Katona István: Miatyánk szeminárium (audio)

Ez a lelkigyakorlat három részből áll:
1. az imáról szóló tanítás,
2. csoportmegbeszélés, amely a személyes megnyilatkozásokra épül,
3. otthoni, egyéni gyakorlás.

Mind a három együttes elvégzése biztosítja a szeminárium hatékonyságát.
A tanítások a Szentírásra épülnek, és a nagy imádkozók tapasztalataira.
Célja: hogy a résztvevőket elvezesse az imán keresztül a mélyebb kapcsolatra, az Atyával, Jézussal, és a Szentlélekkel. Rámutat arra, hogy minden ima forrása a Szentlélek.
A szívből jövő ima az egyetlen orvosság a félelmekre, a reménytelenségekre, és a csalódásokra.
Az imában találkozhat az ember az Atya végtelen szeretetével, amely felszabadítja és örömmel tölti el.

A szeminárium témái (Kattints a linkre a hallgatáshoz)
1. Istenről alkotott képünk
2. Az Atya nevének megszentelése
3. Földi ország – égi ország
4. Szabadnak lenni Isten akaratára
5. A gondviselésből élni
6. Kapcsolataink zavarai
7. Ellenállni a kísértéseknek
8. A jövőbe vetett keresztény remény

A szeminárium törekvései:

1. Az Úrral való személyes kapcsolat elmélyítése
2. Az ima, mint a gyógyulásunk forrása, és annak az erőnek a felismerése, mellyel átalakíthatjuk életünket és világunkat.

Létrehozva 2022. november 8.