Segítő beszélgetés

Társblogunk (Hortus Carmeli) szerzője, Templom Kata keresztény pszichológus. Írt egy összefoglalót az általa alkalmazott terápiáról. Ez itt reklámnak tűnhet, nem annak szánom – tudom, hogy nagyon sokan keresnek megbízható, keresztény pszichológust. Segítő hozzáállása és megjelent írásai alapján jó szívvel ajánlom. A szerk.

A segítő beszélgetés legközelebb a sématerápiához áll, de jelentős mértékben épít olyan keresztény pszichológusokra is, mint  Viktor Frankl, Elisabeth Lukas, Gary Chapman, dr. Lawrence Crabb. Azon alapul, hogy  a minket érő rosszak csak akkor hatnak ránk betegítően, ha olyan módon torzítják a gondolkodási, érzelmi mintáinkat, hogy eltérítenek valóságtól vagy a szeretettől. Ennek megfelelően úgy gyógyulunk meg, ha visszatérünk valósághoz és a szeretethez. Noha minden ember élete egyéni, gondolkodási és érzelmi mintáink torzulásai olyan általános szabályok szerint történnek, amelyeket a pszichológia, különösen a mélylélektan nagyon pontosan feltárt az elmúlt száz év során.

Az általam alkalmazott módszer különlegessége, hogy nem csak a családtagok egyéni szeretetlenségének torzító hatásait keressük, hanem figyelembe vesszük azokat a traumatizáló tényezőket is, amelyeket az elmúlt évtizedek társadalmi katasztrófái okoztak az adott családban.

Akármi érje is az embert, minden esetben ellene mondhat a rossznak, és visszatérhet valósághoz és a szeretethez. A kilátástalannak és megoldhatatlannak tűnő élethelyzetekről alaposabb vizsgálat során mindig kiderül, hogy ha az ember visszatér valósághoz és a szeretethez, akkor a helyzet átalakul, s mindig értelmessé és építővé válik, még akkor is, ha a körülmények semmit sem változnak.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2015. február 22.