A bizalom szentje

Kilencnapi elmélkedés Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére

Kis Szent Teréz Isten ajándéka, mégpedig nekünk, a mi korunk számára. Általa beszél hozzánk az Úr – igen világosan, röviden, megkapóan. Amit a Szentírásban Szent Lelke tanít, azt vele összefoglalja, annak lényegét hangsúlyozza.

Kis Teréz a Szentírás kivonata. Isten Szava – így nevezte őt XI. Pius. Isten Akarata – mondjuk mi, akik egészen az ő útját járjuk. Mit akar vele Isten?

A  Szentírás  az  isteni  bölcsességnek  és  a  szeretetnek  óceánja.  Ezt  sokan  meglátták,  tudják  is, fejtegetik  is,  de  mélyebbre  csak  kevesen  néztek.  Kis  Teréz  leszállott  ennek  az  óceánnak  a  legmélyére. Fölhozta onnan az élővizek legcsodálatosabb termését: a bizalom mennyei kagylóját. Ez a kagyló izzadja ki
Ég és Föld egyetlen igazi drágagyöngyét: a szeretetet.

Minden emberi szív – csöpp-óceán. Minél mélyebben és minél nagyobb számban termeli benne a bizalom kagylóit, annál értékesebb és annál több lesz benne a szeretet drágagyöngye.

Jól  meg  kell  értenünk  Isten  tervét!  Azt  akarja,  hogy  világosan  lássunk,  azt,  hogy  tudjunk határozottan cselekedni, sőt szentté lenni! Ezért a leglényegesebbet akarja fejünkbe-szívünkbe “verni “ Kis Szent Terézzel: a bizalmat, mert ez egyesít leggyorsabban a szeretettel. Hiszen Isten maga a szeretet!

Kis Teréz tana tehát a bizalom tana. Küldetése saját szavai szerint az, hogy megszerettesse a jó Istent,  úgy,  ahogy  ő  szereti…,  hogy  megtanítsa  a  lelkeket  az  ő  kis  útjára.  S  teszi  ezt  oly  bámulatos könnyedséggel, annyi bájjal és egyúttal lélegzetet-elállító mélységgel, hogy önkéntelenül valljuk: ha van az
Eucharisztiának  szentje:  Szent  Paszkál,  a  misztikának  két  nagy  szentje:  Nagy  Szent  Teréz  és  Keresztes Szent János, a Szentlélek hárfája Szent Efrém, a vidám szent Bosco Szent János, az önmegtagadásnak pedig egész sereg szentje van, akkor Kis Szent Teréz: a bizalom szentje.

Isten számon kéri tőlünk az Ő szépséges ajándékát: Kis Terézt.  Számon  kéri  az  Ő akaratát! Vajon hogyan adunk számot?!…  Menjünk  lelki  magányba,  szálljunk  le  a  mélybe  kis szentünkkel együtt s hozzuk föl onnan a határtalan, szent bizalom szépséges kagylóját!

A könyvecske letölthető itt.

Létrehozva 2012. március 21.