Mária Natália nővér

Mária Natália nővér

Mária Natália nővér egész életét az engesztelésnek és a Világ Királynője tisztelet terjesztésének, s ennek érdekében egy klauzúrás női rend alapításának szentelte. Még zárdába lépésekor felajánlotta életét a papokért. Az Úr Jézus ezt el is fogadta: egész életében hihetetlen testi és lelki szenvedéseken ment keresztül.

Ugyanakkor Jézus megosztotta vele a papokért érzett fájdalmát és a bennük lelt örömét is. Natália nővér, aki természetéből kifolyólag visszahúzódó volt, a szerzetesrendek feloszlatását követően teljes visszavonultságban élt, látomásait csak közvetlen környezetével osztotta meg. Élete folyamán soha nem volt kellőképpen megbecsülve, egyházi körökben is sokszor kellett megpróbáltatásokkal és megaláztatásokkal szembenéznie, amelyeket türelemmel és szeretettel viselt.

Magánkinyilatkoztatásait, amelyekben más látnokokhoz hasonlóan párbeszédet folytatott a Szűzanyával és Jézussal, Lelki Naplójában kellett lejegyeznie. A  napló szövegének egy része elérhető ezen az oldalon.

Létrehozva 2014. augusztus 14.