Częstochowa és a pálosok

Írásom háttere

Pálosok…
Az első találkozásom egy pálos szerzetessel életem meghatározó eseményei közé tartozik. Hozzáteszem, akkoriban ebbéli minőségéről fogalmam sem lehetett, hiszen a 70-es/80- as évek fordulóján jártunk, a MagyarPálos Rend illegalitásban volt, mint ahogymi is csak rejtőzködve jártunk templomba, hiszen ez pedagógus szüleim állásába kerülhetett volna.
Úgy 12 éves lehettem. Aczél László atyánál gyónni valami egészen különleges dolog volt a számomra. Abból, amit mondott és abból, ahogyan ezt tette, nagyon erőteljesen átéreztem, hogy Isten nem egy elvont vallási tétel, hanem Ő az Élő Isten, aki számol velem és akar tőlemvalamit, aki szól hozzám és választ vár tőlem.

Elsőre ez szorongást váltott ki bennem- A SZENT előtti döbbenet és borzongás érzete fogott el, de ennek a megérintettségnek a következményeként Isten eleven valóság lett a számomra, a hit dolgai pedig személyes ügyemmé váltak. Ezért azt mondhatom, ezek a több mint 30 évvel ezelőtti beszélgetések ma is hatnak bennem. Aczél atyáról csak a rendszerváltás után tudtam meg, hogy Zsongor atya rendi néven, már a 60-as évek óta, a betiltott pálosrend titokban felvett tagjai közé tartozott…
Pálosok… Fehérvári gimnazistaként, a Belvárosban járva sokszor néztem fel Ányos Pál és Virág Benedek emléktáblájára, de nem sokat mondtak ezek a mára már jórészt elfelejtett és olvashatatlannak tartott XVIII. századi pálos költők.
A gimnáziumban pedig még a 80-as évek közepén is azt hallhattam, hogy a szerzetesrendek 1950-es feloszlatása milyen haladó és elkerülhetetlen és pozitív lépés volt…
Pálosok… Egyetemista éveim meghatározó emlékei fűződnek a pécsi pálos templomhoz, a város katolikus
ifjúsági közösségeinek közös gyülekező helyéhez – a 80-as években persze még pálosok nélkül, de mire az egyetem végére értem megjelentek a fehér barátok. Ott lehettem a kolostor újraszentelésén, így láthattam  puritán celláikat, hallhattam az idős és a fiatal szerzetesek, szerzetesjelöltek, lelkes és szimpatikus, karizmatikus
tanúságtételeit…
Pálosok… Az utóbbi 10 évben utam számos alkalommal vitt el Lengyelországban a pálos rend częstochowai főmonostora mellett. Néhány óra a kegykápolnában, némi nézelődés a kolostor megtekinthető részében és múzeumában mindig nagy élményt nyújtott. Rájöttem, hogy ebben az épületkomplexumban megtalálható mindaz, ami hitünk lényegét érinti, ezen felül pedig nyomon követhető a teljes magyar és lengyel
történelem és ezek összefonódása, amely számomra is élővé tette a hagyományos, de mára talán némiképpen megkopott lengyel-magyar barátság érzetét.
Amit a kolostorban láttam, és amit ehhez később olvastam, egy hosszú asszociációs láncot indított el bennem,
ebből született és szinte abbahagyhatatlanul növekedett ez az írás.
Csak a gondolati ívről mondhatom, hogy az én fejemben állt össze. A részleteket tekintve alapvetően az interneten talált szövegekből ollóztam össze az alábbiakat. (Hatványozottan érvényes ez az illusztrációként az internetről gyűjtött fotókra.)
A pálosok nevével sokszor visszaélő ezoterikus hátterű honlapokat elkerültem, de minden forrásomért nem tudok kezességet vállalni. Elsősorban a Magyar Pálos Rend hivatalos Częstochowa és a pálosok 2 honlapját, a
częstochowai kolostor honlapjának angol nyelvű oldalait, egyéb angol nyelvű lengyel katolikus oldalakat, a Wikipédiát és más lexikonokat, tudományos igényű történelmi és irodalomtörténeti közleményeket, a Magyar Elektronikus Könyvtárból és a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárból hozzáférhető forrásértékű könyveket igyekeztem használni.
Szóval nincs mivel dicsekednem, ez az írás nem önálló mű, hanem másoktól egy az egyben átvett idegen tollakkal teli szöveg, tulajdonképpen kompiláció. A szó jelentése Pápai Páriz Ferenc latin-magyar szótára (1708) szerint lopogatás, fosztás, latorkodás, azonban a szó igei alakjánál (kompilál) a kevésbé pejoratív értelmű
egybegyűjtömkifejezés áll. A kompiláció a régi (pl a középkori és a barokk) irodalomban fontos szövegszerkesztési technika, több szövegből létrehozott újabb szöveget alakító folyamat, illetve az ilyenmódon létrejött új szöveg elnevezése.
A kompilátornem saját fogalmazású új gondolatokat közöl és a szerzőség pusztán a szöveg kialakításában, a megfogalmazás módjában, a szöveg strukturájának kialakításában áll.
Ez a folyamat a számomra nagyszerű szellemi élmény és csodálatos zarándokút volt, amely segített valamennyit megérteni a pálosok szellemiségéből és a rend történetével kapcsolatos eseményekből.
 
A kompiláció megtalálható itt.

Létrehozva 2013. április 19.