8B

Egy családban

A Nyolc Boldogság Közösség apostoli szolgálatáról

Közösségünk a „Nyolc Boldogság” nevet viseli. A boldogmondások Krisztus tanításának csúcsát és összefoglalását jelentik, és emlékeztetnek bennünket arra, hogy boldogságra kaptunk meghívást. A hegyi beszédben meghirdetett boldogmondások az örök boldogság felé vezető utat jelölik ki, az örök és el nem múló élet ígéretét hordozzák, amire az emberi szív vágyakozik.

A Nyolc Boldogság Közösség 1988 óta van jelen és szolgál Magyarországon. A közösséget 1973-ban alapították Franciaországban. Napjainkban minden kontinensen jelen vagyunk, mintegy 64 közösségi házban. A Nyolc Boldogság Közösség a II. vatikáni zsinat után született új közösségek egyike, amelynek sajátossága, hogy különböző életállapotokban lévők tartoznak hozzá. Tagjai között vannak szerzetesnők, szerzetes testvérek – köztük papok –, családosok, valamit egyedülálló személyek egyaránt. A különböző életállapotú híveket a Megszentelt Élet Egyházi Családja egyházjogi forma gyűjti egy szabályzat köré, egy lelki családba és közös testvéri életbe. A különböző életállapotok a saját életmódjuk szerint gazdagítják a közösségi életet, és járulnak hozzá a közösség apostoli szol gálatához. A Nyolc Boldogság Közösség végleges elismerését a Megszentelt Élet Egyházi Családja formájában 2020. december 8-án kapta meg.

Magyarországon jelenleg három közösségünk és egy miszsziónk van: Budapesten, Homokkomáromban, Kecskeméten és a kerecsendi misszióban szolgálunk. Hosszú évek óta szervezzük a Tábor Hegyi Napok elnevezésű ifjúsági tábort 16–35 éves fiataloknak, hogy tapasztalatot szerezzenek az imádságból és közösségi találkozásból fakadó élő hitről.

A Bárány Tanítványai Programunk ugyancsak ifjúsági képzés, egy hároméves tanítványi út, ami felkészít az elkötelezett keresztény életre. A rendszeresen szervezett imaestjeink segítenek a résztvevőknek újra meg újra tudatosítani Isten min-dent átfogó jelenlétét.

Énekes zenei CD-k készítésével is szeretnénk hozzájárulni a hívek imádságos életének támogatásához. Közösségünk tagjai több, magyarul is megjelent lelkiségi könyvet írtak. Foglalkozunk gyerekek és felnőttek belső imára való nevelésével is. Kerecsenden pedig cigány misszióban tevékenykedünk.

A Covid-járvány időszakában imaapostolságunk egy része átkerült az online térbe. Így a Facebookon keresztül lehet csatlakozni a hétfő esti szentségimádásunkhoz, a szombat esti vesperásunkhoz. A Betlehem – Gyermek szentségimádási programunk nyomon követhető az interneten, az oldalon pedagógusok segédanyagot is kaphatnak a gyermekek imádságra neveléséhez. Az interneten szintén elérhető Punya egy falat kenyér képregény és a hozzá kapcsolódó pedagógiai-módszertani képzés által pedig szeretnénk hidakat építeni társadalmi csoportok, kultúrák között.

Kérjük a kedves testvéreket, támogassák imáikkal, részvételükkel és akár adományaikkal is közösségünk apostoli kezdeményezéseit!

Versegi Beáta Mária CB

Forrás: Világposta, 2021/1. szám

Létrehozva 2021. március 27.