek számára, amely bemocskolja az apostoli szentszék becsületét. Szerencsére a szinódusi atyák végső üzenete egy igazi katolikus dokumentum, amely kifejezi a család isteni igazságát, anélkül, hogy elhallgatná a probléma mélyen fekvő gyökereit, azaz a bűn valóságát. Valóban bátorságot önt és vigaszt nyújt a katolikus családoknak.

Néhány idézet: „Gondolunk azokra az élet által ránk ruházott terhekre és szenvedésekre, amelyet egy különleges bánásmódot igénylő gyermek, súlyos betegség, az öregkor nehézségei vagy egy szeretett személy halála jelenthet. Csodáljuk azoknak a családoknak a hűségét, akik ezeket a szenvedéseket bátorsággal, hittel és szeretettel viselik. Nem úgy tekintenek rá, mint egy rájuk rótt teherre, hanem olyasvalamire, amelyben odaajándékozzák magukat és Krisztus szenvedését szemlélik a test erőtlenségében. … A házastársi szeretet, amely kizárólagos és felbonthatatlan, a sok nehézség közepette is kitart. Egyike a legszebb és egyben a leggyakoribb csodáknak. Ez a szeretet a termékenység és a nemzés által árad ki. Magába foglalja nem csak a gyermekek nemzését, hanem az isteni élet ajándékát is a keresztségben, a vallásos nevelést és a gyermekek tanítását is. … Ott lebeg fölöttetek Jézus, Mária és József családjának jelenléte szerény otthonukban.”

A teljes interjú letölthető itt.

Létrehozva 2015. január 7.